Monter carlo

Xem 1-3 trên 3 kết quả Monter carlo
  • Tình hình giá cả của một số loại vật tư, đặc biệt là vật tư xây dựng có những biến động không theo quy luật cụ thể, ảnh hưởng lớn đến giá thành xây dựng của công trình. Do đó mục đích chính của bài báo cáo này là ứng dụng mô phỏng Monter Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball nhằm đánh giá mức độ rủi ro khi xác định giá xây dựng công trình của nhà thầu do ảnh hưởng biến động của giá vật liệu....

    pdf5p coxetuanloc 09-01-2013 61 20   Download

  • Tóm tắt: Xác định giá công trình xây dựng là một việc làm khó khăn. Mô phỏng Monter Carlo là một kỹ thuật mô phỏng rất có ích trong việc -ớc tính giá cả công trình. Mô phỏng này là hữu ích và đang đ-ợc áp dụng rộng rãi trong phân tích rủi ro chi phí dự án ở các n-ớc phát triển. Bài báo này nhằm tìm hiểu các vấn đề về giá công trình, giới thiệu mô phỏng Monter Carlo trong phân tích rủi ro, trên cơ sở đó đ-a ra ph-ơng pháp và trình tự áp dụng...

    pdf13p thulanh1 05-09-2011 30 9   Download

  • Tài liệu học tập về Vray = plugin cho 3Dmax. Nhóm các biến điều khiển trong Vray bằng các tính chất chung của phương pháp Monte- Calro, đặt trong bảng dưới đây: Giá trị các thông số này xác định các Sampler sẽ được sử dụng trong tính toán mọi giá trị theo phương pháp Monter-Carlo. Ghi nhớ là thưc tế tất cả các giá trị, được tính bởi Vray, tất cả các dạng chiếu sáng, khúc xạ và phản xạ, translucency, caustic và các loại khác, đều sử dụng phương pháp đó.

    doc24p phamtruongvfu 06-12-2010 957 508   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản