intTypePromotion=1

Mô hình fem và ecosmo

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô hình fem và ecosmo
  • Bài báo này tập trung phân tích đặc trưng thủy động lực vực nước Bình Cang - Nha Trang qua hai mô hình: ECOSMO (sai phân hữu hạn) và FEM (phần tử hữu hạn) trên cơ sở so sánh với số liệu đo đạc mới nhất của đề tài VAST 07. 04/11-12. Các kết quả mô phỏng dòng chảy theo mùa bằng mô hình FEM ở vùng nghiên cứu thể hiện rõ sự xuất hiện các dòng xoáy cục bộ trên đỉnh đầm Nha Phu.

    pdf12p miulovesmile 09-10-2018 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô hình fem và ecosmo
p_strCode=mohinhfemvaecosmo

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản