Mục đích hiệp định trims

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mục đích hiệp định trims
  • Hiệp định về: Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) là một trong các hiệp định của WTO mà các thành viên gia nhập tổ chức này phải ký kết. Hiệp định TRIMS có hiệu lực từ ngày 1-1-1995. Năm 1995, các nước thành viên WTO ký kết Hiệp định TRIMS chấp nhận ràng buộc rằng các biện pháp TRIMS của nước mình...

    pdf18p lotus_123 09-12-2012 207 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mục đích hiệp định trims
p_strCode=mucdichhiepdinhtrims

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản