intTypePromotion=1
ADSENSE

Mức bón lân cho lạc

Xem 1-5 trên 5 kết quả Mức bón lân cho lạc
 • Bài viết Nghiên cứu mức bón lân đối với giống lạc l14 trên đất cát pha trong vụ Xuân năm 2014 ở Hưng Đông, thành phố Vinh tìm hiểu về ảnh hưởng của mức bón phân lân đến thời gian sinh trưởng phát triển của giống Lạc L14.

  pdf6p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 41 5   Download

 • Phân bón đóng góp một phần rất quan trọng vào việc tăng năng suất cây trồng. Theo Nguyễn Thị Dần và cộng sự (1991), lân là nguyên tố dinh d-ỡng quan trọng đối với lạc, là yếu tố hạn chế đến năng suất hạt trên các loại đất có thành phần cơ giới nhẹ. Đất càng nghèo dinh d-ỡng thì hiệu lực của lân càng cao. Trung bình hiệu suất 1 kg P2O5 cho 4 - 6 kg lạc vỏ. L-ợng lân bón cho hiệu quả kinh tế cao dao động từ 60 - 90 kg P2O5 /ha hiệu suất 1 kg P2O5 đầu t- ở mức bón 60 kg...

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 93 16   Download

 • Hai thí nghiệm được tiến hành tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để tuyển chọn một số dòng, giống lạc có năng suất cao và xác định lượng lân bón cho lạc trong vụ xuân 2008. Kết quả cho thấy, giống lạc L20 có năng suất thực thu cao nhất so với các giống lạc thí nghiệm. Sự sai khác có ý nghĩa ở mức 5% hay độ tin cậy 95%. Năng suất lạc tăng lên tỷ lệ thuận với lượng lân bón tăng. Giống lạc L14 với các liều lượng (0; 30; 60; 90; 120) kg P2O5/ha....

  pdf6p kem3mau 13-06-2013 50 4   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Việt Yên (Bắc Giang) nhằm mục tiêu xác định liều lượng phân bón thích hợp để lạc sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống lạc mới L14 và MD7. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 2 nhân tố Split Plot Design với 3 lần nhắc lại....

  pdf8p leon_1 05-08-2013 75 16   Download

 • Thí nghiệm gồm có 4 liều lượng đạm (0, 20, 40 và 60 kg N/ha) và 3 liều lượng kali (0, 30, 60 kg K2O/ha), bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (split – plot) với 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong 2 vụ Đông Xuân 2009-2010 và 2010-2011 trên đất cát biển của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy: liều lượng đạm và kali bón ở mức 40 kg N và 60 kg K2O/ha trên nền 90 kg P2O5, 10 tấn phân chuồng và 500 kg vôi/ha đã cho năng suất lạc cao, đồng thời thu được hiệu quả kinh tế cao nhất và cải thiện được độ phì của đất.

  pdf12p thiendiadaodien_9 04-03-2019 30 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mức bón lân cho lạc
p_strCode=mucbonlancholac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2