intTypePromotion=3
ADSENSE

Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy

Xem 1-14 trên 14 kết quả Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy
 • QCVN 2:2008/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu liên quan đến an toàn đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (dưới đây viết tắt là mũ) và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với mũ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

  pdf24p dinhlan05012 31-05-2011 152 30   Download

 • Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

  pdf2p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 18/VBHN-BKHCN về việc ban hành và thực hiện “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

  doc15p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5756:2005 thay thế TCVN 5756:2001 và TCVN 6979:2001 áp dụng cho các loại mũ bảo hiểm để cho người đi mô tô, xe máy (sau đây gọi tắt là mũ) khi tham gia giao thông, bao gồm cả người lái xe và người đi cùng trên xe.

  doc19p thangnamvoiva15 22-08-2016 29 1   Download

 • Công văn 255/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểu dáng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 186 15   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf16p lawgtvt2 26-11-2009 80 10   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG THỐNG NHẤT DẤU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

  pdf7p antromtraicay 29-04-2010 97 7   Download

 • Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

  pdf18p lawttnh19 19-11-2009 76 6   Download

 • Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường chất lượng xăng dầu, gas và chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

  pdf3p lawttnh23 19-11-2009 40 3   Download

 • Ở Việt Nam, ra đường thấy lái xe ôtô không hề thắt dây an toàn là “chuyện thường ngày ở huỵên”. Tự mình lái xe cũng không, đi taxi cũng không bao giờ thấy lái xe thắt dây an toàn. Thậm chí, rất nhiều nếu không muốn nói là hầu hết mọi người ngồi lên xe ô tô không bao giờ chú ý việc thắt dây an toàn, kể cả khi cho trẻ nhỏ lên xe. Việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy dù đã được khuyến cáo rất nhiều nhưng việc thực hiện thì nhiều khi chỉ là “luật bắt thế”....

  doc3p hieugtvt47 10-03-2011 105 24   Download

 • Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf3p lawtm7 29-10-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 52/2001/QĐ-BKHCNMT về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf2p lawxnk4 10-11-2009 55 3   Download

 • Quyết định số 51/2001/QĐ-BKHCNMT về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf2p lawgtvt8 26-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định số 650/2001/QĐ-TĐC về việc công bố danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ban hành

  pdf1p lawtm7 29-10-2009 69 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy
p_strCode=mubaohiemchonguoidixemay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản