Mysql server

Xem 1-20 trên 955 kết quả Mysql server
 • Sau khi cài đặt thành công mySQL, vì lý đo bảo mật nên mySQL Server yêu cầu mọi thao tác của bạn bây giờ đều thực hiện trên nền DOS Command cả. Nghĩa là bạn phải thực thi bằng dòng lệnh rất cực nhọc y như trong Windows Server 2008 Core vậy. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql.html.

  pdf9p thanhtung_hk 05-11-2010 201 89   Download

 • Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10, tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server:

  pdf2p hangkute_101091 07-07-2010 131 44   Download

 • Features and syntax can be added as long as they’re not in conflict with the standard 9. Don’t try to do everything at once, Essentials first, more features later. Adopt to make it fit into the existing MySQL server. Adopt to make it fit into the existing MySQL server.

  pdf51p sonpham 10-04-2009 623 125   Download

 • Cài đặt Database Server (MySQL) Lệnh cài đặt sudo apt-get install mysql-server Sau khi chạy lệnh này xong màn hình sẽ hiện như sau

  pdf5p heavenmaster1992 26-04-2011 285 88   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu vài lệnh SQL cần thiết nhất để quản trị một MySQL Server. Giới thiệu Bạn đang quản lý 1 server MySQL, nếu có 1 chương trình giao diện đồ hoạ để giúp bạn quản trị hệ thống CSDL nữa thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều lúc bạn chỉ có thể truy cập được vào server qua 1 cửa sổ lệnh đen xì với con trỏ nhấp nháy. Những lý như thế này mà không có vài "chiêu" gõ lệnh command line đời có khi "đen tối" ;-) Bài viết này...

  pdf7p balanghuyen 11-01-2010 269 75   Download

 • Vai trò của hệ quản trị CSDL. • Cấu trúc của hệ quản trị MySQL • MySQL? • Các bước cài đặt MySQL. • Khởi động MySQL • Một số thao tác cơ bản – Tạo một cơ sở dữ liệu mới – Tạo một bảng mới – Xóa bảng – Xóa CSDL – Mở một Query Editor để viết câu lệnh SQL

  pdf45p duytan7697 13-06-2013 166 67   Download

 • MySQL Administrator's Bible-P2: With special focus on the release of the next major of MySQL, this resource provides a solid framework for anyone new to MySQL or from a background database,as well as experience MySQL administrators. The high-profile author duo provides essential coverage of the fundamentals of the coverage database management, including unique approach features MySQL database engine and functions-as well as MySQL SQL queries, data and index types, stores procedure and functions, triggers and views, and transactions.

  pdf50p camry 06-08-2010 124 55   Download

 • Để thực hiện nội dung phần này, đầu tiên sử dụng MySQL Query Browser để kết nối đến Server .Nội dung Kết nối đến Server Các Query (SQL) thao tác trên Database Các Query (SQL) thao tác trên bảng Các Query (SQL) quản lý người dùng .Kết nối đến Server .Kết nối đến Server Sử dụng MySQL Command Line Client Sử dụng MySQL Query Browser .MySQL Command Line Client Vào Start/All programs/MySQL/MySQL Server 5.1 (tùy theo phiên bản cài đặt)/MySQL Command Line Client Nhập Password của User root...

  pdf85p duytan7697 13-06-2013 70 19   Download

 • his book teach you about Microsoft SQL Server 2008, a very important skill for a web developer to make a web page for the 21st century. With this book you WILL have the foundation about mySQL Server 2008. Enjoy! Who should read this book: students, little or good knowledge of javascript, strong foundation in HTML.

  pdf795p hoagiay_123 22-04-2013 62 14   Download

 • Expert MySQL is the leading reference for learning, understanding, and extending the MySQL server. It unlocks the full promise of open source by showing how to modify the code, create your own storage engine, build your own authentication plugins, and even add your own functions and commands to the SQL language. No other book provides the level of detail or the extensive examples of the inner workings of MySQL that have taken engineers years to master. Expert MySQL is a must have book for all systems integrators, engineers, and software developers working with the MySQL server code....

  pdf627p shop_123 29-04-2013 42 12   Download

 • Figure 2-9. The MAMP application in your Applications folder and after copying to your desktop You are now ready to run the MAMP for the first time. Double-click the MAMP program and you’ll see the main control window appear, along with the welcome page, which will display in your default web browser. The Apache and MySQL servers should start automatically and display their status in the control window. If they don’t, you can click on the Start Servers button to get them going. Then you’ll see the welcome page in your browser (see Figure 2-10). Now that you have your MAMP...

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 67 9   Download

 • Vai trò của biến Phân loại biến Biến hệ thống Biến người dùng Biến sử dụng trong routines (hàm, thủ tục) Biến con trỏ .Vai trò của biến Lưu trữ thông tin cấu hình của Server Lưu giá trị tạm thời của người dùng trong quá trình thực hiện tính toán. .Phân loại biến Biến hệ thống Biến người dùng .Biến hệ thống Dùng để chỉ ra thiết đặt cấu hình cho MySQL Server.

  pdf16p duytan7697 13-06-2013 51 9   Download

 • Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop .mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL. Nó được viết bởi Jeremy Zawodny, và có thể tải về miễn phí. Nó chạy trên hầu hết các hệ thống dựa trên nhân UNIX, và các hệ thống Linux. Kiểu giám sát thời gian thực này rất hữu ích khi quản lý một MySQL server.

  pdf8p badaovl 18-05-2013 39 5   Download

 • SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf61p trannhu 05-08-2009 2187 824   Download

 • Nếu muốn một trang web viết bằng ngôn ngữ PHP có thể chạy được trên máy tính cục bộ và trên máy chủ thì cần phải có một web server là Apache, bộ thông dịch ngôn ngữ PHP, ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu là mySQL. Đây là ba thành phần độc lập với nhau nhưng là bộ tam không thể thiếu nhau. Với người bình thường nếu muốn 3 thành này chạy với nhau một cách tốt đẹp thì bạn phải có nhiều kiến thức sâu rộng về chúng vì thế sẽ gây khó khăn cho người...

  doc43p vanlan410 24-01-2011 680 335   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình tự học sql server 2005', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf102p entrysky 10-10-2011 787 290   Download

 • Publisher : là server chứa bản chính của dư liệu sẽ nhân bản Distributor: người ghi nhận và quản lý việc phân phối dữ liệu hay giao tác Subcribers : là các server nhận các bản sao được nhân từ bản chính của một publisher . Thực hiện sp_adddistributor ở server sẽ làm distributor. Thực hiện sp_adddistributiondb tạo server distributor để tạo cơ sở dữ liệu chứa các dữ liệu sễ nhân bản.

  ppt14p pminhtu 08-08-2009 784 266   Download

 • Apache, PHP, MySQL là các phần của chương trình phần mềm mã nguồn mở. Phần mềm này là sự hợp tác của những lập trình viên có đầu óc.Bằng việc thay đổi trên những mã nguồn có sẵn, các lập trình viên trên thế giới tiếp tục hoàn thiện và phát triền nó ngày càng trở nên mạnh hơn và hiệu quả hơn. Sự đóng góp của những người này được đưa ra công khai cho người khác sử dụng mã nguồn, tạo ra các phần mềm nổi tiếng trên thế giới....

  doc259p xuanlocnet 02-07-2010 328 186   Download

 • Trong chuỗi bài viết này tôi sẽ trình bày cho bạn cách cấu hình một Server Hosting hoàn chỉnh trên nền Windows Server 2008 và ứng dụng công nghệ ảo hóa VMware Workstation hay còn gọi là Hosting VPS, trong này chúng ta sẽ khảo sát và triển khai các phần chính sau: - VMware Workstation - Windows Server 2008 SP2 - RAID Server - IIS7 - DNS Server - NAT Server - Plesk 9 - MS SQL - mySQL - Mail Server - Security Server và một số tính năng khác.... ...

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 252 140   Download

 • VB.Net và SQL Server Tạo báo cáo (Crystal Report) Đóng gói chương trình (Program Package) Trong bài này chúng ta sẽ tiếp cận CSDL trên SQL Server & VB.NET Cách Tạo những báo cáo bằng Crystal Report và hiển thị trên Form sau đó có thể Print a Report ra giấy hoặc xuất ra các file như: PDF, Word, Excel... Cách tạo một trình Setup cho chương trình của mình để triển khai cài đặt tại máy khác

  pdf12p tranthequynh10091990 21-02-2011 423 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản