intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình Ricardo

Xem 1-16 trên 16 kết quả Mô hình Ricardo
 • Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mô hình Ricardo về nền kinh tế tự cung tự cấp; lợi ích từ thương mại; tỉ lệ thương mại - lợi ích được chia như thế nào; lương tương đối và năng suất - bí ẩn của Krugman;...

  pdf17p codon_10 05-04-2016 202 8   Download

 • Nội dung chính trong bài giảng gồm: Mô hình Ricardo về nền kinh tế tự cung tự cấp, lợi ích từ thương mại, tỉ lệ thương mại — lợi ích được chia như thế nào? Lương tương đối và năng suất – bí ẩn của Krugman, lợi thế so sánh trong mô hình có nhiều hàng hóa.

  pdf25p estupendo2 10-08-2016 97 7   Download

 • Những lý thuyết giải thích tại sao ngoại thương xảy ra có thể phân thành 3 loại: – Sự khác biệt về nguồn lực (lao động, vốn, nguồn lực tư nhiên), công nghệ và sở thích tạo ra lợi thế so sánh

  pdf29p kakaratawa 15-04-2011 182 47   Download

 • Trong bài báo này tác giả khảo sát mô hình đa tác tử (multiagent) của một thị trường ngoại hối dựa trên thuật giải di truyền (Genetic Algorithms - GA) bằng cách xem thị trường như một hệ thống đa tác tử. Với cách tiếp cận kinh tế tiến hóa có thể cho phép nghiên cứu các học thuyết kinh tế như học thuyết lợi thế so sánh của Ricardo trong ngoại thương, mô hình Markovic trong lý thuyết porfolio.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 175 15   Download

 • Bài thuyết trình Phân tích quá trình thay đổi trong quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng nghiên cứu về các mô hình: Mô hình tăng trưởng D.Ricardo, mô hình tăng trưởng Harrod Domar, mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng nội sinh.

  pdf33p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 156 18   Download

 • Bài viết Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngành trồng trọt Việt Nam - Mô hình trường phái Ricardo sau đây bao gồm những nội dung về cơ sở lý thuyết, mô hình trường phái Ricardo cho Việt Nam, xác định tác động biên và xu hướng tác động,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 81 7   Download

 • Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-08 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô cơ bản nghiên cứu cách thức các nguồn lực khan hiếm được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng mang tính cạnh tranh. Các câu hỏi chủ yếu của kinh tế học: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Giới hạn khả năng sản xuất: Các kết hợp hàng hóa và dịch vụ cuối cùng có thể được sản xuất ra trong một giai đoạn cho trước ứng với trình độ công nghệ và các nguồn lực...

  pdf272p duyhau93 10-11-2012 162 63   Download

 • Khởi nghiệp và tăng trưởng kinh tế (Phần 2) Kinh điển khởi nghiệp: Khi nào càng làm càng nghèo? Khởi nghiệp: Tăng trưởng trường phái Smith hay Ricardo. Có lẽ cách giản dị nhất để thấy được sự khác biệt của tăng trưởng theo cách hiểu Smith và Ricardo trong một bối cảnh của kinh tế học đương đại là sử dụng mô hình tăng trưởng Solow (1956) như một phương pháp nghiên cứu.

  pdf6p kimyen_ir1 25-08-2010 168 43   Download

 • Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế, mục đích chương học này nhằm giúp người học tìm hiểu về: Các trường phái, các nhà kinh tế mô tả sự vận động của nền kinh tế như thế nào?; các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng; cơ sở khoa học của mô hình tăng trưởng hiện đại là gì?.

  pdf142p thanhdieutran 12-04-2014 86 9   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 1: Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo trình bày về đường giới hạn khả năng sản xuất của Ricardo, giá tương đối trong điều kiện tự cung tự cấp, đo lường GDP trong điều kiện tự cung tự cấp, lợi ích thương mại.

  pdf9p phuongpham357 26-07-2014 88 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển chương trình Cao học: Phần thứ hai - Vai trò của các yếu tố nguồn lực trình bày vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng; tổng quan về các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng; một số mô hình tăng trưởng.

  pdf56p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 55 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 do ThS. Hoàng Bảo Trâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm lý thuyết về sự giới hạn của tài nguyên, lý thuyết của A.Smith và D.Ricardo, mô hình của K.Marx, mô hình Rostow, lý thuyết tăng trưởng cân bằng, mô hình Harrod – Domar, mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp, mô hình Solow.

  pdf43p sangbanmai_0906 17-01-2018 52 5   Download

 • Lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith: Adam Smith là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới, là tiền bối lớn nhất của Mác. Ông có nhiều lý luận rất có giá trị trong đó chúng ta phải nhắc đến lý thuyết “bàn tay vô hình” của ông. Học thuyết “bàn tay vô hình” nghiên cứu cơ chế hoạt động của một cơ chế thị trường cạnh tranh và nó cũng phản ánh quan điểm chung của các nhà kinh tế học cổ điển. ...

  pdf4p cq511225 23-09-2010 2619 404   Download

 • Mô hình thặng dư lao động Các mô hình hai khu vực có một truyền thống lâu dài trong tư duy kinh tế. Mô hình nổi tiếng nhất trong số những mô hình đầu tiên được trình bày trong tác phẩm Các nguyên tắc kinh tế chính trị và thuế khoá của David Ricardo, xuất bản năm 1817. Trong mô hình của ông, Ricardo giới thiệu hai giả định cơ bản đóng vai trò quan trọng trong các mô hình hai khu vực kể từ bấy giờ. 1. Ông giả định rằng sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào sinh...

  pdf13p cnkbmt10 27-10-2011 121 24   Download

 • Đề cương nghiên cứu đề tài Luận văn Thạc sĩ: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh Nghệ An được nghiên cứu nhằm góp phần thiết thực triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu hiện nay trên địa tỉnh Nghệ An. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc42p duyha89 26-10-2016 674 172   Download

 • Thất nghiệp vô hình bao gồm những công nhân không có việc làm và có việc làm nhưng với mức lương rất thấp. (S) Tất nghiệp vô hình bao gồm những người có việc làm nhưng việc làm có thu nhập thấp, thời gian làm việc ít. 2. Ricardo cho rằng đất đai và vốn là những nhân tố làm hạn chế sự tăng trưởng của nền kinh tế

  pdf7p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 122 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình Ricardo
p_strCode=mohinhricardo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2