intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng suất chuối mốc

Xem 1-5 trên 5 kết quả Năng suất chuối mốc
 • Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu kết quả của các kỹ thuật canh tác tổng hợp để cải thiện năng suất của giống chuối (đặc sản địa phương) ở trung tâm ven biển phía Nam của Việt Nam. Diện tích chuối Mộc rất lớn ở miền Nam miền Trung Việt Nam (130.000 ha), nó được coi là lợi thế so sánh và cây trồng đặc biệt vì có thị trường ổn định và chuối có khả năng chịu hạn trên đất dốc và đầu vào thấp. Các kết quả nghiên cứu trước đây về kỹ thuật canh tác ở miền trung duyên hải miền Nam Việt Nam để giúp nông dân cải thiện năng suất vẫn chưa được thực hiện.

  pdf9p hanh_tv29 20-04-2019 12 0   Download

 • Chuối là cây thân giả, do bẹ lá hợp thành (còn thân thật chính là "củ" chuối, lại có lá to, thuộc loai lớn nhất trong các loài thảo mộc nhiệt đới), nên diện "cản phong cản vũ" rất lớn, dễ bị xiêu đổ trong mùa mưa bão. Những cây đã bị quật ngã nếu dựng lại cũng bị suy giảm năng suất phẩm chất nông sản, rất dễ bị "thâm rễ thối mầm"... vì vậy cần phải chủ động hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của thiên tai gây ra cho chuối bằng một số biện pháp...

  pdf1p gptn30 26-11-2012 69 9   Download

 • Chuối là cây thân giả, do bẹ lá hợp thành (còn thân thật chính là "củ" chuối, lại có lá to, thuộc loai lớn nhất trong các loài thảo mộc nhiệt đới), nên diện "cản phong cản vũ" rất lớn, dễ bị xiêu đổ trong mùa mưa bão. Những cây đã bị quật ngã nếu dựng lại cũng bị suy giảm năng suất phẩm chất nông sản, rất dễ bị "thâm rễ thối mầm"... vì vậy cần phải chủ động hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của thiên tai gây ra cho chuối bằng một số biện...

  pdf5p tuoanh05 17-09-2011 68 4   Download

 • Bài viết này sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị, phương pháp định tính và định lượng để đánh giá một điểm điển hình chuỗi sữa tươi phía Bắc Việt Nam (thị trấn nông trường Mộc Châu) trong khoảng thời gian 2008 - 2010. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhà máy sữa chiếm ưu thế và là nhân tố cơ bản thúc đẩy toàn chuỗi trong khi người nuôi bò là nhóm yếu thế trên chuỗi.

  pdf8p thihuynh3006 16-03-2018 56 4   Download

 • Chuối là cây thân giả, do bẹ lá hợp thành (còn thân thật chính là "củ" chuối, lại có lá to, thuộc loai lớn nhất trong các loài thảo mộc nhiệt đới), nên diện "cản phong cản vũ" rất lớn, dễ bị xiêu đổ trong mùa mưa bão. Những cây đã bị quật ngã nếu dựng lại cũng bị suy giảm năng suất phẩm chất nông sản, rất dễ bị "thâm rễ thối mầm"... vì vậy cần phải chủ động hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của thiên tai gây ra cho chuối bằng một số biện...

  pdf2p contuatcon 09-09-2011 54 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng suất chuối mốc
p_strCode=nangsuatchuoimoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2