Mobile telecom

Xem 1-20 trên 26 kết quả Mobile telecom
 • In Internet computing you only have to be concerned with the outermost envelope. You use your e-mail program to create an envelope around some text, write sguthery@mobile-mind.com on the outside, and hit SEND. Even though you may be subconsciously aware that this envelope gets put into another envelope and that into another envelope, you certainly don’t worry about the details of those other envelopes. Somehow all those envelopes get your message to sguthery’s mail box at mobilemind.com.

  pdf320p ducchinhdl247 10-02-2011 98 33   Download

 • During the past years, there has been a quickly rising interest in radio access technologies for providing mobile as well as nomadic and fixed services for voice, video, and data. The difference in design, implementation, and use between telecom and datacom technologies is also getting more blurred.

  pdf651p nguyenan122 09-10-2013 53 16   Download

 • The telecom industry is on the rebound and the demand for more and newer wireless services is ever increasing. To meet these market demands, wireless providers have to deploy advanced radio access networks to enhance the mobile communications infrastructure. This forward-looking book delivers a comprehensive overview of the evolution of mobile radio access networks, focusing on high-level architectural issues that engineers and managers need to understand.

  pdf263p transang5 23-11-2012 40 9   Download

 • Every firm that wants to compete in providing similar services, like those provided by the Nigerian mobile telecommunication firms must take brand equity seriously. By focusing on major telecom service providers in Nigeria, this study estimates subscribers perception of brand equity.

  pdf16p danhnguyentuongvi27 19-12-2018 5 0   Download

 • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VMS – MOBIFONE VÀ THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về công ty VMS – Mobifone và Trung tâm thông tin di động Khu vực III 2.1.1 Lịch sử hình thành Công ty Thông tin di động (Vietnam Mobile Telecom Services Company VMS) là doanh nghiệp Nhà nước hạng một trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 04 năm 1993, VMS đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên khai thác dịch vụ...

  pdf35p ttcao10 28-08-2011 156 77   Download

 • Công ty Thông tin di động (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS) là doanh nghiệp Nhà nước hạng một trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 04 năm 1993, VMS đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu mobifone, đánh dấu cho sự khởi đầu của ngành thông tin di động Việt Nam.

  pdf95p hotmoingay6 21-01-2013 130 29   Download

 • Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks makes the case for topology control and provides an exhaustive coverage of TC techniques in wireless ad hoc and sensor networks, considering both stationary networks, to which most of the existing solutions are tailored, and mobile networks. The author introduces a new taxonomy of topology control and gives a full explication of the applications and challenges of this important topic.

  pdf282p ken333 06-07-2012 87 28   Download

 • Thay vì liệt kê từng thiết lập các thuộc tính, một tham chiếu từ xa có thể được sử dụng để đặt tên một bộ sưu tập của các thuộc tính như mặc định nền tảng phần cứng. Điều này có lợi thế là cho phép lấy riêng biệt và bộ nhớ đệm của các tập con chức năng.

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 25 9   Download

 • Truy cập băng thông rộng không dây được dựa trên khái niệm hai Layer (TLN) mạng, trong đó thuê bao được chia thành các nhóm microcells, được nhúng vào một macrocell. Phạm vi bảo hiểm microcells sử dụng lặp địa phương hoạt động ở 5,8 GHz cho ăn một BS thông qua 40 liên kết GHz. OFDM điều chế được sử dụng để cho phép việc tiếp nhận với plug-nhận đặt bên trong các tòa nhà. Một băng tần 40 GHz cố định...

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 29 8   Download

 • Chúng tôi cần để có thể thay đổi giá trị của các thuộc tính nhất định, chẳng hạn như chuyển âm thanh và tắt và chúng tôi cần phải thay đổi liên tục để phản ánh những điều giống như một nâng cấp bộ nhớ. Chúng ta cần để có thể ghi đè lên mặc định

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 33 8   Download

 • Outline: 3rd Generation Partnership Project (3GPP), UMTS Release-99, UMTS evolution, Changing Telecom landscape, Long Term Evolution (LTE) / Enhanced Packet Core(EPC), Summary.

   

  pdf52p cuonglanqaz 05-05-2015 27 8   Download

 • Then at the end of 2001, FSM Telecom discovered ADC’s compact GSM and CDMA systems for developing countries and hard-to-serve areas. The result was that FSM Telecom could costeffectively build small-scale networks throughout the islands that could contend with the extreme climate conditions. In addition, satellite backhaul is optimized and implemented cost-effectively due to the advanced compression technology in the ADC system.

  pdf2p maiphuong 14-08-2009 60 7   Download

 • Thử nghiệm bởi một OMA đã được phê duyệt thử nghiệm nhà: phương pháp này bao gồm uỷ quyền một bên thứ ba để tiến hành kiểm tra khả năng tương tác trên danh nghĩa của các thành viên của OMA. Sau khi kiểm tra khả năng tương tác đã được thực hiện thành công cho một thiết bị nhất định, sau đó các nhà cung cấp thiết bị có thể tuyên bố rằng thiết bị phù hợp với một thông cáo được đưa ra tạo khả năng MMS....

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 22 7   Download

 • Bảo hiểm cho các hệ thống LMDS liên quan đến các tế bào nhỏ hơn bán kính km đến 5 và yêu cầu lặp được đặt trong một cấu hình Line Of Sight (LOS). Phạm vi bảo hiểm địa phương với một băng thông có sẵn lớn làm cho LMDS hệ thống phù hợp để phân phối các dịch vụ đa phương tiện tương tác.

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 34 7   Download

 • Một lợi thế là đơn giản hóa sự phát triển của các từ vựng khác nhau cho các nhà cung cấp phần cứng và các nhà cung cấp phần mềm. Điều quan trọng là để có thể thêm và sửa đổi các thuộc tính liên kết với CC / PP.

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 30 7   Download

 • Điều này tất nhiên là một đảm bảo cho vendorâ € ™ khách hàng thiết bị interoperating EFI ¬ ciently với các thiết bị khác cũng phù hợp với việc phát hành tạo khả năng tương tự.6,14 Triển khai phiên bản khác nhau của Nghị định thư MMS Như thể hiện trong chương này, mỗi giao thức MMS đơn vị dữ liệu được đánh dấu bằng một phiên bản MMS

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 26 6   Download

 • Điều này có thể rất tốt nếu liên kết giữa các gateway hoặc proxy và đại lý khách hàng đã được làm chậm và liên kết giữa các gateway hoặc proxy và trang web đặt tên theo các tài liệu tham khảo từ xa đã được nhanh chóng - một trường hợp điển hình khi các đại lý người dùng là một điện thoại thông minh .

  pdf27p banhbeo4 08-11-2011 26 6   Download

 • Ý tưởng của thuật toán tối ưu hóa dựa trên sự chậm trễ con đường là mở rộng con đường tiếp tục cho đến khi các biến thể chậm trễ là vi phạm trong quá trình bàn giao. Khi MT đầu tiên yêu cầu bàn giao trong suốt cuộc gọi, con đường trước đây được dành riêng.

  pdf18p banhbeo4 08-11-2011 35 6   Download

 • The objective of the study: Analyze and evaluate the competitiveness of the state providing mobile communication services of a telecom company in Vietnam, comparing the strengths and weaknesses of the provision of services between the companies together and find out the problems to be solved in order to improve their competitiveness;...

  pdf0p nguyenthiminh32 12-07-2014 27 5   Download

 • Tham khảo sách 'docomo japans wireless tsunami', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf256p transang3 30-09-2012 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản