intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình lớp biên hành tinh

Xem 1-20 trên 29 kết quả Mô hình lớp biên hành tinh
 • Giáo trình "Động lực học môi trường lớp biên khí quyển" được biên soạn làm tài liệu học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành Môi trường và phục vụ công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học của các giảng viên. Phần 1 của giáo trình trình bày các nội dung - Cơ sở lý thuyết của lớp biên khí quyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf78p tsmttc_004 17-06-2015 103 23   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến nhằm giúp các bạn rèn luyện khả năng viết, khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá cũng như làm quen với công tác viết sáng kiến kinh nghiệm. Giúp Hội đồng tự quản lớp tự tin, nâng cao năng lực quản lí, giám sát, điều hành các hoạt động của lớp. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tự quản của học sinh khi tham gia mô hình trường học mới VNEN.

  doc30p muatrongtim_21 04-04-2018 149 11   Download

 • Nghiên cứu này tiến hành sử dụng các bộ công cụ mô hình MIKE SDK và công cụ trích xuất kết quả mô hình MIKE (Read1d extraction tools) kết hợp với công cụ GIS để biên tập kết quả tính toán của mô hình MIKE11 AD. Nghiên cứu cũng xây dựng các công cụ phần mềm hiển thị, chồng lớp, tính toán độ mặn, chiều sâu xâm nhập mặn, cấp độ rủi ro thiên tai, chuyển phát kết quả mô hình cùng với các công cụ cho các Đài KTTV tỉnh khai thác phục vụ các yêu cầu riêng của địa phương.

  pdf11p hanh_tv23 28-03-2019 26 2   Download

 • Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐIỂM MÔN THỐNG KÊ và ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 8 sinh viên và được kết quả như sau...a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến MÔN THỐNG KÊ và biến ĐIỂM MÔN KINH TẾ LƯỢNG. b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui.

  doc1p manh89 02-09-2010 285 64   Download

 • Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Giá nhà phụ thuộc như thế nào vào Số phòng ngủ. Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 14 ngôi nhà và được kết quả như sau...a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Giá nhà và biến Số phòng ngủ . b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui.

  doc1p manh89 02-09-2010 232 53   Download

 • Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa số thuế mà doanh nghiệp phải nộp (TAX) phụ thuộc như thế nào vào Thu nhập (INCOME). Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 15 doanh nghiệp và được kết quả như sau trong bảng. a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến Tax và Income .

  doc1p manh89 02-09-2010 179 25   Download

 • Một sinh viên đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) X = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound) Dữ liệu thu thập từ mẫu gồm 23 tháng và được kết quả như sau trong bảng. a) Tính các trị thống kê tổng hợp cho biến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người và biến giá bán lẻ của thịt gà.

  doc2p manh89 02-09-2010 167 22   Download

 • (Dân trí) - Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó, có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng, phẩm chất của nó. Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần rất nhiều mồ hôi, công sức bởi cuộc sống luôn biến động và mọi chủ trương, đường lối phải bám sát những diễn biến của đời sống...

  pdf4p ntgioi1204 19-10-2009 395 151   Download

 • Fundamentals of IP Mô hình OSI chỉ định các chức năng của địa chỉ con đường lựa chọn và hợp lý để lớp OSI mạng (lớp 3). Con đường lựa chọn bao gồm các quá trình học tập tất cả các con đường, tuyến đường, trong một mạng và sau đó chuyển tiếp gói tin dựa trên những con đường, tuyến đường. Thông thường các điều khoản lựa chọn con đường và định tuyến được dùng lẫn lộn. Trong hầu hết các tài liệu của Cisco và trong cuốn sách này, định tuyến là một thuật ngữ phổ biến...

  pdf36p doquyenhong 27-10-2011 76 15   Download

 • Fundamentals of TCP and UDP Transmission Control Protocol (TCP) và User Datagram Protocol (UDP) là hai phổ biến nhất TCP / IP vận tải giao thức lớp. Những giao thức TCP / IP xác định một loạt các chức năng được coi là lớp vận chuyển OSI, hoặc lớp 4, các tính năng. Một số chức năng liên quan đến những thứ bạn nhìn thấy mỗi ngày ví dụ, khi bạn mở trình duyệt web trên máy tính của bạn, làm thế nào để máy tính của bạn biết trình duyệt để đưa trang web tiếp theo? Khi một...

  pdf26p doquyenhong 27-10-2011 66 15   Download

 • Giải thích các thuật ngữ Actual evapotranspiration (Bốc thoát hơi thực): Cường độ bốc hơi từ bề mặt hoặc lớp phủ thực vật vào khí quyển dưới điều kiện khí tượng thịnh hành và có sẵn nước (mục 3.3, hộp 3.1) Aerodynamic resistance (Sức cản khí động lực): Thông số tỷ lệ cho dòng nhiệt thấy được và tiềm tàng trong phương trình Penman - Monteith (mục 3.3, hộp 3.1) Areisotropic (Dị hướng): Tính từ mô tả cho môi trường rỗng, trong đó độ dẫn thuỷ lực là thực sự lớn hơn trong hướng dòng chảy chắc chắn (cũng xem isotropic)...

  pdf55p camlaichanh 21-11-2011 74 13   Download

 • Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó, có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng, phẩm chất của nó. Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần rất nhiều mồ hôi, công sức bởi cuộc sống luôn biến động và mọi chủ trương, đường lối phải bám sát những diễn biến của đời sống xã hội....

  pdf8p hongnhung_1 08-12-2010 210 50   Download

 • Giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, các mở rộng của C++, lớp và đối tượng, đa năng hóa toán tử, tính kế thừa, tính đa hình, thiết kế chương trình theo hướng đối tượng, các dạng nhập/xuất, hàm và lớp template.

  pdf165p lotus_123 15-12-2012 193 46   Download

 • Lớp mô tả cấu trúc chung của một nhóm đối tượng nào đó, ngược lại, một đối tượng là một trường hợp cụ thể của một lớp (còn gọi là một thể hiện của một lớp). Vì đối tượng là một kiểu tham chiếu nên dữ liệu thực sự được tạo trên vùng nhớ Heap và ta phải dùng toán tử new để cấp phát cho đối tượng. Kể từ lúc đối tượng được cấp phát bộ nhớ, ta có thể gán các giá trị cho các biến thành viên, gọi thi hành các phương thức của đối tượng này. Thường thì ta chỉ việc...

  pdf98p zxthaitrixz 09-06-2011 136 37   Download

 • Fundamentals of WANs Trong chương trước, bạn đã học được biết thêm chi tiết về OSI lớp 1 và 2, và làm thế nào Ethernet LAN thực hiện các chức năng được xác định bởi hai lớp thấp nhất OSI. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng diện rộng (WAN) tiêu chuẩn và các giao thức cũng thực hiện OSI lớp 1 và 2. Các chi tiết lớp vật lý của OSI được bảo hiểm, cùng với hai phổ biến dữ liệu giao thức lớp WAN liên kết, liên kết dữ liệu điều khiển cấp cao (HDLC)...

  pdf32p doquyenhong 27-10-2011 73 15   Download

 • chẳng hạn như mô hình quan sát, kiểm đếm, chức năng trợ giúp cho việc xác định đối tượng, và chế biến iterator. Ngoài ra, nó cung cấp chức năng tiên tiến để tự động load các lớp học và giao diện. Chương này giới thiệu bạn đến thư viện này rất quan trọng,

  pdf38p kennguyen1 20-10-2011 29 4   Download

 • Mô hình cấu trúc quy định việc tổ chức các lớp học và các đối tượng. Những mô hình có liên quan với các lớp kế thừa từ nhau hoặc làm thế nào họ được cấu tạo từ các lớp khác. Phổ biến các mô hình cấu trúc bao gồm Adapter, Proxy, và các mẫu trang trí. Những mô hình tương tự như trong họ giới thiệu một mức độ gián tiếp giữa

  pdf11p kimku4 22-10-2011 47 3   Download

 • Trong các phiên bản trước đó của cuốn sách này, tôi đã nói rất ít về M3, lớp metametamodel. Với những thay đổi UML 2.0 đã mang lại và phổ biến các công cụ mô hình hóa UML, tuy nhiên, tôi cảm thấy nó là khôn ngoan để khám phá những lớp metametamodel.

  pdf51p kimku7 26-10-2011 36 3   Download

 • Sau khi nhiệt độ trong lò được ổn định thì hai máy nạp liệu kiểu thảm máng nghiêng hoạt động. Qua hộp giảm tốc, khớp lệch tâm làm tay biên đẩy máy chứa phối liệu của máy nạp liệu đầu lò chuyển động tịnh tiến đẩy phối liệu vào trong lò thành từng lớp mỏng nhằm bảo đảm cho mức thuỷ tinh luôn ổn định. Quá trình nạp phối liệu phụ thuộc vào mức thuỷ tinh lỏng cao hay thấp, nếu thấp thì tiến hành nạp liệu ngược lại thì dừng hệ thống...

  pdf9p phuoctam24 08-06-2011 42 2   Download

 • Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật điều trị nang màng nhện nội sọ. Nghiên cứu hồi cứu từ 1/2012 đến 6/2013 mô tả đặc điểm lâm sàng: tuổi, giới, triệu chứng, đặc điểm hình ảnh trên phim chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ, phương pháp phẫu thuật, các tai biến, biến chứng. Theo dõi sau mổ ít nhất 6 tháng, đánh giá kết quả cải thiện triệu chứng lâm sàng và trên phim chụp kiểm tra.

  pdf6p hanh_tv13 24-01-2019 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình lớp biên hành tinh
p_strCode=mohinhlopbienhanhtinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2