intTypePromotion=1
ADSENSE

Multilayerswitch intervlan routing

Xem 1-1 trên 1 kết quả Multilayerswitch intervlan routing
  • Mục tiêu của bài Lab để mô tả đặc tính hoạt động đa lớp (Multilayer) của dòng sản phẩm Catalyst 3550 của Cisco Access Layer Switch (ALSwitch) chia thành các Vlan1, Vlan 10, Vlan 20 phân phối cho từng nhóm người dùng. Thông thường các Vlan hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu (Data-link Layer), Các Vlan này xem như thuộc các Broadcast Domain khác nhau, không thể nói chuyện với nhau được(mặc dù cùng kết nối vật lý đến ALSwitch) Các Vlan muốn nói chuyện với nhau phải thông qua một External Router có chức năng định tuyến....

    doc14p mrviet23308985 12-01-2011 96 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Multilayerswitch intervlan routing
p_strCode=multilayerswitchintervlanrouting

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2