Mountain lion server

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mountain lion server
  • Tham khảo sách 'os x mountain lion server for dummies', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf411p caucaphung 02-02-2013 20 5   Download

  • There's no doubt about it: Macs, iPhones, and iPads have invaded the workplace. But, you don't need an IT department to administer a Mac network in your home or business. This friendly guide explains everything you need to know to set one up yourself using OS X Mountain Lion Server. First, you'll find an easy, quick-start way to implement OS X Mountain Lion on a Mac Mini. From there, you'll learn how to set up DNS, iCal Server, Podcast Producer, Wiki Server, file sharing, mail services, and more. This book helps you set up profile support for your iPhone and...

    pdf411p hoa_can 29-01-2013 45 4   Download

  • Kích hoạt Web Sharing trên OS X mountain Lion Trong OS X Mountain Lion, Apple đã gỡ bỏ tùy chọn chia sẻ Web cá nhân, tuy nhiên tính năng này có thể được kích hoạt lại nếu cần. Các dịch vụ chia sẻ trên OS X cho phép nhiều tùy chọn kết nối, bao gồm chia sẻ màn hình, chia sẻ file, chia sẻ máy in và khả năng sử dụng máy tính làm router Internet. Ở những phiên bản OS X trước, Apple cũng bổ sung thêm dịch vụ chia sẻ Web đầy đủ sử dụng server mã nguồn...

    pdf6p tieuyeuquai456 08-10-2012 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản