intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình quỹ tín thác trường đại học

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mô hình quỹ tín thác trường đại học
  • Quỹ tín thác hay quỹ quyên tặng xuất hiện đầu tiên từ đế chế La Mã nhưng chỉ thực sự thành công khi các trường đại học của Hoa Kỳ xây dựng và phát triển nó với tư duy quản trị tiên tiến. Quỹ tín thác tạo ra sự ổn định về nguồn thu và đòn bẩy cho các nguồn thu khác đáp ứng những mục tiêu dài hạn của tổ chức. Nghiên cứu hai mô hình tiêu biểu về quỹ tín thác tại Hoa Kỳ và đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng vào các trường đại học ở Việt Nam. Bài viết cũng đề xuất các giải pháp nhằm triển khai mô hình quỹ tín thác tại các trường đại học của Việt Nam.

    pdf20p nguaconbaynhay9 03-12-2020 8 0   Download

  • Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên được thành lập ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng Hợp TPHCM để tham gia vào Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.Trường hiện có các khoa: Toán-Tin học, Công nghệ thông tin, Vật Lý, Hóa học, Sinh học,ngành Công nghệ sinh học,Địa chất,Môi trường,Điện tử viễn thông,Khoa học vật liệu,Hải dương học. Hiện trường đào tạo các văn bằng:Cử nhân hệ Cao đẳng CNTT,Cử nhân hệ chính quy,Hệ hoàn chỉnh Đại học,Hệ tại chức,Hệ đào tạo từ xa,Thạc sỹ và Tiến sỹ Khoa học....

    doc75p chauho_it 14-05-2011 444 171   Download

  • Bài biết trình bày tình hình chung đối với mô hình đại học cũ củng như các tác động củ nền kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin, xu hướng mới đến mô hình đại học cũ, nền tảng của sự ra đời mô hình đại học mới và các thác thức của các trường đại học khi chuyển sang mô hình đại học mới.

    pdf11p kequaidan 07-10-2019 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình quỹ tín thác trường đại học
p_strCode=mohinhquytinthactruongdaihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2