Navicat

Xem 1-3 trên 3 kết quả Navicat
  • Ban thường sử dung phpmyadmin cho viêc tương tac với MySQL , Navicat cung có ̣ ̣ ̣ ́ ̃ chức năng tương tự như phpmyadmin , tuy nhiên nó coǹ co ́ nhiêù tiń h năng mà phpmyadmin ko thê ̉ co ́ đươc̣ . Ơ ̉ đây tớ chi ̉ hươń g dâñ cać h taọ database , backup và restore database băǹ g cać h sử duṇ g Navicat , cać chưć năng khać cać baṇ co ́ thê ̉ tự tim̀ hiêủ thêm .

    doc7p mrken192 11-09-2011 379 63   Download

  • Gökhan Ozar is an IT professional with both hands-on and outsourcing expertise in the areas of application development, database design, data analysis, project management, systems integration, training, support, and delegation of support. A graduate in 1999 of Bilkent University in Ankara, Turkey, he started his career as a Web Designer and Developer, making database-driven web applications on a variety of platforms.

    pdf134p trac2_123 11-04-2013 60 22   Download

  • - Cho sẵn các tệp tin và chương trình: Apache, PHP, MySQL, Navicat.for.MySQL (hệ quản trị CSDL MySQL) và

    doc1p auking89 06-05-2011 71 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản