intTypePromotion=4
ADSENSE

Năng lực quản lý tập thể học sinh

Xem 1-20 trên 84 kết quả Năng lực quản lý tập thể học sinh
 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng năng lực thực hiện công tác chủ nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp ở các trường trung học cơ sở (THCS) huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực thực hiện công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên chủ nhiệm ở các trường THCS còn có những hạn chế.

  pdf8p danhvi95 05-12-2018 29 5   Download

 • Khi sử dụng PHT sẽ rèn luyện cho học sinh các kĩ năng, thao tác hoạt động, phát huy năng lực độc lập nâng cao tinh thần trách nhiệm của học sinh trong học tập, rèn cho học sinh phương pháp tư duy khái quát có khả năng chuyển tải thông tin ở mức độ cao hơn. Quan trọng hơn cả là giúp học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, vừa nắm vững phương pháp tái tạo cho bản thân kiến thức đó, phát triển năng lực tự học và thói quen tự học, sáng tạo, giúp học sinh có thể tự học suốt đời - đây là một trong những yêu cầu căn bản của lý luận dạy học nói riêng.

  pdf36p huonglotos 20-04-2014 597 113   Download

 • cuốn tài liệu hiệu trưởng trường thcs với vấn đề Đổi mới Đánh giá kết quả học tập của học sinh, do pgs.ts nguyễn thị tuyết nga và ts. lục thị nga biên soạn được cấu trúc một cách khoa học để các báo cáo viên có thể dễ dàng sử dụng trong tập huấn nhân rộng, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý nhà trường trong thực hành quản lý hàng ngày. tài liệu có cấu trúc gồm 3 phần. trong phần này sẽ trình bày một số vấn đề hiệu trưởng cần biết về đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực. mời tham khảo.

  pdf53p whocare_e 01-10-2016 49 2   Download

 • Chúng ta đang sống trong thế kỷ của trí tuệ sáng tạo. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đó là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Sự nghiệp giáo dục phải góp phần quyết định vào việc bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tiềm năng...

  pdf23p titihaudau 11-06-2011 957 281   Download

 • Vật lý là môn khoa học thực nghiệm, mô tả thế giới khách quan. Trong quá trình dạy học vật lý giáo viên phải dùng hệ thông bài tập để học sinh tiếp cận và vận dụng những kiến thức định luật vào giải thích hiện tượng trong đời sống. Bài tập vật lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận thức của người học phát triển năng lực tư duy của người học, giúp người học ôn tập đào sâu, mở rộng kiến thức. rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo… Bài tập vật lý có nhiều dạng trong đó dạng bài...

  doc78p matthuytinh_007 26-09-2012 434 128   Download

 • HĐGDNGLL góp phần hình thành cho học sinh ý thức XH, lối sống, nếp sống, biết xử lý tốt các mối quan hệ XH; Củng cố,mở rộng,phát triển,nâng cao hiệu qủa những tri thức, thái độ, kỹ năng tiếp thu được ở trên lớp, giúp học sinh tin tưởng, tích cực trong việc học tập, lĩnh hội tri thức;Tạo điều kiện thực hành, rèn luyện thông qua họat động cụ thể có sự hướng dẫn của thầy cô

  doc4p phuctuy 28-12-2009 383 113   Download

 • Hiện nay, đất nƣớc đang bƣớc vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa và hội nhập quốc tế. Bối cảnh lịch sử đặt ra những yêu cầu mới về nhân tố con ngƣời và đặt ra những thách thức mới cho ngành giáo dục.Thực hiện theo những định hƣớng đổi mới đã đƣợc xác định trong các nghị quyết Trung ƣơng đƣợc thể chế hoá trong Luật giáo dục và đƣợc cụ thể hoá trong trong các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật Giáo dục, điều 28.2 đã ghi “Phƣơng pháp giáo dục phổ thông phải phát...

  pdf160p rose_12 04-12-2012 258 108   Download

 • Chất lượng giảng dạy đại học ở nước ta thời gian gần đây đang trong tình trạng báo động cao. Việc giảng dạy và học tập vẫn diễn ra một cách thụ động, cổ truyền và nhàm chán. Thầy giảng, đọc, chiếu những gì đã được chuẩn bị trong giáo án. Trò nghe, chép, nhớ những gì thầy chuyển giao. Và việc dạy và học hoàn tất khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Phương thức dạy và học như thế đang làm mất đi khả năng sáng tạo, năng lực tư duy độc lập, sự sinh...

  pdf12p banhcauvong 25-06-2013 59 12   Download

 • Để góp phần lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng "yếu" và "thiếu" trong phát triển nguồn nhân lực nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói riêng, báo cáo này tập trung phân tích tình hình học tập của học sinh vùng dân tộc và miền núi. Trong khi lấy đối tượng học sinh là chủ thể trước hết và trên hết của giáo dục, báo cáo này không chỉ đưa ra các suy nghĩ và thái độ của học sinh về vấn đề học tập mà còn xem xét những trải nghiệm đó trong mối tương quan với gia đình và cộng đồng xã hội.

  pdf30p nganga_09 18-10-2015 47 6   Download

 • Vấn đề có tính thời sự và cấp bách đặt ra trong tất cả các cuộc hội thảo gần đây về đổi căn bản toàn diện quá trình dạy học, đó là tiêu chí đánh giá học sinh khi chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực; chuyển từ quá trình dạy học sang quá trình tự học; tự giáo dục như thế nào. Rất nhiều câu hỏi được đạt ra từ các cấp độ: Người quản lý; người trực tiếp giảng dạy; người nghiên cứu giáo dục; phụ huynh và người học.

  pdf5p quaymax3 05-09-2018 38 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu tầm quan trọng của bài tập Vật lý, trong đó bài tập có nội dung thực tế phần cơ học là một phương tiện có hiệu quả cao trong việc hình thành cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể trong cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn.

  pdf7p vinaruto2711 06-04-2019 26 4   Download

 • Loãng xương là một chứng bệnh làm cho xương bị yếu và giòn, dễ gãy hơn bình thường. Chỉ cần một va chạm nhẹ hoặc ngã cũng có thể làm xương bị gẫy nặng. Bài viết này xin được đề cập đến việc phòng ngừa loãng xương bằng cách tập thể dục để củng cố mật độ xương của cơ thể. Hình ảnh loãng xương (osteoporosis) 1-Những bài tập mang vác trọng lượng ảnh hưởng thế nào trên mật độ xương? - Hoạt động thể lực là rất quan trọng trong việc phòng ngừa loãng xương. Sự co kéo cơ học-sinh...

  pdf8p thiuyen3 16-08-2011 57 2   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu các chỉ số hình thái và thể lực trên 491 học sinh nam và nữ lứa tuổi trung học phổ thông (từ 16 - 18 tuổi) dân tộc H’Mông (52,35%), Nùng (47,65%) thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

  pdf9p jangni2 20-04-2018 19 1   Download

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao tư duy nhân loại, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp vô sản. Việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin trang bị thế giới quan, phương pháp luận giúp cho người học hình thành và phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy logic, khái quát và hệ thống; hình thành những giá trị văn hóa, lý tưởng, niềm tin, đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên giúp họ bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  pdf5p vioishi2711 01-07-2019 14 1   Download

 • Quản trị (nói chung) xuất hiện rất lâu, từ khi xã hội loài người biết sống và hoạt động tập thể. Ngay từ ngày đầu, con người sống thành bầy đàn đã biết nương tựa vào nhau đấu tranh chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với thú dữ để sinh tồn, mặt khác, do có sự khác nhau về tuổi tác, trí lực và thể lực mà vị trí của mỗi người trong cộng đồng cũng không giống nhau

  doc95p lenamviet 26-04-2011 487 239   Download

 • Trong cuộc sống hiện nay, vị trí công tác thể dục thể thao trong nhà trường càng được xác định theo đúng tầm quan trọng của nó. Thông qua giáo dục trong bộ môn thể dục, bồi dưỡng cho học sinh những đức tính dũng cảm, giúp học sinh biết được kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh.

  doc14p nguyenkhai87 06-09-2012 580 210   Download

 • Mở đầu: Tất cả doanh ngiệp dù hoạt động trong lĩnh vực,ngành nghề nào cũng cần phải có một bộ máy kế toán có năng lực và làm việc có hiệu quả bởi kế toán chính là một công cụ hữu hiệu của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán có nhiêm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , tính giá thành vá xác định kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình tái chính của doanh nghiệp . Nhờ các thông tin tài chính của bộ máy kế toán, ban giám đốc có thế...

  pdf33p hanh10571 08-04-2013 804 160   Download

 • 1.Chúng ta biết rằng: dạy học toán là dạy cho người học có năng lực trí tuệ, năng lực này sẽ giúp họ học tập và tiếp thu các kiến thức về tự nhiên và xã hội.Vì vậy, dạy toán không chỉ đơn thuần là dạy cho học sinh nắm được kiến thức, những định lý toán học.Điều quan trọng là dạy cho học sinh có năng lực, trí tuệ. Năng lực này sẽ được hình thành và phát triển trong học tập.Vì vậy cần giúp học sinh phát triển năng lực trí tuệ chung, bồi dưỡng thế giới quan...

  doc20p phansinh1993 29-03-2013 258 100   Download

 • Sinh viên đi thực tập cần chuẩn bị những gì? Khó khăn nhất của sinh viên thực tập là tìm được cơ quan cho thực tập đúng chuyên ngành và vấn đề thứ hai là thường phải chịu sự nhàm chán, bị coi như người thừa tại cơ quan đang thực tập. Vì vậy, sinh viên cần chuẩn bị những gì khi đi thực tập để có được kết quả thuận lợi hơn? Vấn đề là chọn nơi thực tập phù hợp để có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Với những sinh viên đã từng đi làm hay...

  pdf3p kyniem12122009 25-04-2011 406 88   Download

 • Trong quá trình học tập môn Vật Lý cũng như các môn học khác nhiều phẩm chất nhân cách của học sinh được hình thành: thế giới quan, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thói then, năng lực cũng như các nét tính cách, ý chí, tính ham hiểu biết. Để đánh giá được ý nghĩa lớn lao của việc kích thích những hoạt động tư duy tích cực của học sinh cần thấy được tính quy luật của quá trình nhận thức các kiến thức mới là việc nêu vấn đề....

  pdf66p tieulaubau 21-06-2011 201 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng lực quản lý tập thể học sinh
p_strCode=nanglucquanlytapthehocsinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2