intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình dựa trên chuỗi vấn đề

Xem 1-12 trên 12 kết quả Mô hình dựa trên chuỗi vấn đề
 • Chương trình tích hợp là đặc điểm then chốt của nền giáo dục Australia hiện nay. Bài viết tìm hiểu sự phát triển của dạy học tích hợp trong trường phổ thông, đồng thời trình bày các mô hình dạy học tích hợp, so sánh chương trình dạy học tích hợp với dạy học truyền thống và bàn luận về các ứng dụng thực tiễn của chương trình tích hợp trong nền giáo dục Australia.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 127 25   Download

 • Trong phạm vi đề tài này tác giả đề cập đến các mô hình chuỗi thời gian trong thị trường tài chính. Các mô hình chuỗi thời gian nhằm để dự báo giá trị tương lai của một tài sản tài chính chỉ dựa trên phân tích số liệu quá khứ và hiện tại của nó. Do đó với phương pháp này điều kiện quan trọng là chuỗi thời gian cần có tính ổn định thể hiện ở tính dừng của nó.

  pdf76p change13 07-07-2016 79 20   Download

 • Mô hình được xây dựng theo bài toán quy hoạch nguyên hỗn hợp, trong đó hàm mục tiêu là cực tiểu tổng phí bao gồm phí vận chuyển, phí tồn kho, phí đầu tư các đơn vị kinh doanh và chi phí vận hành dưới mức vận hành cho phép. Dựa trên cấu trúc của mô hình, chúng tôi phải đưa thêm một số ràng buộc phụ trước khi áp dụng giải thuật Lagrange để giải. Kết quả tính toán và giải thuật của đề nghị của mô hình được so sánh với lời giải tối ưu từ phần mềm LINGO.

  pdf14p sieunhansoibac5 18-04-2018 39 2   Download

 • Trong nhiều thập kỷ qua, mô hình hóa tương đồng đã trở thành công cụ phổ biến để mô hình hóa cấu trúc ba chiều (3D) giả thuyết của các protein quan tâm. Mục đích của quá trình này là để tạo ra cấu trúc 3D của các protein mà cấu trúc vẫn chưa được xác định bằng các phương pháp thực nghiệm. Cơ sở cho mô hình hóa tương đồng dựa trên sự quan sát rằng các homolog protein với chuỗi acid amin tương tự sẽ có cấu trúc 3D giống nhau.

  pdf12p vithanos2711 08-08-2019 21 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu vận dụng mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. Mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động là một phương pháp kế toán chi phí mới để khắc phục các hạn chế của phương pháp kế toán chi phí truyền thống. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất mô hình tích hợp kế toán chi phí dựa trên hoạt động và chuỗi giá trị trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam.

  pdf8p chauchaungayxua7 12-08-2020 4 0   Download

 • Trong đề tài này, tác giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng một mô hình đối thoại cho tiếng Việt, dựa trên phương pháp học chuỗi liên tiếp, sequence-to-sequence, để sinh ra câu trả lời từ một chuỗi đầu vào tương ứng. Lợi thế của phương pháp này là mô hình có thể được huấn luyện end-to-end trên tập dữ liệu có sẵn, và yêu cầu ít hơn các luật bằng tay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm biết thêm về kết quả của đề tài nghiên cứu này.

  pdf23p hanh_tv26 03-04-2019 15 1   Download

 • Đây là nghiên cứu trong chuỗi những nghiên cứu dựa trên bằng chứng thực nghiệm gắn với những vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô đang được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do UNDP tài trợ. Báo cáo nghiên cứu do nhóm tác giả của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện. Mọi nhận định, phân tích, đánh giá trong báo cáo này thể hiện quan điểm độc...

  pdf11p capdoihoancanh 11-05-2013 58 13   Download

 • Phân tích tần số Theo bất tĩnh Điều kiện sử dụng đất Nhiều thiết kế thủy văn được dựa trên các ước tính cường độ lũ lụt liên quan với thời gian quay trở lại quy định. Lũ tần số phân tích dựa trên dữ liệu thu thập bởi các thiết bị cảm dòng có thể được sử dụng để xác định những biên độ lũ lụt. Trong trường hợp thay đổi sử dụng đất gắn với đô thị hoá, phá rừng, hoặc thay đổi trong hoạt động nông nghiệp trong lưu vực gaged, chuỗi thời gian tối đa hàng năm...

  pdf60p bengoan369 14-12-2011 41 5   Download

 • Đề tài xây dựng và kiểm định thang đo các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh mà cụ thể là đối với thương hiệu thức ăn nhanh Lotteria tại Đà Nẵng; đánh giá sự tác động của các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu đến tài sản thương hiệu tổng thể của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria tại Đà Nẵng dựa trên mô hình nghiên cứu của Aaker (1991).

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 34 3   Download

 • Việc định giá khí chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội như: quy mô nguồn cung cấp, chi phí khai thác, đặc điểm thị trường tiêu thụ, mô hình kinh doanh thương mại và mục tiêu của các bên tham gia trong chuỗi giá trị khí, mục tiêu chiến lược của Chính phủ… Vì thế, mỗi quốc gia, thậm chí các khu vực thị trường trong một quốc gia có cách thức định giá khí khác nhau.

  pdf10p quenchua 27-09-2019 14 0   Download

 • Hướng dẫn cho người thiết kế có thể trong hình thức: Đặc tả và hướng dẫn Quy định các vấn đề trong thiết kế, cảnh báo phòng tránh, và cung cấp các nhắc nhở hữu ích dựa trên sự tích lũy khôn ngoan Các nguyên tắc mức chung Giúp đỡ trong phân tích và so sánh lựa chọn thiết kế Lý thuyết mức cao và mô hình Cố gắng mô tả đối tượng và các hành động với thuật ngữ thống nhất để có thể trao đổi và hỗ trợ được dễ dàng....

  ppt21p duylong2091 08-04-2013 52 4   Download

 • ÔN THI TOPICA PHP & MySQL.HTML là viết tắt của từ tiếng Anh nào sau đây?. HyperText Markup Language..Ai là người đầu tiên phát minh ra Apache?. Rob McCool..PHP dựa vào Syntax của ngôn ngữ nào?. C..Đâu là chú thích cho nhiều dòng văn bản trong PHP?. /*….*/..Câu lệnh nào sau đây là đúng khi muốn ép kiểu dữ liệu từ dạng dữ liệu dạng string thành.dữ liệu kiểu integer?. $item = (int) ”100Laptop”..Web tĩnh sử dụng công nghệ nào sau đây?. HTML..Kiểu nào sau đây là kiểu số nguyên trong PHP?. int..Dấu biểu tượng nào được dùng để làm thành 1 biến?. $..Đâu không phải là giao thức mạng?. HTML.

  pdf36p thienphukutest 30-05-2017 258 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình dựa trên chuỗi vấn đề
p_strCode=mohinhduatrenchuoivande

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2