intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng suất mía

Xem 1-20 trên 96 kết quả Năng suất mía
 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ tác động rất lớn đến lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Do vậy, nghiên cứu đã sử dụng mô hình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp (DSSAT) nhằm dự báo ảnh hưởng của sự thay đổi các yếu tố khí tượng do BĐKH đến năng suất mía trên cơ sở kế thừa kết quả tính toán các kịch bản BĐKH A1FI và B2 bằng mô hình SimCLIM của Phân Viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi Trường phía Nam. Nghiên cứu được tiến hành tại Nông trường 1 và Nông trường 2 trực thuộc công ty Cổ phần Mía Đường La Ngà tại huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai.

  pdf5p hanh_tv24 29-03-2019 13 1   Download

 • Đề tài với mục tiêu nhằm xác định các yếu tố đất đai ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng mía đường huyện Tân Kỳ. Giống mía đạt năng suất 75-80 tấn/ha, cao hơn 15-20% so với giống cũ và chất lượng đường tương đương hoặc cao hơn giống cũ (trữ đường đạt 10-11%). 03 quy trình canh tác mía trên 3 vùng đ ất đại diện, năng suất mía tăng 15-20% so với giống hiện hành - 3 mô hình canh tác mía đạt năng suất 80 tấn/ha, trữ lượng đường đạt 11% trên các loại đất chính. Tổ chức 03-04 lớp hướng dẫn kỹ thuật về canh tác mía, quy mô 40-50 người/lớp.

  pdf92p hanh_tv28 17-04-2019 18 3   Download

 • Đề tài tiến hành thí nghiệm nghiên cứu hiệu quả của một số phương pháp tưới nước và bón phân đến năng suất, chất lượng mía ở vùng Đông Nam bộ được trồng trong vụ đông xuân vào tháng 10/2013 trên đất. xám bạc màu tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm gồm 5 công thức được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy tưới nước ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ mọc mầm, sức tái sinh, sức đẻ nhánh, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất mía.

  pdf5p hanh_tv28 19-04-2019 22 0   Download

 • Phần lớn đất trồng mía ở nước ta là đất đồi núi, quá trình xói mòn đã làm rửa trôi các chất dinh dưỡng, các cation kiềm, kiềm thổ nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng và chua. Theo Trần Công Hạnh, 1999, vùi 30 tấn ngọn lá mía làm tăng năng suất mía 12%, tăng năng suất đường 19% và tăng hàm lượng hữu cơ đất 0,33% so với công thức không vùi ngọn lá mía. Chính vì vậy, cần phải bổ sung nguồn hữu cơ cho đất trồng mía để hạn chế hàm lượng Alđất, tăng hàm lượng...

  pdf8p shop_123 09-05-2013 81 5   Download

 • Trong nghiên cứu này, vật liệu polyacrylamit được ứng dụng chống xói mòn, bạc màu đất, nâng cao năng suất mía trên vùng đất dốc huyện Thọ Xuân, Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy vật liệu polyacrylamit (PAM) có khả năng chống xói mòn, bạc màu đất, làm tăng năng suất cây trồng cho các vùng đất dốc.

  pdf15p sieunhansoibac3 12-04-2018 28 2   Download

 • Bài viết trình bày mục tiêu nghiên cứu là đánh giá hiệu quả bón đạm theo bảng so màu lá trên nền đất bón bã bùn mía (BBM) đến sinh trưởng, năng suất mía và hấp thu đạm của cây mía trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn lặp lại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p lehasiphuong 20-05-2018 23 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học & công nghệ 2008: Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn/giờ nhằm nghiên cứu cơ sở lý thuyết của máy sấy bã mía làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế máy sấy ba vòng tuần hoàn năng suất 2000kg/h; ứng dụng cho các nhà máy chế biến thức ăn cho bò làm từ bã mía.

  pdf42p 01202750693 27-06-2015 123 50   Download

 • Báo cáo đồ án công nghệ thực phẩm: Thiết kế thiết bị cô đặc nước mía một nồi liên tục, năng suất nhập liệu 8000kg/h trình bày Tổng quan về cô đặc mía đường; Hệ thống cô đặc nước mía nồi liên tục; Tính toán và thiết kế thiết bị chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc97p nozzaxteen 04-04-2018 410 69   Download

 • Trong những nămg gần đây cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu mía; nhiều giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa vào sản xuất, góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, đem lại hiệu quả cho ngành mía - đường và tăng thu nhập cho người trồng mía. Tuy nhiên, hiện nay việc lựa chọn và sử dụng các giống mía có năng suất, chất lượng cao phù hợp với đồng đất từng nơi tiến hành còn chậm, chưa áp dụng đồng bộ các biện pháp...

  pdf40p tuanloc_muido 07-12-2012 129 31   Download

 • Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển các vùn nguyên liệu mía: nhiều giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa và sản xuất, góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, đem lại hiệu quả cho ngành mía - đường và tăng thu nhập cho người trồng mía.

  pdf41p lalan38 28-03-2013 72 12   Download

 • Bài viết Quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt được sử dụng nhằm mục đích: Đánh giá hiệu quả của bón phân vô cơ và bã bùn mía lên năng suất và độ Brix của cây mía đường; xác định tổng hấp thu dưỡng chất NPK và hiệu quả nông học qua đó đề xuất công thức phân bón cho cây mía trồng trên đất cù lao sông ở Đồng bằng sông Cửu Long,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sobinhoangson 29-04-2018 35 2   Download

 • Để đánh giá hiệu quả của của phân hữu cơ vi sinh (HCVS) được sản xuất từ bùn thải bia và bùn thải thủy sản phối trộn với bã bùn mía lên năng suất đậu bắp (Abelmoschus esculentus Moench), thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện trong 3 tháng tại xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

  pdf4p vieeinstein2711 30-07-2019 32 2   Download

 • Ở Nghệ An đất trồng mía chủ yếu ở vùng đồi phía tây đang có xu hướng thoái hóa (sa mạc hóa) sau nhiều năm trồng mía nhưng chưa được chú ý cải tạo nâng cao độ phì dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả mía kém. Ngoài ra cơ cấu giống mía chủ yếu là các giống mía cũ đã thoái hóa, chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh thấp như My 55-14, Roc 10, Roc16. Góp phần giải quyết những tồn tại đó, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ đã nghiên cứu chọn lọc xác định được giống mía có năng suất và chất lượng cao VĐ00-236 phù hợp với vùng sinh thái của Nghệ An.

  pdf4p hanh_tv29 20-04-2019 5 0   Download

 • Để trồng mía đạt năng suất và chữ đường cao, ngoài việc tuân thủ quy trình kỹ thuật trồng mía cần chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp trong sản xuất mía. Xin giới thiệu một số biện pháp tác động và kinh nghiệm sản xuất của các hộ nông dân đạt năng suất, chữ đường cao.

  pdf3p womanhood911_04 22-10-2009 800 205   Download

 • Báo cáo khoa học công nghệ với đề tài "Nghiên cứu công nghệ làm phân vi sinh từ bã mía, thiết kế chế tạo thiết bị nghiền bã mía năng suất 500kg/h trong dây chuyền làm phân vi sinh" có nội dung chính sau: khái niệm về phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh, các ứng dụng của bã mía và tình hình sản xuất phân vi sinh từ bã mía, nghiên cứu khảo sát quy trình công nghệ sản xuất phân vi sinh từ bã mía, lựa chọn mẫu máy nghiền bã mía, tính toán một số tham số động học làm cơ sở thiết kế máy nghiền bã mía, chạy khảo nghiệm máy nghiền bã mía năng suất 500kg/h.

  pdf51p oxbritney 18-09-2014 141 34   Download

 • Các biện pháp thâm canh và tăng năng xuất - chất lượng mía. Để đạt mục tiêu phấn đấu niên vụ mía 2011 - 2012 đạt năng suất bình quân từ 65 - 70 tấn/ha, chữ đường: 10 CCS. Ban Cải tiến NS-CL mía đề nghị cho áp dụng quy trình KỸ THUẬT THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG MÍA, áp dụng trên mía trồng mới vụ HT và ĐX 2010 và mía chăm

  pdf8p heoxinhkute11 19-03-2011 137 31   Download

 • Quy trình sản xuất phân rác hữu cơ (compost) từ rác thải sinh hoạt đã góp phần xử lí một lượng lớn các chất thải hữu cơ chuyển hó nó thành sản phẩm có ích cho nông nghiệp. Ở Việt Nam cũng đã có một số nhà máy chế biến compost như Xí nghiệp xử lí rác thải sản xuất phân hữu cơ vi sinh Cầu Diễn (Hà Nội), Xí nghiệp Hudavil (sản xuất compost từ bã bùn mía) ở công ty mía đường Nông Cống (Thanh Hóa) và ở một số tỉnh phía Nam.

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 80 17   Download

 • Năng suất kỷ lục 150 tấn/ha Ông Dương Văn Tân, năm nay trên 60 tuổi là một nông dân sản xuất giỏi ở thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Được sự hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh thực hiện mô hình trồng mía theo công nghệ tưới nước nhỏ giọt, gia đình ông đã thu được kết quả cao, năng suất mía đạt kỷ lục 150 tấn/ha. An Khê là vùng trọng điểm sản xuất mía của tỉnh Gia Lai, mía là cây trồng chủ lực. Gia đình ông Tân...

  pdf6p vanvonp 19-06-2013 47 10   Download

 • Kết quả sơ tuyển bước đầu cho thấy có 5/6 giống có nhiều triển vọng gồm: K99-72, K99-75, K99-82, Khonkaen 3 và Kps01-25. Đây đều là những giống mía có khối lượng cây trung bình khá cao (2,5 – 3,3 kg/cây), tiềm năng cho năng suất mía trung bình rất cao (từ 100-140 tấn/ha), chữ đường bình quân khá (11-13 CCS), có khả năng phù hợp với thị hiếu và điều kiện canh tác mía ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Riêng giống K2000-89 cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thêm ở các vùng khác....

  pdf3p nkt_bibo45 13-02-2012 84 9   Download

 • Tác giả thực hiện dự án nghiên cứu và các giống được sử dụng làm bố mẹ trong 30 cây lai đơn và thu được hơn 1540 cây lai. Trong bước đầu tiên lựa chọn được xác định 263 bản sao với các đặc điểm hình thái tốt. Trong bước lựa chọn nhân bản cuối cùng có 13 dòng vô tính đầy hứa hẹn. Thông qua phân tích đa dạng di truyền của mầm cây mía và phân tích quần thể lai đặc trưng của dấu hiệu phân tử M12 liên quan đến hàm lượng đường cao và nhà sản xuất M22 có liên quan. Các dòng vô tính đầy hứa hẹn đã được nhà sản xuất M12 và M22...

  pdf14p hanh_tv29 20-04-2019 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng suất mía
p_strCode=nangsuatmia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản