intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên

Xem 1-14 trên 14 kết quả Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên
 • Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên đại học và cán bộ quản lí là khâu then chốt, bởi đội ngũ giảng viên đại học là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. Bài viết đề cập một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

  pdf6p viryucha2711 23-04-2019 36 3   Download

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo đội ngũ giảng viên dạy nghề; nghiên cứu, đánh giá thực trạng đào tạo đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

  pdf126p kexauxi9 03-12-2019 26 3   Download

 • Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Mời tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận để nhà trường có hướng phát triển tốt nhất.

  pdf24p thuthao75 11-04-2014 286 51   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trường Đại học Nguyễn Trãi. Từ đó, đề xuất một số giải pháp mới để phát triển nguồn nhân lực, góp phần xây dựng phát triển nguồn nhân lực trong ngành giáo dục nói chung và trường Đại học Nguyễn Trãi nói riêng.

  pdf137p kexauxi9 03-12-2019 13 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu đánh giá các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; từ đó đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế và tăng cường các ưu điểm về các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường ĐHTCQTKD.

  pdf102p kexauxi9 03-12-2019 22 5   Download

 • Bài viết phân tích và làm rõ thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật ở các trường đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực. Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến việc đảm bảo chất lượng trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo các ngành kỹ thuật nhằm cung cấp cho thị trường lao động đội ngũ công nhân kỹ thuật chất lượng cao.

  pdf10p vihermes2711 01-10-2019 53 4   Download

 • Để nâng cao chất lượng giáo dục, việc đầu tư, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh hội nhập.

  pdf4p sony2711 01-02-2019 46 2   Download

 • Bài viết trình bày nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu lao động xã hội ngày càng phát triển luôn luôn là châm ngôn của một trường Đại học đồng thời là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho trường Đại học đó. Với vai trò của người quản lý thông tin, chúng tôi nhận thức được giá trị mới của một thư viện đại học ngày nay là "đáp ứng nhu cầu thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ rất nhiều nguồn thông qua công nghệ mới".

  pdf7p anthachluu 20-07-2019 43 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về quản lý nhà trường và quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường phổ thông và thực trạng hoạt động này của trường trung học phổ thông Số III huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bài SKKN Xây dựng, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT hy vọng sẽ giúp ích được cho quý vị khi tham khảo.

  pdf30p somido123 26-02-2014 214 73   Download

 • Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, không ngừng học tập trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy- giáo dục đòi hỏi người Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận khoa học giáo dục về đổi mới giáo dục và nghiệp vụ sư phạm.

  pdf13p thuthao75 11-04-2014 470 101   Download

 • Chính sách tiền lương và thu nhập là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và có liên quan chặt chẽ đến động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, khai thác các khả năng tiềm tàng của mỗi người lao động. Trong những năm gần đây, Đảng ta coi “phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu”. ...

  pdf76p inspiron1212 04-12-2012 167 55   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2014-2019, Luận văn đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực này giai đoạn 2020-2025.

  pdf90p haosua999 12-04-2021 9 0   Download

 • Với chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại khoa học - công nghệ tiên tiến, kinh tế tri thức, xã hội dân chủ, giáo dục đại học Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, từ mô hình đào tạo, chương trình đào tạo, phương thức đào tạo và đội ngũ giảng viên.

  pdf9p vihongkong2711 04-02-2020 33 3   Download

 • Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật và hội nhập. Bộ Lao Động thương Binh và Xã Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng Nghề, Trung Cấp Nghề Cắt gọt kim loại. Là một Trường đào tạo nghề đã có bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu vực Miền trung và Tây nguyên; với quy mô trang thiết bị luôn được đầu tư mới, năng lực đội ngũ giáo viên ngày càng được tăng cường....

  doc37p sutudo_hgmc 11-11-2012 719 146   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nâng cao chất lượng lao động đội ngũ giảng viên
p_strCode=nangcaochatluonglaodongdoingugiangvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2