intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng lực giao tiếp liên văn hoá

Xem 1-20 trên 27 kết quả Năng lực giao tiếp liên văn hoá
 • Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, người học ngoại ngữ không chỉ cần thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, mà còn cần nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa nếu người học thực sự muốn trở thành một người giao tiếp thành công. Đáp ứng nhu cầu trên, giao tiếp liên văn hóa đã trở thành một nội dung quan trọng trong dạy và học ngoại ngữ.

  pdf12p camtucau99 13-12-2019 89 7   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của những người đi trước, tập trung tìm hiểu và phân tích những mô hình giảng dạy ngoại ngữ đào tạo năng lực giao tiếp liên văn hóa đang được áp dụng hiệu quả và phổ biến hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ.

  pdf13p viamsterdam2711 09-01-2020 40 2   Download

 • Trong bài viết này, năng lực giao tiếp liên văn hóa (ICC) được nhìn nhận như sự kết hợp giữa bình diện tri nhận và bình diện cảm nhận, có quan hệ tương tác động với bình diện hành vi. Các mô hình ICC khác nhau được trình bày, bàn luận một cách có phê phán và mô hình của tác giả được đưa ra giới thiệu.

  pdf14p truongtien_08 06-04-2018 244 14   Download

 • Nội dung bài viết tìm hiểu khái niệm năng lực giao tiếp liên văn hoá trong quá trình học và dạy ngoại ngữ đồng thời góp phần phản ánh thực trạng đào tạo năng lực liên văn hóa trong lớp học tiếng Anh, đưa ra một vài kinh nghiệm và đề xuất giúp cải thiện vấn đề nêu trên.

  pdf6p kloiroong10 21-08-2017 174 11   Download

 • Bài viết đề cập tầm quan trọng của NLGTLVH, đồng thời giới thiệu một đường hướng giảng dạy ngôn ngữ mới: Giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa (GDNNLVH) cho người học tiếng Anh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày một số chiến lược trong việc áp dụng GDNNLVH vào giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam, giúp nâng cao NLGTLVH của người học.

  pdf8p viv2711 14-10-2020 13 2   Download

 • Bài viết đề xuất những kiến nghị sư phạm và suy nghĩ phương thức đưa đào tạo về giao tiếp liên văn hóa vào chương trình giảng dạy tiếng Pháp một cách có hệ thống không ngoài mục đích hướng người học về vấn đề liên văn hóa, lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về giao tiếp liên văn hóa, nhận thức được sự khác biệt ở các cách cư xử trong giao tiếp trong những nền văn hóa khác nhau, ý thức được tính khác biệt để hiểu và tôn trọng hơn nền văn hóa của chính mình cũng như của người khác, tương đối hòa chính kiến để chấp nhận, chia sẻ hoặc thích ứng với những quan điểm khác.

  pdf4p trinhthamhodang8 02-11-2020 9 0   Download

 • Bài viết là một nghiên cứu điển hình về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các sơn nữ Sapa thông qua phân tích năm đoạn video trên mạng xã hội. Nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi “Thấy gì từ kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của những phụ nữ người dân bản địa Sapa nhìn từ khía cạnh giao tiếp liên văn hoá?”. Nghiên cứu nhằm đóng góp thêm một số quan điểm ngôn ngữ học ứng dụng trong việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh hiện nay như ngôn ngữ giao tiếp chung toàn cầu.

  pdf8p miulovesmile4 19-11-2018 52 1   Download

 • Bài viết này trình bày một cách có phê phán các loại năng lực ngôn ngữ, dụng học, giao tiếp và (giao tiếp) liên văn hóa với nhận định rằng các loại năng lực đó được đặt trong các hoàn cảnh khác nhau của quan tâm học thuật và nhu cầu xã hội.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 97 8   Download

 • Bài viết thảo luận vai trò của văn hóa và kiến thức văn hóa nền trong tạo lập và tiếp nhận diễn ngôn thông qua mối quan hệ với năng lực diễn ngôn, mạch lạc diễn ngôn, và giao tiếp liên văn hóa. Qua đó, bài viết quan niệm rằng, về nguyên tắc, người giao tiếp càng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống cũng như trình độ văn hóa, giáo dục cao thì càng có năng lực diễn ngôn cao.

  pdf8p nganga_05 25-09-2015 86 6   Download

 • Bài viết sử dụng hướng tiếp cận liên ngành và liên văn hóa nhằm đưa ra giả thuyết: Chiến lược phát triển ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thời hội nhập là tận dụng những hiểu biết về văn hóa và những kỹ năng nghệ thuật để giúp người học tiếp thu ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn.

  pdf9p trinhthamhodang8 02-11-2020 17 0   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích làm nổi bật những tranh luận xung quanh việc sử dụng phiếu câu hỏi diễn ngôn, đồng thời, đề xuất một hướng mới trong cải tiến phiếu câu hỏi diễn ngôn để công cụ có giá trị và độ tin cậy cao hơn.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 35 2   Download

 • Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp và đây là nguồn nội lực to lớn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường làm việc ngày càng trở nên đa dạng, nên càng đòi hỏi văn hoá...

  pdf4p angel_ko_co_canh 02-08-2010 865 244   Download

 • Bài viết này tác giả sẽ trình bày một số cách thức thay đổi có liên quan đến quá trình đào tạo. Qua đó đưa ra đề xuất đổi mới cách thức đào tạo nhằm phát huy năng lực người học tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới chương trình đào tạo để người học có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường xã hội đa lĩnh vực, điều này là vấn đề cần thiết cho trường đại học và là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf11p thanhtrieung 31-08-2018 47 4   Download

 • Mục tiêu của phân môn này cần đạt được: Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ và trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ, câu và văn bản. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu. Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu; Có ý thức sử dụng ngôn ngữ vào trong giao tiếp.

  pdf24p thuyanlac999 22-11-2019 18 0   Download

 • Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc giúp nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, có đời sống tinh thần phong phú, hình thành và phát triển những phẩm chất cao đẹp; trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm nhạc thông qua nhiều hình thức hoạt động, phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác; hình thành và phát triển các năng lực âm nhạc đặc thù dựa trên nền tảng kiến thức và kĩ năng âm nhạc phổ thông, qua đó phát triển năng lực tự chủ và tự học; nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ ...

  pdf55p kequaidan4 04-05-2020 50 0   Download

 • Thông qua tìm hiểu kinh nghiệm về việc xây dựng chuẩn năng lực đánh giá học sinh ở Hoa Kỳ, bài báo làm rõ các khái niệm liên quan như dạy học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đánh giá học sinh của giáo viên; chuẩn năng lực đánh giá học sinh của giáo viên ở Hoa Kỳ (từ mục đích, phương pháp đến bộ chuẩn)... từ đó đề xuất một số định hướng vận dụng xây dựng cấu trúc năng lực đánh giá học sinh cho giáo viên ở Việt Nam theo tiếp cận đánh giá năng lực học tập.

  pdf9p tamynhan9 02-12-2020 8 0   Download

 • Nhận thức của sinh viên về cấu thành chung của chuẩn đầu ra còn hạn chế. Tuy tất cả sinh viên được khảo sát đều liên hệ chuẩn đầu ra với năng lực ngôn ngữ và giao tiếp, nhưng nhận thức cụ thể của sinh viên thì chưa đầy đủ. Một số đáng kể sinh viên năm 1 và năm 4 được khảo sát xác định được chuẩn năng lực đang áp dụng cho sinh viên ngành tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhưng vẫn còn con số không nhỏ sinh viên xác định sai bậc năng lực được chọn làm chuẩn.

  pdf9p vivirginia2711 10-12-2020 11 0   Download

 • - Vấn đề quan trọng là cần biết “người kia đang ở đâu” vào một thời điểm nhất định và các yếu tố và động lực tâm lý, xã hội và văn hóa có liên quan, cảm nhận của người đó và các vấn đề liên quan khác trong toàn bộ bối cảnh.

  pdf5p nhulan0908 22-09-2012 39 6   Download

 • Mục đích xã hội hóa theo hướng liên kết với các đơn vị là sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu, thực tế, trải nghiệm tại các đơn vị; cho các em trực tiếp tham gia vào hoạt động hướng nghiệp, hoạt động xã hội nhằm bước đầu hình thành năng lực, sở thích nghề nghiệp để từ đó các em chọn lựa, quyết định hướng đi và nghề nghiệp trong tương lai (Khác với mục đích xã hội hóa trong hầu hết các nhà trường hiện nay là vẫn chỉ tập trung vào việc huy động kinh phí).

  doc34p minhthu2050 12-02-2020 86 5   Download

 • 3.4. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỘNG LỰC ĐỀ KHUYẾN KHÍCH SỰ THAM GIA TRONG LNXH Kinh nghiệm đã chứng tỏ, cần có một sốđiều kiện, sự tham gia mới có thể diễn ra. Một trong những yếu tố cơ bản là cộng đồng hay nhóm dân cư phải cùng sinh sống trong một khu vực địa lý nhất định, chia sẻ cùng một nền văn hóa và giá trị, có chung lợi ích sống còn lâu dài, cùng chịu những mối liên hệ xã hội trường tồn. Những hoàn cảnh như thế nâng đỡ bước khởi đầu của nhóm....

  pdf12p zues05 22-06-2011 83 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
995 lượt tải
207 tài liệu
1002 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Năng lực giao tiếp liên văn hoá
p_strCode=nanglucgiaotieplienvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2