intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình thomas fiering

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô hình thomas fiering
  • Bài báo nghiên cứu về các cơ sở khoa học để mô phỏng lượng mưa tháng tại lưu vực hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh, Phương pháp nghiên cứu dựa vào việc thu thập số liệu của 5 trạm đo mưa (Dầu Tiếng, Núi Bà, Kà Tum, Lộc Ninh và Chơn Thành) trong vòng 10 năm (1990-2005). Phương pháp Thiessen và mô hình Thomas Fiering được áp dụng để tính toán mưa đặc trưng và mô phỏng lượng mưa tháng.

    pdf4p hanh_tv24 29-03-2019 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình thomas fiering
p_strCode=mohinhthomasfiering

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2