intTypePromotion=1
ADSENSE

Nano MnO2 FeOOH mang trên Laterit

Xem 1-1 trên 1 kết quả Nano MnO2 FeOOH mang trên Laterit
  • Nội dung bài viết trình bày tổng quan về hiện trạng ô nhiễm và sự cần thiết phải xử lí các hợp chất chứa Nitơ trong nước cấp; các phương pháp tách loại Amoni; Laterite; công nghệ nano. Chế tạo vật liệu MnO2 mang trên Laterit bằng phương pháp ngâm phủ, chế tạo vật liệu MnO2 có kích thước Nanomet mang trên Laterit; xác định hàm lượng Amoni với thuốc thử Nessler, hàm lượng Nitrit trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Griss, Nitrat trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Phenoldisunfonic, xác định nồng độ mangan (Mn2+) trong nước bằng phương pháp Pesunphat.

    pdf6p gaunguyen6789 16-09-2019 41 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nano MnO2 FeOOH mang trên Laterit
p_strCode=nanomno2feoohmangtrenlaterit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2