Money banking

Xem 1-20 trên 420 kết quả Money banking
 • (BQ) Part 1 book "The economics of money banking and finance" has contents: The role of a financial system, an introduction to financial systems, the UK financial system, the US financial system, the French and Italian financial systems, portfolio theory, the structure of interest rates,...and other contents.

  pdf305p bautroibinhyen21 14-03-2017 25 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "The economics of money banking and finance" has contents: Money markets, equity markets, foreign exchange markets, the single European market, the European Central Bank and euro area monetary policy, financial innovation, financial market efficiency,...and other contents.

  pdf316p bautroibinhyen21 14-03-2017 22 5   Download

 • (BQ) Part 1 book "The economics of money, banking, and financial markets" has contents: Why study money, banking, and financial markets; an overview of the financial system; understanding interest rates; the behavior of interest rates; the stock market, the theory of rational expectations, and the efficient market hypothesis; financial crises,...and other contents.

  pdf343p bautroibinhyen23 02-04-2017 208 62   Download

 • (BQ) Part 2 book "The economics of money, banking, and financial markets" has contents: Central banking and the conduct of monetary policy, international finance and monetary policy, monetary theory.

  pdf377p bautroibinhyen23 02-04-2017 82 44   Download

 • (BQ) Part 2 book "The economics of money, banking & financial markets" hass contents: Central banks and the federal reserve system, the money supply process, the tools of monetary policy, the conduct of monetary policy - strategy and tactics, the foreign exchange market, the international financial system,...and other contents.

  pdf384p bautroibinhyen22 22-03-2017 101 14   Download

 • (BQ) Part 1 book "The economics of money, banking & financial markets" hass contents: An overview of the financial system, what is money, understanding interest rates, the behavior of interest rate, the risk and term structure of interest rates, the stock market, the theory of rational expectations, and the efficient market hypothesis.

  pdf321p bautroibinhyen22 22-03-2017 45 12   Download

 • (BQ) Part 2 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Depository Institutions: Banks and bank management, financial industry structure, regulating the financial system, central banks in the world today, the central bank balance sheet and the money supply process,...and other contents.

  pdf414p bautroibinhyen27 11-05-2017 22 7   Download

 • (BQ) Part 2 book "Money, banking, and the financial system" has contents: Transactions costs, asymmetric information, and the structure of the financial system; the economics of banking, investment banks, mutual funds, hedge funds, and the shadow banking system; financial crises and financial regulation; the federal reserve and central banking, monetary policy

  pdf364p bautroibinhyen27 11-05-2017 35 3   Download

 • (BQ) Part 2 book "The economics of money, banking, and financial markets" has contents: Multiple deposit creation and the money supply process, determinants of the money supply, tools of monetary policy, tools of monetary policy, the international financial system, the demand for money,...and other contents.

  pdf409p bautroibinhyen23 02-04-2017 14 1   Download

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 4 trình bày đo lường lãi suất, chiết khấu dòng tiền tương lai, giá trị hiện tại đơn và dòng thời gian, các loại công cụ nợ, lãi suất đáo hạn, nợ thanh toán cố định, trái phiếu chiết khấu, lãi suất và lợi tức, rủi ro lãi suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p huyhoang3009 28-03-2018 37 1   Download

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 5 trình bày các nội dung về các yếu tố quyết định cầu tài sản, lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư. Cung - cầu trong thị trường trái phiếu, thị trường cân bằng, sự thay đổi trong lãi suất cân bằng, dịch chuyển đường cung trái phiếu, hiệu ứng mức giá và hiệu ứng lạm phát kỳ vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt33p huyhoang3009 28-03-2018 35 1   Download

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 6 trình bày cấu trúc rủi ro của lãi suất, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, Các đặc điểm của đường công lãi suất, các lý thuyết kì vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo

  ppt22p huyhoang3009 28-03-2018 35 1   Download

 • Bài giảng The Economics of money, banking, and financial markets :Chương 11 trình bày bảng cân đối tài sản của ngân hàng, các nguyên lý quản trị ngân hàng cơ bản, Quản lý nợ, Quản trị vốn, Quản trị rủi ro tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p huyhoang3009 28-03-2018 40 1   Download

 • Bài giảng The economics of money, banking, and financial markets :Chương 18 trình bày các vấn đề về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái trong dài hạn, thị trường ngoại hối thực tiễn, giải thích sự thay đổi của tỷ giá hối đối, Ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất, USD và lãi suất, sự tan rã của cơ chế điều hành tỷ giá hối đối ở châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt37p huyhoang3009 28-03-2018 34 1   Download

 • Part 1 book “The economics of money, banking, and financial markets” has contents: An overview of the financial system, the meaning of interest rates, the behavior of interest rates, the risk and term structure of interest rates, an economic analysis of financial structure, financial crises, economic analysis of financial regulation,… and other contents.

  pdf367p tieu_vu13 06-08-2018 9 0   Download

 • Part 2 book “The economics of money, banking, and financial markets” has contents: Central banks and the bank of Canada, the money supply process, tools of monetary policy, the foreign exchange market, the international financial system, aggregate demand and supply analysis, monetary policy theory,… and other contents.

  pdf354p tieu_vu13 06-08-2018 11 0   Download

 • Why Study Money, Banking, and Financial Markets? On the evening news you have just heard that the Federal Reserve is raising the federal funds rate by of a percentage point.

  pdf102p yeutrasua 29-11-2010 161 92   Download

 • Iam happy to present the second English edition of Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Its appearance is particularly timely, given that the severe financial crisis and resulting worldwide economic recession I have been forecasting, since the first edition of this book came out ten years ago, are now unleashing their fury.

  pdf938p conrepcon 13-04-2012 122 56   Download

 • Ebook "The economics of money banking and financial markets" presentation of content: Financial markets, financial institutions, central banking and the conduct of monetary policy, international finance and monetary policy, monetary theory.

  pdf731p doinhugiobay_20 22-03-2016 37 11   Download

 • (BQ) Part 1 book "Money, banking, and financial markets" has contents: An introduction to money and the financial system, money and the payments system, financial instruments, financial markets, and financial institutions, future value, present value, and interest rates, understanding risk,...and other contents.

  pdf339p bautroibinhyen27 11-05-2017 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Money banking
p_strCode=moneybanking

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản