intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số đề xuất để đổi

Xem 1-20 trên 5745 kết quả Một số đề xuất để đổi
 • Sáng kiến kinh nghiệm THPT "Một số đề xuất nhằm gây hứng thú tập luyện Thể dục thể thao cho học sinh THPT" được nghiên cứu nhằm mục đích: Tạo cho các em sự say mê, hứng thú trong môn học; Giúp các em rèn luyện thân thể tốt, có sức khoẻ đảm bảo trong việc học tập; Sử dụng phương pháp phù hợp với lứa tuổi các em đảm bảo tính vừa sức, hấp dẫn.

  doc8p gauanh1204 12-05-2016 77 18   Download

 • Hàng chục năm qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, loại hình trường, lớp, đáp ứng yêu cầu cơ bản việc học tập của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, giáo dục phổ thông nước ta vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết đề cập một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 58 15   Download

 • Bài viết Chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và một số đề xuất trong thời gian tới giúp các bạn hiểu rõ hơn về chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015; từ đó, đưa ra một vài hàm ý chính sách cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 59 9   Download

 • Bài viết Một số đề xuất trong việc cải tiến nội dung môn tin học đại cương theo hướng nâng cao và hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên trình bày: Phương pháp tự học, tự nghiên cứu ngày càng được quan tâm trong tiến trình đổi mới PPDH ở các trường đại học hiện nay [2]. Tin học đại cương là môn học mà phần lớn các sinh viên đã được học trong nhà trường phổ thông nên việc phát huy những kiến thức sẵn có,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 29 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày với những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thí điểm tự chủ tài chính một phần từ năm 2005 và thí điểm tự chủ tài chính toàn phần từ năm 2008, trường Đại học Ngoại thương có nhiều lợi thế khi thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần của Nghị quyết 77. Từ những phân tích về vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương bài viết đưa ra một số đề xuất đối với đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương trong giai đoạn thực hiện thí điểm.

  pdf7p hanh_tv32 03-05-2019 24 1   Download

 • Nội dung bài viết đề cập để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần tuyên bố mục tiêu chất lượng, lựa chọn các chỉ số thực hiện/hoạt động; bổ sung mục tiêu chất lượng và chỉ số hoạt động bên ngoài; lựa chọn các công cụ mà cơ sở giáo dục đại học sử dụng để thu thập thông tin và xác định các đơn vị đo lường; xây dựng các kết quả mục tiêu; lập kế hoạch thực hiện cho hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; mô tả mỗi hành động sẽ được thực hiện, ai chịu trách nhiệm, đo lường cái gì...

  pdf8p hanh_tv33 03-05-2019 26 1   Download

 • Đề tài Chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế trình bày về chuyển giá, lý thuyết và bản chất của chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế. Thực trạng hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Một số đề xuất đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

  pdf35p wave_12 05-04-2014 164 37   Download

 • Đề án môn học Một số biện pháp .... Việt Nam LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường , theo định hướng XHCN nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó một số doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất, các doanh nghiệp phải sử dụng một số vốn nhất định để đầu tư, mua sắm các trang...

  pdf27p duongchauphu 03-03-2010 199 35   Download

 • Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh: Ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh ở Việt Nam - thực trạng phát triển và một số đề xuất, kiến nghị trình bày về ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh vài vai trò của nó đối với nền kinh tế, thực trạng phát triển ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh ở Việt Nam thời gian qua, một số đề xuất, kiến nghị phát triển ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf116p fast_12 23-06-2014 103 27   Download

 • Hiện nay, nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài tăng cao và nhu cầu dạy tiếng Việt mở rộng cho nhiều đối tượng. Ngoài mục đích nghiên cứu, thì học tiếng Việt không chỉ dừng lại ở mức giao tiếp thông thường, dùng từ vựng đơn giản để hiểu nhau, mà nhu cầu hiểu về từ Hán - Việt để sử dụng trong văn nói hay văn viết ngày một nhiều, nhất là các đối tượng đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng tiếng Hán như Nhật Bản, Hàn Quốc...

  pdf9p kaiyuan1121 21-08-2018 90 13   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới làm rõ các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam. Phân tích thực trạng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của nước nhà trong thời gian tới.

  pdf84p violet_12 23-05-2014 82 12   Download

 • Bài viết Lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam dưới đây nêu lên kinh nghiệm và một số lựa chọn chính sách lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô; thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 60 12   Download

 • LUẬN VĂN: Một số đề xuất về việc lựa chọn phương tiện quảng cáo thích hợp đối với sản phẩm điện tử của công ty Daewoo – Hanel .Lời nói đầu Quảng cáo chính thức xuất hiện tại Việt Nam chỉ trong vài năm gần đây với tốc độ phát triển rất nhanh theo từng năm. Quảng cáo ngày càng đóng vai trũ quan trọng trong đời sống, kinh doanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng, là một công cụ đắc lực trong quỏ trỡnh marketing sản phẩm của cỏc doanh nghiệp. Một nhân tố rất quan trọng để góp phần tạo...

  pdf23p window1234 10-12-2012 56 10   Download

 • Bài viết Công tác quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ: Thực trạng và một số đề xuất đổi mới trình bày về đối tượng, phạm vi của quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ; nội dung quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ; pháp luật về quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 66 7   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp thích ứng trình bày nhằm xác định tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp thích ứng phù hợp. Nghiên cứu này đã tiến hành phân tích diễn biến một số bệnh dịch có liên quan đến biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng mô hình tương quan, hồi quy tuyến tính đơn biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p thienthandoremon 30-05-2018 40 2   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên khoa Giáo dục, trường Đại học Vinh. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p danhnguyentuongvi 15-12-2018 44 2   Download

 • Bài viết Tín dụng ngân hàng đối với đồng bằng Sông Cửu Long: Kết quả 6 tháng đầu năm 2013 và một số đề xuất nêu lên một số kết quả đạt được và đề xuất kiến nghị giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng đối với đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 41 1   Download

 • Phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có mối liên hệ chặt chẽ đối với sự ổn định, bền vững của ngân sách nhà nước và có tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, để bảo đảm các nhu cầu chi tiêu và nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước cần xác định mức độ phân cấp thu, chi ngân sách hợp lý, đúng đắn, từng bước tiến tới giảm nợ công, tăng tính tự chủ và phân cấp ngân sách hơn nữa cho địa phương.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 2 0   Download

 • Để dạy học đọc hiểu văn bản ở trường phổ thông Việt Nam trong thời gian tới đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và bắt kịp với xu thế quốc tế, cần đổi mới đồng bộ các yếu tố: mục tiêu của dạy học đọc hiểu, chuẩn đọc hiểu, văn bản đọc hiểu, phương pháp dạy học đọc hiểu và cách đánh giá kết quả đọc hiểu. Cần tham khảo cách làm của một số quốc gia có nền GD tiên tiến trên thế giới để đổi mới dạy học đọc hiểu trong nhà trường phổ thông một cách có hiệu quả.

  pdf13p nganga_01 04-09-2015 79 11   Download

 • Hợp tác Asean – Hàn Quốc trong “chính sách phương nam mới” của Hàn Quốc – một số triển vọng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa Asean – Hàn Quốc từ 1990 đến 2017 để có cái nhìn sâu hơn về ý nghĩa của chính sách phương nam mới trong mối quan hệ Asean – Hàn Quốc, cùng những tác động của chính sách này đối với Việt Nam, từ đố đưa ra một số đề xuất đối với quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc.

  pdf10p kethamoi 03-10-2019 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
790 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Một số đề xuất để đổi
p_strCode=motsodexuatdedoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2