Mô hình hóa sinh thái

Xem 1-20 trên 346 kết quả Mô hình hóa sinh thái
 • Nghiên cứu này đánh giá nguy cơ chua hóa trong mô hình tôm sinh thái tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Nước mặt và bùn đáy kênh được lấy tại 8 ao nuôi vào tháng 3, 7 và 11/2015, đất trên đê bao và đất rừng ngập mặn được lấy vào tháng 3/2015. Bùn đáy kênh và đất rừng khử mạnh (Eh lần lượt từ -299 – -1 mV và -321 – -52 mV).

  pdf8p ironman1234 06-06-2018 0 0   Download

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp mô hình hóa môi trường 2) Biết cách ứng dụng cụ thể của mô hình trong công tác quản lý môi trường hiện nay 3) Ứng dụng một số phần mềm tính tự động hóa tính toán ô nhiễm quản lý môi trường

  pdf23p northernlight 24-07-2011 187 59   Download

 • Thế nào là khí quyển ổn định và không ổn định; Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao của một khối khí khi chuyển động lên cao hay xuống thấp; Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao của không khí khí quyển § Mô hình hóa yếu tố khí tượng được thực hiện như thế nào ?

  pdf40p northernlight 24-07-2011 128 49   Download

 • Ebook Bài tập thực hành mô hình hóa môi trường với mục tiêu giúp cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh làm quen với giải các bài tập của môn học mô hình hóa môi trường. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf87p codon_09 25-03-2016 73 28   Download

 • Bài giảng Mô hình hóa môi trường - Chương 5: Mô hình hóa bãi chôn lấp chất thải rắn trình bày các khái niệm, phân loại bãi chôn lấp chất thải rắn, mô hình khí bãi rác, thành phần các khí chủ yếu, mô hình nước rỉ rác. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf0p taobien 30-05-2014 56 11   Download

 • Kết quả của đánh giá của Mô hình sinh thái: Giới thiệu Các kết quả của đánh giá sàng lọc được thể hiện trong Phụ lục C. Tổng cộng 29 mô hình dân số, 34 mô hình hệ sinh thái, và 19 mô hình cảnh quan được xác định để đánh giá chi tiết, 13 mô hình toxicityextrapolation được bao gồm trong việc đánh giá chi tiết.

  pdf1p tuongmatdo 13-12-2011 34 8   Download

 • Bài giảng Mô hình, mô hình hóa và mô hình hóa các quá trình môi trường cung cấp cho các bạn những kiến thức về vai trò của mô hình môi trường, mô hình hóa trong nghiên cứu sinh thái, mô hình hóa chất lượng nước, mô hình hóa chất lượng không khí.

  pdf0p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 29 8   Download

 • Trong bài báo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu mô hình hóa các quá trình XLNT bệnh viện theo công nghệ AAO trên thiết bị CN 2000 nhằm tính toán dự báo diễn biến các thông số nước thải trong quá trình xử lí để làm cơ sở vận hành tối ưu quá trình XLNT.

  pdf7p lalala05 30-11-2015 31 7   Download

 • Ngược lại với các mô hình hệ sinh thái, đó là các mô hình không gian tổng hợp, các mô hình cảnh quan các mô hình không gian rõ ràng rằng có thể bao gồm một số dạng của hệ sinh thái. Trong các mô hình cảnh quan, các giá trị của một hay nhiều biến nhà nước là phụ thuộc vào một trong hai khoảng cách hoặc vị trí tương đối. Một mô hình phong cảnh hoàn toàn có thể được xây dựng trên cơ sở không gian, chẳng hạn như mô hình thiết bị tự động di động...

  pdf32p tuongmatdo 13-12-2011 30 6   Download

 • Mô hình hệ sinh thái thủy sản được định nghĩa ở đây là mô hình không gian tổng hợp * đại diện cho các cấu trúc sinh học và phi sinh học kết hợp với vật lý, quá trình hóa học, sinh học, và sinh thái ở các sông, hồ, hồ chứa, cửa sông, hoặc các hệ sinh thái ven biển. Mô hình hệ sinh thái thủy sản có một lịch sử tương đối phát triển lâu dài và đã được áp dụng cho nhiều nước ngọt, cửa sông, và các hệ thống biển. ...

  pdf22p tuongmatdo 13-12-2011 23 5   Download

 • Mô hình hệ sinh thái trên mặt đất được quy định như cấu trúc toán học mà đại diện cho các thành phần sinh học và phi sinh học trong sa mạc, rừng, đồng cỏ, hay môi trường trên cạn khác. Thường thì họ bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, và quá trình sinh thái. Họ là những không gian tổng hợp các thông số đầu vào và các chức năng mô hình độc lập của khoảng cách và vị trí tương đối. Các thiết bị đầu cuối chính cho các mô hình hệ sinh thái trên mặt...

  pdf19p tuongmatdo 13-12-2011 25 4   Download

 • Cửa Thuận An đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi nước của phá Tam Giang với nước biển mặn có nồng độ ôxy cao, tạo ra các hoạt động đưa vào và đẩy ra các quần thể sinh vật, tải ra biển nước ngọt và các chất dinh dưỡng dư thừa. Tham khảo bài viết "Mô hình hóa hình thái động lực luồng ra, vào cửa Thuận An" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf11p tinhluong123 21-11-2015 13 2   Download

 • Nội dung bài viết nêu lên mức bão hòa và hàm lượng Fe vượt giới hạn cho phép. Cả bùn đáy kênh và đất rừng đều khử mạnh với q hóa ưu thế. Bùn đáy kênh có phản ứng từ chua nhẹ đến kiềm nhẹ. Do sự có mặt khoáng pyrite, đất rừng có phản ứng chua (pHH2O 5,63±0,15). Nguy cơ chua hóa môi trường nuôi cao. Tổng năng suất tôm thấp (339,4 kg/ha mặt nước/năm), trong đó tôm tự nhiên chiếm tỉ lệ lớn (52,7%).

  pdf11p tieuthi3006 16-03-2018 7 1   Download

 • Mô hình không chỉ xuất hiện trong khoa học tự nhiên mà còn xuất hiện trong khoa học xã hội. § Với nhiều nhà nghiên cứu mô hình được hiểu là các mô hình số phức tạp chạy trên máy tính, trong một số ngành khoa học khác mô hình được hiểu như một dạng mẫu tương tự

  pdf40p northernlight 24-07-2011 295 120   Download

 • Tính mật độ (số lượng) cân bằng giữa con mồi và vật ăn thịt thông qua mô hình của Lotka – Volterra. Khi quần thể con mồi và vật ăn thịt sống riêng rẽ thì phương trình sinh trưởng quần thể của chúng như sau

  pdf40p northernlight 24-07-2011 163 66   Download

 • Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các biến trạng thái (ví dụ như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, áp suất,...) Các biến trạng thái: các dạng vật chất ứng với các điều kiện nhất định của các đối tượng sinh thái § Các phương trình toán học

  pdf40p northernlight 24-07-2011 131 58   Download

 • Bài tập ứng dụng mô hình Gauss Nhà máy nhiệt điện A có ống khói cao 40 m, đường kính của miệng ống khói bằng 2.2 m, lưu lượng khí thải là 10.02 m3/s, tải lượng chất ô nhiễm SO2 bằng 20.7 g/s, nhiệt độ của khói thải là 200º C

  pdf40p northernlight 24-07-2011 128 51   Download

 • Ví dụ 1 (về sông): Bốn chu trình trong một mô hình sông § Áp dụng nguyên lý cân bằng vật chất cho một lắt cắt nhỏ của sông. Điều này dẫn tới 3 phương trình vi phân sau: qU- vận tốc trung bình của dòng chảy dL U = -K1L qL

  pdf40p northernlight 24-07-2011 160 51   Download

 • Trở về cơ bản: quá trình dòng chảy và mô hình hóa quá trình Như những nhà khoa học, chúng ta bị hấp dẫn bởi khả năng xắp xếp những kiến thức một cách có trận tự để thể hiện rằng chúng ta hiểu được khoa học cũng như các hiện tượng tương hỗ phức tạp của nó. W. M. Kohler, 1969 1.1.Tại sao lại mô hình hoá? Như đã nhấn mạnh ở lời nói đầu, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới câu hỏi: tại sao chúng ta cần mô hình hoá quá trình mưa-dòng chảy trong thủy...

  pdf22p camlaichanh 21-11-2011 55 20   Download

 • Một trong những vấn đề trung tâm liên quan tới mô hình hóa sóng gió là khảo sát những cơ chế vật lý khác nhau hình thành phổ sóng gió. Hàm nguồn có mặt ở vế phải của phương trình cân bằng năng lượng sóng phản ánh quan niệm hình thức về những cơ chế đó.

  pdf37p camlaichanh 21-11-2011 58 11   Download

Đồng bộ tài khoản