intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả cấu trúc dữ liệu

Xem 1-20 trên 347 kết quả Mô tả cấu trúc dữ liệu
 • NODE hashtable[M]; //Khai bao bang bam Cài đặt bảng băm dùng phương pháp kết nối hợp nhất: 2.4.3. Bảng băm với phương pháp dò tuần tự Mô tả: - Cấu trúc dữ liệu: Bảng băm trong trường hợp này được cài đặt bằng danh sách kề có M phần tử, mỗi phần tử của bảng băm là một mẫu tin có một trường key để chứa khoá của phần tử. Khi khởi động bảng băm thì tất cả trường key được gán

  pdf5p zues09 07-07-2011 357 59   Download

 • Biểu diễn các đối tượng thực tế: tìm cách tổ chức, xây dựng cấu trúc thích hợp để mô tả, phản ánh chính xác dữ liệu thực tế trên máy tính - xây dựng cấu trúc dữ liệu cho bài toán Xây dựng các thao tác xử lý dữ liệu: thiết kế các giải thuật (thuật toán) tương ứng với cấu trúc dữ liệu đã chọn để thực hiện các yêu cầu xử lý trong thực tế Giải thuật phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu được chọn....

  pdf15p thenguyennd90 22-09-2011 102 40   Download

 • GIẢI THUẬT I. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Giải thuật là một khái niệm cơ sở của tin học. Thuật ngữ “algorithm”, nghĩa là “giải thuật” (hay thuật toán) xuất phát từ tên một nhà toán học Ả Rập : Abu Já far Mohammed ibn Musa al Khowaizmi (năm 825 sau công nguyên) người đã viết một cuốn sách trong đó có mô tả về cách tính toán. Giải thuật thể hiện một giải pháp cụ thể, thực hiện từng bước một, để đưa tới lời giải cho một bài toán nào đó. ...

  pdf15p suatuoi_thomngon 30-07-2011 104 27   Download

 • Chương 3 sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về queue, cách mô tả queue: Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào được thực hiện ở một đầu (rear) và việc lấy ra được thực hiện ở đầu còn lại.Phần tử vào trước sẽ ra trước – FIFO.

  ppt22p levanphong7887 14-04-2011 189 20   Download

 • Chương này giành để trình bày mô hình tổ chức dữ liệu ở bộ nhớ ngoài, các cấu trúc dữ liệu để lưu giữ và tìm kiếm thông tin ở bộ nhớ ngoài : file băm, file có chỉ số, B cây. Với mỗi phương pháp tổ chức file, chúng ta sẽ trình bày các thuật toán để thực hiện các phép toán tìm kiếm, xen vào, loại bỏ và sửa đổi trên file.

  doc12p dola_vietnam 09-11-2010 110 14   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả queue, queue trừu tượng, thiết kế queue, thiết kế các phương thức, mở rộng queue, queue liên tục, array vòng với ngôn ngữ C++, hiện thực queue liên tục, loại một giá trị khỏi queue,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 27 8   Download

 • Bài giảng "Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và biến trong phần mềm Matlab" trình bày các nội dung chính như: Giới thiệu về các kiểu dữ liệu, mô tả về các kiểu dữ liệu, những lưu ý khi làm việc với các kiểu dữ liệu,...

  ppt11p tieuquycai97 12-10-2017 95 6   Download

 • Môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm mục tiêu giúp sinh viên mô tả được vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tính toán được các phép so sánh hay phép hoán vị (gán) khi cài đặt các giải thuật, nắm vững và minh họa được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều, danh sách liên kết đơn, hàng đợi, ngăn xếp, cây nhị phân tìm kiếm.

  pdf13p fast_12 25-06-2014 66 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Stack" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mô tả stack, ứng dụng - Đảo ngược danh sách, stack trừu tượng, thiết kế stack, hiện thực stack liên tục, đẩy một phần tử vào stack, lấy giá trị trên đỉnh stack, Reverse Polish Calculator, giải thuật tính toán với toán tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 46 6   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu GIS được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể mô tả mô hình dữ liệu Vector và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu Raster và cho ví dụ, mô tả mô hình dữ liệu TIN, giải thích “topology”.

  pdf47p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 106 6   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình thực thể mối liên hệ" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể phân tích dữ liệu, xác định các đơn vị thông tin cơ bản cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối liên hệ giữa chúng; tạo Mô hình dữ liệu quan niệm kiểu “mô hình thực thể mối liên hệ” - ER; chuyển mô hình ER sang mô hình dữ liệu logic. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf53p tsmttc_007 12-09-2015 44 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Một số cấu trúc dữ liệu và giải thuật căn bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mô tả đệ quy, một số bài toán giải bằng đệ qui, khái niệm về đệ qui, các loại đệ qui, mô tả đệ qui các cấu trúc dữ liệu, ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p doinhugiobay_05 01-12-2015 28 2   Download

 • Nội dung của bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6 trình bày về Hash table. Trong chương này người học có thể hiểu được một số kiến thức sau: Mô tả, hàm băm, bảng băm kết nối trực tiếp, bảng băm kết nối hợp nhất, bảng băm dò tìm tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p nhanmotchut_5 01-11-2016 32 1   Download

 • Trong bài tập lớn này, sinh viên sẽ sửa đổi danh sách liên kết đã học thành một cấu trúc dữ liệu mới là danh sách liên kết mở (unrolled linked list). Cấu trúc dữ liệu này tương tự như danh sách liên kết thông thường ngoại trừ việc có thể có nhiều hơn một phần tử được lưu tại mỗi node. Sinh viên có thể tham khảo thêm về unrolled linked list từ các tài liệu khác, tuy nhiên có thể mô tả sẽ khác ít nhiều so với assignment này.

  pdf5p lhduong1999 01-12-2018 31 1   Download

 • Nhân viên phát triển Database cần chịu trách nhiệm về các đầu mục công việc như: thiết kế và phát triển mô hình cấu trúc dữ liệu, cài đặt kiểm tra cơ sở dữ liệu, sửa đổi Database đang có theo yêu cầu thay đổi, tìm ra các lỗi trong chương trình, chuẩn bị các báo cáo Database... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p lottexylitol 24-06-2019 39 1   Download

 • Ta biết rằng việc lập trình phụ thuộc phần lớn vào cách mô hình hóa dữ liệu của bài toán cần giải. Mối quan hệ giữa thuật toán và cấu trúc dữ liệu trong lập trình đã được Niclaus Wirth, tác giả ngôn ngữ lập trình Pascal, đưa ra một công thức rất nổi tiếng.

  pdf0p ntgioi120405 19-11-2009 141 71   Download

 • Mục đích của chương Việc chọn cấu trúc dữ liệu thích hợp nhất và thủ tục mô tả dữ liệu là mấu chốt để tạo ra chương trình hiệu quả, dễ hiểu. Chương này mô tả các cấu trúc dữ liệu đa dạng bạn cần nắm được xem như bước đầu tiên để học lập trình.  Hiểu cách phân loại các cấu trúc dữ liệu đa dạng  Hiểu các kiểu dữ liệu cơ sở thông dụng nhất và mảng dữ liệu  Hiểu các đặc trưng và cơ chế của cấu trúc dữ liệu hướng vấn đề được dùng để giải quyết các bài...

  doc264p chelseanb 13-05-2013 210 90   Download

 • Câu 1. Cho danh sách sinh viên. Mỗi sinh viên được mô tả bởi các thuộc tính họ tên, tuổi, giới tính. 1. Hãy cài đặt danh sách sinh viên bởi danh sách liên kết. 2. Hãy viết thủ tục loại khỏi danh sách tất cả các sinh viên nữ.

  doc4p huank42tinkt 04-04-2011 446 83   Download

 • Giải thuật là một dãy các thao tác, được mô tả chính xác theo trình tự nhất định để giải quyết bài toán sau một số hữu hạn các bước.

  ppt31p mrthnhan 07-04-2011 259 58   Download

 • Giải thuật là một dãy các thao tác, được mô tả chính xác theo trình tự nhất định để giải quyết bài toán sau một số hữu hạn các bước...

  ppt31p vinhyl2 27-03-2011 129 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô tả cấu trúc dữ liệu
p_strCode=motacautrucdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2