Mock objects

Xem 1-6 trên 6 kết quả Mock objects
 • “The authors of this book have led a revolution in the craft of programming by controlling the environment in which software grows. Their Petri dish is the mock object, and their microscope is the unit test. This book can show you how these tools introduce a repeatability to your work that would be the envy of any scientist.” —Ward Cunningham “At last a book, suffused with code, that exposes the deep symbiosis between TDD and OOD.

  pdf385p caucaphung 01-02-2013 51 9   Download

 • tạo ra một đóng cửa đối với từng phương pháp nào bạn muốn giả, và thiết lập đó vào MetaClass cho các ví dụ được Sản lượng từ các bit mã trước đây là yên tâm vượt qua các thử nghiệm, như thể hiện ở đây:Cách tiếp cận trọng bạn đã thấy trong mục 16,5 Mocking Thay, trên trang 244 là hữu ích cho cả hai mã Java và Groovy.

  pdf59p kimku6 24-10-2011 48 14   Download

 • Brimming with over 100 "recipes" for getting down to business and actually doing XP, the Java Extreme Programming Cookbook doesn't try to "sell" you on XP; it succinctly documents the most important features of popular open source tools for XP in Java-- including Ant, Junit, HttpUnit, Cactus, Tomcat, XDoclet-- and then digs right in, providing recipes for implementing the tools in real-world environments.

  pdf273p tailieuvip13 24-07-2012 45 10   Download

 • Bắt chước các giao diện, các lớp và các ngoại lệ bằng khung công tác đối tượng giả (mock-object) mã nguồn mở Elliotte Rusty Harold, Giáo sư, Polytechnic University Tóm tắt: Hãy cùng Elliotte Rusty Harold xem xét một số kiểm thử đơn vị khó thực hiện, được làm cho trở nên dễ dàng hơn thông qua các đối tượng giả - cụ thể hơn là khung công tác EasyMock.

  pdf19p hoathietmoclan 13-09-2011 59 6   Download

 • Lecture "Software testing and quality assurance - Lecture 7" trình bày các kiến thức: Gỡ lỗi Brute Force, sửa lỗi, gỡ lỗi bằng suy luận, gỡ lỗi bằng cách loại trừ, gỡ lỗi bằng đi lùi, phân tích lỗi, unit Test, mock object,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p bautroibinhyen13 10-01-2017 12 1   Download

 • icket is an open source, component-oriented (POJOs-based), lightweight Java web application development framework that brings the Java Swing event-based programming model to web development. Wicket pages can be mocked up, previewed, and later revised using standard WYSIWYG HTML design tools. Wicket provides stateful components, thereby improving productivity. It has an architecture and rich component suite that aims to bring back the object orientation and, more importantly, the fun that is missing from the Java web development space. With the impending 1.

  pdf327p goshop_123 23-04-2013 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản