intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nền tảng vật lý

Xem 1-20 trên 562 kết quả Nền tảng vật lý
 • Nền tảng vật lý? Hình. Chấm xanh dương trong bức ảnh là ánh sáng bức xạ ra từ đơn ion barium, được giữ rất lâu trong bẫy tại Trường Tổng hợp Washington. Một kỹ thuật đặc biệt giúp cho ion bức xạ ánh sáng liên tục - chỉ có chuyển dời lượng tử giữa một cặp mức năng lượng. Mục tiêu đầu tiên của vật lý – phát hiện và hiểu các tính chất của nguyên tử

  pdf21p duylong2091 05-12-2012 51 8   Download

 • Mối quan hệ giữa triết học và bức tranh vật lý học về thế giới - 2 Quá trình phát triển của vật lý học luôn gắn liền với việc củng cố và mở rộng các quan niệm nền tảng (nguyên lý, luận điềm cơ bản và tổng quát) của vật lý học. Quá trình này làm cho bức tranh vật lý học về thế giới được mở rộng không ngừng, và cuối cùng, nó sẽ thay đổi. Cơ chế của quá trình này có thể được mô tả tóm tắt như sau: Trước tiên, trong lịch sử khoa học hình...

  pdf8p ctnhukieu6 22-04-2011 164 49   Download

 • Giáo trình Vật lý đại cương Tập 1 được biên soạn nhằm hình thành cho bạn học những kiến thức cơ bản về vật lý, góp phần tạo nền tảng cho các môn khoa học khác, hình thành cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghiệp tiên tiến, góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khao học, tư duy lôgic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học đối với người kĩ sư tương lai, góp phần xây dựng thế giới khoa học duy vật biện chứng.

  pdf157p giauphan89 06-01-2012 453 141   Download

 • Ý tưởng dùng hàm mật độ để mô tả các tính chất của hệ electron được nêu trong các công trình của Llewellyn Hilleth Thomas và Enrico Fermi ngay từ khi cơ học lượng tử mới ra đời. Đến năm 1964, Pierre Hohenberg và Walter Kohn đã chứng minh chặt chẽ hai định lý cơ bản là nền tảng của lý thuyết phiếm hàm mật độ.

  pdf17p tieulaubau 21-06-2011 284 80   Download

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1) được biên soạn nhằm hình thành cho bạn học những kiến thức cơ bản về vật lý, góp phần tạo nền tảng cho các môn khoa học khác, hình thành cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghiệp tiên tiến, góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khao học, tư duy lôgic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, tác phong khoa học đối với người kĩ sư tương lai, góp phần xây dựng thế giới khoa học duy vật biện chứng.

  pdf158p fpt_12 25-05-2013 400 79   Download

 • Bài viết này chỉ nêu sơ lược về quá trình phát triển của vũ trụ học và vật lý thiên văn, các lý thuyết xung quanh sự ra đời của vũ trụ; các nền tảng vật lý học hiện đại là thuyết tương đối lớn và cơ học lượng tử; và cuối cùng là một thuyết thống nhất lớn - thuyết dây - tổng hợp 4 lực cơ bản chi phối tự nhiên: lực hấp dẫn, lực tương tác yếu, lực tương tác mạnh và lực điện từ.

  pdf13p lalala10 04-03-2016 55 15   Download

 • bài giảng này trình bày về nền tảng tâm sinh lý của đánh giá cảm quan. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Tâm lý học - kích thích vật lý, màu sắc - thị giác, xúc giác, vị giác, cảm nhận mùi hương - khứu giác,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p namthangtinhlang_04 15-11-2015 71 10   Download

 • vật lý đại cương: phần 1 do phạm duy lác biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về thuyết tương đối hẹp và lý thuyết lượng tử. tài liệu giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về vật lý là nền tảng cho nhiều ngành khoa học khác nhất là những ngành kỹ thuật. mời các bạn tham khảo.

  pdf50p thuytrang_3 28-01-2015 36 8   Download

 • Bài viết này đề cập đến các ứng dụng của phần mềm Mathematica trong giảng dạy bộ môn Vật lý. Về cơ bản, phần mềm này cung cấp một nền tảng Toán học trên máy tính, cho phép người dạy tập trung đi sâu vào các khái niệm Vật lý thay vì mất thời gian đi qua các bước đại số hay toán học mà người học đã biết.

  pdf13p viryucha2711 24-04-2019 5 3   Download

 • Nén gỗ là một phương pháp xử lý nhằm nâng cao một số tính chất cơ học, vật lý của gỗ. Để nén gỗ keo lai cho được kết quả tốt nhất cần xác định đúng quy trình công nghệ cũng như trị số của các thông số công nghệ nén ép. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nén ép tới một số tính chất vật lý, cơ học của gỗ keo lai.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 19 0   Download

 • Độ tin cậy của nền các công trình xét đến cùng được quyết định bởi khả năng tiếp nhận tải trọng tác động lên nền đất do công trình truyền xuống và do các tác động có nguồn gốc tự nhiên.Kết quả tác động của các yếu tố đó phụ thuộc vào tính chất của đất nền và trạng thái của chúng. Trong những điều kiện làm việc thực tế tính không xác định càng tăng bởi tính không xác định của các tác động lên nó.

  pdf7p thithizone3 30-07-2019 1 0   Download

 • Tài liệu Đồ án nền móng dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, tài liệu đưa ra các thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu vật lý cho việc xây đắp nền móng, các vật liệu cọc, kiểm tra thép trong cọc, điều kiện cấu lắp,...để có nền tảng xây dựng một nền móng vững chắc trong việc xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p huyenmy2204 10-12-2009 4399 1575   Download

 • Tại sao nói văn hoá là động lực, mục tiêu phát triển linh tế xã hội Văn hoá là lĩnh vực sản xuất tinh thần, sáng tạo như nhận định của Mác, tạo ra những giá trị tinh thần những công trình khoa học, văn hoá nghệ thuật nhằm xây dựng và phát triển con người. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất của đời sống xã hội thì văn hoá là nền tảng tinh thần của đời sống ấy, và vì thế hai lĩnh vực đó luôn luôn giữ vị trí quan trọng và quyết định đối với thực...

  doc15p dangvansy 30-01-2010 2846 739   Download

 •  nội dung cuốn sách "công nghệ sinh học phân tử: nguyên lý và ứng dụng của adn tái tổ hợp" giới thiệu các vấn đề: nền tảng - nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học phân tử, các ứng dụng của công nghệ adn tái tổ hợp trong nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp, y dược và sinh học chống ô nhiễm.  sách gồm 2 phần. mời bạn đọc tham khảo phần 2 của sau đây.

  pdf550p thuyancn 09-06-2015 444 204   Download

 • Bước vào thế kỷ 21 - thế kỷ mà tri thức và kĩ năng của con người được coi như là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Trong xã hội tương lai - xã hội dựa vào tri thức, nền giáo dục phải đào tạo ra những con người thông minh, có trí tu ệ phát triển, giàu tính sáng t ạo và tính nhân văn. " Giáo dục phải là ở hàng đầu và đóng vai trò chủ chốt trong phát triển xã hội tương lai ". Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng...

  pdf144p orchid_1 06-09-2012 297 96   Download

 • Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của toàn Đảng, toàn dân ta bao gồm nhiều nội dung, trong đó có các nội dung chủ yếu nhất: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa; xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Các nội dung đó hoà trong một tổng thể không tách rời, không thiếu mặt nào. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền tảng vật chất cho phát triển.

  pdf92p vascaravietnam 16-08-2012 84 32   Download

 • Bài 369 Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 l đến thể tích 6l, áp suất khí tăng thêm 0,5at. Tìm áp suất ban đầu của khí. Bài 370 Một quả bóng có dung tích không đổi, V = 2l chứa không khí ở áp suất 1at. Dùng một cái bơm để bơm không khí ở áp suất 1at và bóng. Mỗi lần bơm đợc 50cm3 không khí. Sau 60 lần bơm, áp suất không khí trong quả bóng là bao nhiêu? Cho nhiệt độ không đổi. Bài 371 Nếu áp suất một lượng khí biến đổi 2.105N/m2...

  pdf15p paradise9 30-12-2011 337 28   Download

 • Ngày nay, ngành công nghiệp Game đang trên đà phát triển nhanh chóng song song với việc phát triển phần cứng. Game engine sẽ là một công cụ hữu ích cho việc phát triển Game, nếu như các nhà phát triển mỗi khi bắt tay vào làm một Game nào đó từ đầu thì sẽ rất vất vả và mất nhiều công sức. Với một Game engine thì công việc đó trở nên đơn giản và nhanh hơn nhiều, nó sẽ cung cấp các API cho người phát triển Game có thể sử dụng và tạo ra những hiệu ứng...

  pdf52p truongnghen 30-08-2012 65 25   Download

 • Trong phần nầy chúng ta sẽ xem xét việc cơ thể tích lũy năng lượng cũng như sử dụng chúng như thế nào trong hoạt động sống của mình. Nền tảng của qúa trình nầy là phản ứng Oxy hóa – khử. Vì vậy trước khi đề cập đến các quá trình liên quan đến năng lượng của cơ thể sống ta cần nhắc lại đôi điều về phản ứng Oxy hóa- khử

  pdf51p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 104 21   Download

 • Một người đi xe đạp xung quanh sân vận động.Vòng 1 đi với vận tốc là V1.Vòng thứ 2 người đó tăng vận tốc thêm 2 km/h nên thời gian đi hết vòng này ít hơn vòng 1 là 1/21 giờ.Khi đi vòng 3 người đó tăng vận tốc thêm 2km/h so với vòng 2 thì thời gian đi hết vòng 3 ít hơn thời gian đi hết vòng 3 ít hơn vòng 1 là 1/12 giờ.Tính chu vi sân vận động. Câu 2:Cho mạch điện như hình: biết R1=10Ω,R2=50Ω,R3=20Ω....

  doc4p thang1_3 19-08-2012 190 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nền tảng vật lý
p_strCode=nentangvatly

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản