intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình grow

Xem 1-13 trên 13 kết quả Mô hình grow
 • Luận văn vận dụng các biến trong mô hình của các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới đưa ra những nhân tố như: Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE), tốc độ tăng trưởng doanh thu (GROW), tính thanh khoản (LIQ), đòn bẩy tài chính (LEV), tăng trưởng chi tiêu vốn (GRCS), tăng trưởng EPS (GREPS), quy mô doanh nghiệp (SIZE), tài sản hữu hình (TANG) tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệp trong việc quyết định chính sách chi trả cổ tức hướng đến một hình thức chi trả phù hợp hơn.

  pdf61p thiennhaikhach06 29-07-2021 21 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích tổng quan về ứng dụng các chỉ thị phân tử trong đánh giá các mô hình lai tạo giống lợn. Cụ thể chúng tôi tổng quan về gen GH (grow hormon) ở lợn và mối liên quan của gen GH đến khả năng sinh trưởng ở lợn.

  pdf7p vichaelisa2711 22-05-2021 34 1   Download

 • Hearst states that she tried to apply this strategy to the part-of relation, but failed. We comment later on We present a method for extracting parts of objects the differences in our approach that we believe were from wholes (e.g. "speedometer" from "car"). Given most important to our comparative success. a very large corpus our method finds part words with Looking more widely still, there is an ever55% accuracy for the top 50 words as ranked by the growing literature on the use of statistical/corpussystem. ...

  pdf8p bunrieu_1 18-04-2013 50 3   Download

 • A criticalpath in the development of natural language understanding (NLU) modules lies in the difficulty of defining a mapping from words to semantics: Usually it takes in the order of years of highly-skilled labor to develop a semantic mapping, e.g.,in the form of a semantic grammar, that is comprehensive enough for a given domain. Yet, due to the very nature of h u m a n language, such mappings invariably failto achieve fullcoverage on unseen data.

  pdf6p bunrieu_1 18-04-2013 50 3   Download

 • While the average performance of statistical parsers gradually improves, they still attach to many sentences annotations of rather low quality. The number of such sentences grows when the training and test data are taken from different domains, which is the case for major web applications such as information retrieval and question answering. In this paper we present a Sample Ensemble Parse Assessment (SEPA) algorithm for detecting parse quality.

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 41 2   Download

 • Historically, unsupervised learning techniques have lacked a principled technique for selecting the number of unseen components. Research into non-parametric priors, such as the Dirichlet process, has enabled instead the use of infinite models, in which the number of hidden categories is not fixed, but can grow with the amount of training data. Here we develop the infinite tree, a new infinite model capable of representing recursive branching structure over an arbitrarily large set of hidden categories.

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 51 2   Download

 • Synchronous Context-Free Grammars (SCFGs) have been successfully exploited as translation models in machine translation applications. When parsing with an SCFG, computational complexity grows exponentially with the length of the rules, in the worst case. In this paper we examine the problem of factorizing each rule of an input SCFG to a generatively equivalent set of rules, each having the smallest possible length. Our algorithm works in time O(n log n), for each rule of length n.

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 47 1   Download

 • This paper presents a discriminative pruning method of n-gram language model for Chinese word segmentation. To reduce the size of the language model that is used in a Chinese word segmentation system, importance of each bigram is computed in terms of discriminative pruning criterion that is related to the performance loss caused by pruning the bigram. Then we propose a step-by-step growing algorithm to build the language model of desired size.

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 43 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình grow trong nhân sự', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p anhthao_1 28-11-2012 80 10   Download

 • Là người đứng đầu của một công ty truyền thông ở thành phố Salt Lake, chúng tôi đã nhìn thấy hàng trăm công ty tăng trưởng và hàng ngàn các công ty khởi nghiệp. Trong thực tế, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến chương trình khởi nghiệp 1 tỷ đô Grow America Springboard™, trong năm nay đã có đến hàng ngàn công ty khởi nghiệp nhờ chương trình này.

  pdf11p sieunhantraicay 25-09-2012 118 19   Download

 • Không phải nhà lãnh đạo nào cũng được đào tạo bài bản về kỹ năng huấn luyện nhân viên và đa phần để có được kỹ năng này họ đều phải tự học. Điều này nghe có vẻ nản lòng. Tuy nhiên, nếu bạn nắm được một số phương pháp chính yếu, tìm cơ hội để thực tập và tin vào khả năng của mình, bạn có thể trở thành một người huấn luyện tốt và giúp tăng hiệu quả làm việc của đội nhóm do bạn quản lý. ...

  pdf7p mina005 20-09-2010 120 13   Download

 • Approximation Algorithms for Product-Form Networks In Chapter 8, several efficient algorithms for the exact solution of queueing networks are introduced. However, the memory requirements and computation time of these algorithms grows exponentially with the number of job classes in the system. For computationally difficult problems of networks with a large number of job classes, we resort to approximation methods. In Sections 9.1, 9.2, and 9.3 we introduce methods for obtaining such approximate results. The first group of methods is based on the MVA.

  pdf42p vaseline 23-08-2010 76 9   Download

 • GROW – MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là huấn luyện và đào tạo (coaching) nhân viên để họ làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Với vai trò này, nhà lãnh đạo sẽ giúp nhân viên cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định tốt hơn, học được những kỹ năng mới và thăng tiến trong sự nghiệp. Không phải nhà lãnh đạo nào cũng có may mắn được đào tạo bài bản về kỹ năng huấn luyện nhân viên và đa phần...

  pdf5p kimyen_ir 11-07-2010 481 192   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình grow
p_strCode=mohinhgrow

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2