Ml/xsl

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ml/xsl
 • XSL Style Sheets (phần I) X ML là cách tuyệt diệu cho ta sắp xếp dữ liệu để trao đổi chúng giữa các tổ chức và giữa các chương trình ứng dụng. Tuy nhiên, chẳng chóng thì chầy, ta sẽ khám phá sự đa diện của cơ sở dữ liệu khắp nơi.

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 81 29   Download

 • As much as I would like people to believe that DotNetNuke was intentionally created as a premier open source project for the Microsoft platform, it is unfortunately not the case. As is true with many open source projects, the software was created with commercial intentions in mind, and only when it was discovered that its true purpose would not be realized was it reconsidered as an open source project.

  pdf452p tailieuvip13 24-07-2012 147 37   Download

 • Bài 4 XSL Style Sheets (phần I) X ML là cách tuyệt diệu cho ta sắp xếp dữ liệu để trao đổi chúng giữa các tổ chức và giữa các chương trình ứng dụng. Tuy nhiên, chẳng chóng thì chầy, ta sẽ khám phá sự đa diện của cơ sở dữ liệu khắp nơi. Và ngay cả có chuẩn XML rồi

  pdf10p sieukidvn 16-08-2010 67 22   Download

 • X ML là cách tuyệt diệu cho ta sắp xếp dữ liệu để trao đổi chúng giữa các tổ chức và giữa các chương trình ứng dụng. Tuy nhiên, chẳng chóng thì chầy, ta sẽ khám phá sự đa diện của cơ sở dữ liệu khắp nơi. Và ngay cả có chuẩn XML rồi, ta vẫn cần một công cụ hiệu lực để trình bày dữ liệu trong nhiều kiểu khác nhau thích hợp cho áp dụng chế biến ở một nơi khác. XSL - eXtensible Style Sheet (những trang diễn tả dáng điệu) là một ngôn ngữ chuẩn giúp ta...

  pdf8p zues09 08-07-2011 59 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản