intTypePromotion=3

Module THCS 41

Xem 1-1 trên 1 kết quả Module THCS 41
  • Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS nhằm giúp người học phân tích được đặc trưng của các loại hình hoạt động tập thể của HS THCS, thấy rõ vai trò giáo dục của các loại hình hoạt động tập thể đối với sự phát triển nhân cách của học sinh THCS, xác định các phương pháp và các bước hướng dẫn HS tổ chức các hoạt động tập thể.

    pdf35p minhminhnguyen32 10-06-2014 329 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Module THCS 41
p_strCode=modulethcs41

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản