intTypePromotion=1
ADSENSE

Nền giáo dục trong kinh tế tri thức

Xem 1-20 trên 185 kết quả Nền giáo dục trong kinh tế tri thức
 • Bài viết trình bày những đặc điểm của nền giáo dục trong đời sống xã hội hiện đại với sự phát triển của kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học phát triển với những yêu cầu mới về chất lượng đào tạo (kỹ năng mềm) và đội ngũ giảng viên.

  pdf10p thanhngan29092009 26-09-2018 30 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - vận dụng quan điểm triết học mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p lamvulinh 21-12-2009 1379 638   Download

 • Hiện nay, có nhiều quan điểm và định nghĩa về kinh tế tri thức. TBKTVN xin trích dẫn định nghĩa về kinh tế tri thức theo nhận định của Giáo sư - Viện sĩ Đặng Hữu trong bài “Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển của Việt Nam”: Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống....

  pdf9p ntgioi120403 05-11-2009 1479 368   Download

 • Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế; tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống.

  doc5p snowlight0411 01-12-2009 635 272   Download

 • LTS. Diễn Đàn số 97 (tháng 6.2000) đã đăng bài viết " Chấn hưng, cải cách, hiện đại hoá nền giáo dục " của giáo sư Hoàng Tuỵ. Trong bài viết đầy tâm huyết đó, ông đã thêm một lần gióng tiếng chuông báo động về thực trạng tồi tệ của nền giáo dục Việt Nam, nêu yêu cầu phải cấp bách chấn hưng thực tại đó, và phác hoạ qua một số ý về yêu cầu hiện đại hoá nền giáo dục. Trong bài dưới đây, tuy vẫn trong khuôn khổ một bài báo ngắn (đăng trên ...

  pdf6p ntgioi120403 02-11-2009 377 224   Download

 • Tiếp theo nội dung của tập 2 được trình bày các nội dung cơ bản về xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế tri thức và giáo dục đào tạo, vai trò của khoa học cơ bản trong phát triển kinh tế tri thức, công nghệ thông tin - động lực phát triển trong nền kinh tế tri thức, công nghệ sinh học Việt Nam - thực trạng, triển vọng và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf173p truongdoan 09-11-2009 305 152   Download

 • Kinh tế tri thức là lực lượng sản xuất của thế kỷ XXI, đặc trưng của nền kinh tế tri thức là thị trường chất xám, trong đó con người là vốn quý nhất.

  pdf18p tulip_12 15-01-2013 221 35   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới giáo dục ở Việt Nam, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước châu Á - Thái Bình Dương; phát triển giáo dục ở Việt Nam trong điều kiện và hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p doinhugiobay_05 01-12-2015 87 33   Download

 • Bài viết phân tích đặc điểm và các xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức trong xã hội hiện đại. Vai trò của tri thức trong phát triển và phát triển giáo dục trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin đặc biệt là về vấn đề nội dung giáo dục và phát triển chương trình đào tạo đại học. Tổng quan những tư tưởng, quan điểm, cấu trúc và các cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội...

  pdf13p dem_thanh 21-12-2012 97 30   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao - nhân tố quyết định sự phát triển của kinh tế tri thức, từ đó đề ra một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo nước ta đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức trong giai đoạn hiện nay.

  pdf12p truongtien_06 31-03-2018 31 3   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế tri thức, đặc điểm và quá trình phát triển, tri thức cho phát triển, tiếp cận tri thức và hấp thụ nó trong nền kinh tế toàn cầu mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p vizeus 08-03-2019 19 4   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông tin của các nước công nghiệp, chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin của các nước Châu Á - Thái Bình Dương, phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p vizeus 08-03-2019 24 3   Download

 • Bài viết với nội dung tập trung khai thác đánh giá về vai trò của giáo dục - đào tạo trong quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hướng tới nền kinh tế tri thức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài viết này sẽ nê lên vai trò và tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo trong việc hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của thành phố trong thời gian tới.

  pdf9p hanh_tv23 26-03-2019 18 1   Download

 • Cuộc Cách mạng về công nghệ thông tin và truyền thông tạo ra cho giáo dục vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực cho việc vận hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri thức - đó là nền giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội mới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Đào tạo - bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập" để hiểu thêm về vấn đề này.

  pdf10p tsmstc_001 14-05-2015 197 44   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong một tương lai xa hơn hội nhâp kinh tế quốc tế đối với Việt Nam có nghĩa là Việt Nam phải tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực như AFTA,APEC,WTO... phát triển các quan hệ thương mại và đầu tư rộng rãi với mọi quốc gia.

  pdf0p ntgioi120403 04-11-2009 334 129   Download

 • Tài liệu nhằm giới thiệu đến các bạn sinh viên về nội dung chương trình của môn Luật giáo dục. Trong đó, môn học này các bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức như sau: Vị trí và vai trò của giáo dục trong xu thế tòan cầu hóa và nền kinh tế tri thức của thế giới hiện nay; thực trạng và chính sách của Đảng nhà nước Việt Nam về nền giáo dục; pháp lệnh của chủ tịch nước số 09l CTN. 1999.

  pdf8p tranbaoquyen 08-10-2009 425 66   Download

 • Tài liệu Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đổi mới giáo dục Đại học: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Vì một nền giáo dục đại học tiên tiến với tính tự chủ cao, chuẩn bị bước vào thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới, muốn có nền kinh tế tri thức phải có một nền giáo dục phát triển, vài suy nghĩ về giáo dục và đào tạo phục vụ cho phát triển, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học trong trường đại học, xây dựng một đại học đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p vizeus 07-03-2019 26 4   Download

 • Câu hỏi: 1. Tại sao trong kinh tế tri thức vốn đầu tư chủ yếu dành cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo? 2. Việt Nam có nên áp dụng chính sách thương mại tự do có giới hạn đối với mặt hàng quần áo hay không? Tại sao? 3. Đầu tư quốc tế gián tiếp qua thị trường chứng khoán, chủ đầu tư có thể dễ dàng rút vốn. Đúng hay sai? Tại sao?

  doc4p ngoctuan4ever 12-05-2011 962 229   Download

 • Trong thời đại ngày nay- thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức- đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi mặt hoạt động của con người và xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin( CNTT) rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực đã cho thấy vai trò to lớn và những tác dụng kỳ diệu của CNTT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong trong lĩnh vực giáo dục ở các nước có nền giáo dục phát triển như:......

  doc5p thienbaopvd 04-11-2009 469 115   Download

 • Chúng ta đang sống trong thời đại, thời đại mà xã hội loài người đang quá độ từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, “giáo dục là con chủ bài để đưa nhân loại tiến lên”. Do vậy vai trò của các trường đại học trong xã hội hiện đại ngày càng cao. Mặt khác, một trong những giải pháp phát triển giáo dục ở nước ta từ nay đến năm 2010 được chính phủ trình trước Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) tháng 10 năm 2004 là: “...

  pdf87p tuyetmuadong2013 25-04-2013 137 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nền giáo dục trong kinh tế tri thức
p_strCode=nengiaoductrongkinhtetrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2