intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung
 • Bài viết "Tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam" phân tích làm rõ tiến trình phát triển tư duy về kinh tế tư nhân ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm rút ra cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế bền vững hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 15 1   Download

 • Bài viết trình bày về Vingroup đã chứng tỏ được tầm nhìn đỉnh cao khi liên tục đầu tư vào thành phố Cảng những dự án lớn mang tầm vóc quốc gia, quốc tế như Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vineco và đặc biệt là Vinfast... và điều này đã ít nhiều làm thay đổi bộ mặt thành phố trong những năm gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 17 2   Download

 • Bài viết "Vai trò của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng" đề cập vai trò của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng thông qua các thành tựu, đóng góp trên các mặt của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng cũng như những mong muốn, đề xuất của người kinh doanh để kinh tế tư nhân ở Hải Phòng có thể phát triển mạnh hơn nữa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 14 2   Download

 • Quá trình đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi từ mô hình CNH “khép kín”, kế hoạch hóa tập trung sang chiến lược CNH gắn với việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, dựa trên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Bài viết trình bày nhận thức về công nghiệp hóa của Đảng trong thời kỳ Đổi mới; Công nghiệp hóa trong thực tiễn hơn 30 năm Đổi mới.

  pdf7p vilarrypage 21-11-2021 32 1   Download

 • Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986, nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

  pdf17p vijihyo2711 25-09-2021 31 7   Download

 • Tổng luận trình bày tổng quát về những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc huy động các nguồn lực để xúc tiến các chính sách và chương trình hiện đại hóa khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển một hệ thống đổi mới quốc gia có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tài liệu này cũng mô tả và đánh giá một mô hình phát triển khoa học đang nổi của Trung Quốc, nó phản ánh bối cảnh lịch sử độc đáo mang dấu ấn của những chuyển biến từ chế độ kế hoạch hóa tập trung về KH&CN để rẽ theo hướng thích nghi hơn với các động lực mới đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

  pdf68p caygaocaolon10 01-02-2021 33 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 8: Các học thuyết kinh tế Mácxit" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và tổng quan, chủ nghĩa xét lại, V.I. Lênin, KTCT về CNXH theo mô hình kế hoạch hóa tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p larachdumlanat128 05-01-2021 25 2   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm dự báo và cân đối hai phương pháp từng được sử dụng trong hệ thống kế hoạch hóa tập trung trước đây; phối hợp các mô hình kinh tế vĩ mô dạng tổng hợp với mô hình cân đối liên ngành trong việc hoạch định chính sách ổn định hóa nền kinh tế.

  pdf169p trananh2212 03-10-2020 27 2   Download

 • Tiến trình đổi mới mô hình giáo dục đại học ở nước ta nói chung, ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, có thể khái quát qua hai đặc trưng chủ yếu sau đây: 1/ Chuyển từ giáo dục phục vụ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang giáo dục vận hành trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; 2/ Chuyển từ giáo dục khép kín sang giáo dục mở cửa, chủ động hội nhập quốc tế. Trường Đại học Sài Gòn là một mô hình tiêu biểu của thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế.

  pdf6p vichoji2711 04-05-2020 25 0   Download

 • Hải Phòng nằm trong khu đô thị mới bên bờ sông Rế nhằm tạo điểm nhấn cho khu đo thị mới và là một nơi tham quan vui chơi học tập lí tưởng cho nhân dân cũng như du khách. Nhằm nâng cao chất lượng sống cũ và cải thiện điều kiện sống mới hình thành một trung tâm văn hoá của Hải Phòng, em mong muốn gửi vào đề tài tốt nghiệp của mình một bức thông điệp của sự giao hoà văn hoá và từ đây sẽ mở rộng tầm nhìn cho phát triển trong tương lai. Mong muốn giữ lại được những giá trị lịch sử của nghệ thuật của thành phố cho mai sau.

  pdf14p xylitollimemint 19-11-2019 50 4   Download

 • Bài viết chỉ ra những ảnh hưởng tích cực của tự do hoá kinh tế tới sự thịnh vượng kinh tế, gia tăng việc làm, ổn định tiền tệ ở nhiều quốc gia trên thế giới và phân tích quá trình mở rộng tự do kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

  pdf13p sansan1 24-05-2018 63 2   Download

 • Bài viết Một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trình bày về nội hàm mô hình phát triển kinh tế, một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế thị trường tự do, mô hình phát triển kinh tế kế hoạch hóa tập trung phi thị trường và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 216 22   Download

 • Nghiên cứu so sánh chiến lược cải cách từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang thị trường trình bày một số nội dung chính như sau: Khác nhau cơ bản của phương pháp cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa châu Á và Đông Âu là cải cách kinh tế không đi cùng với những cải cách chính trị sâu sắc,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p dienham63 09-12-2015 126 12   Download

 • Với chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, cuối năm 1978, Nhà nước trung Quốc đã tiến hành cải tổ nền kinh tế từ mô hình kế hoạch hóa tập trung sang nến kinh tế hướng thị trường hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà nước, trong đó cói trọng phát triển ngoại thương, coi ngoại thương là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là động cơ chính cho tăng trưởng kinh tế, đảm nhận nhiệm vụ trao đổi, giao lưu kinh tế với các nước trên thế giới nhằm mang lại nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, đồng thời góp phần đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công cuộc...

  pdf8p lalala06 30-11-2015 71 6   Download

 • Trước thời kì đổi mới, Việt Nam đã áp dụng cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình của Liên Xô và Đông Âu. Trong mô hình này, sở hữu tư nhân bị coi nhẹ, nặng về mục tiêu phát triển quan hệ sản xuất, xây dựng nền kinh tế hầu như khép kín, không coi trọng đúng mức vai trò của ngành dịch vụ, không chú trọng phát triển quan hệ hang hóa – ti ền tệ vàcác yếu tố thị trường trong nền kinh tế....

  doc7p kimjongun 11-05-2013 96 12   Download

 • Nước ta đi lên chủ nghiã xã hội (CNXH) bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa (TBCN) là tất yếu lịch sử. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển khách quan của lịch sử nhân loại. Nhưng vấn đề là chúng ta lựa chọn mô hình kinh tế nào để xây dựng LLSX hiện đại cho CNXH.Trước đây cũng giống như các nước XHCN khác chúng ta đã lựa chọn mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung để xây dựng CNXH.Nhưng thực tế đã chứng minh là mô hình này không phù hợp...

  doc28p zvthanh 08-05-2013 50 13   Download

 • Trong điều kiện kinh tế hiện nay, khi nước ta chuyển từ mô hình kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nước.

  pdf109p chieuwindows23 01-06-2013 154 65   Download

 • Việt Nam là một nước có nền kinh tế nông nghiệp, lực lượng lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn. Có tới 70,37 % dân số sống trong khu vực nông thôn (khoảng trên 60 triệu người, theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao thì sự khác biệt giữa thu nhập và mức sống dân cư sống ở khu vực thành thị với khu vực nông thôn ngày càng lớn. Thậm trí tốc độ phát triển không đồng đều cũng diễn ra giữa các...

  doc43p buiduongson3 09-04-2013 253 108   Download

 • Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường Mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” ở nước ta hiện nay là kết quả của một quá trình tìm tòi, khảo nghiệm của Đảng ta cả về lý luận và thực tiễn.. 1.1 Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới a) Cơ chế kế hoạch hóa tập trungquan liêu, bao cấp Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Cơ chế kinh tế trên có những đặc điểm:...

  ppt29p hl1994 30-03-2013 249 32   Download

 • 1. Đặt vấn đề 1. Việt Nam đã trải qua 22 năm đổi mới (1986 - 2008), đã thực hiện một sự chuyển đổi lớn lao từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung (hệ quả của nó là quan liêu, bao cấp) sang cơ tế kinh tế thị trường. Mô hình quản lý kinh tế mới đã làm cho Việt Nam phát triển và hội nhập nhanh chóng. Tiềm lực và vị thế kinh tế đã được tăng so với trước năm 1986 nhiều lần.

  pdf7p anhnangmuahe2013 05-03-2013 113 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung
p_strCode=mohinhkinhtekehoachhoataptrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2