Net clr

Xem 1-20 trên 52 kết quả Net clr
 • When you have a question about C# 5.0 or the .NET CLR, this bestselling guide has precisely the answers you need. Uniquely organized around concepts and use cases, this updated fifth edition features a reorganized section on concurrency, threading, and parallel programming - including in-depth coverage of C# 5.0's new asynchronous functions.

  pdf1062p bongbong_hong 09-12-2012 52 10   Download

 • VB.NET là một trong 25 ngôn ngữ lập trình của .NET được cung cấp bởi .NET Framework và CLR. VB.NET khác hẳn VB6 và thật sự chuyển mình thành 1 ngôn ngữ lập trình OOL chính yếu không khác gì với mọi ngôn ngữ lập trình khác như C#, C++, J++, ... trong môi trường xây dựng đủ mọi ứng dụng cho nền Windows và quan trọng hơn cả là việc học VB.NET dễ dàng hơn

  doc47p huongmeohd87 09-04-2011 461 181   Download

 • ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.

  pdf80p nguyen4 16-11-2009 222 133   Download

 • Giới thiệu .NET Framework CLR, CTS, CLS, MSIL… Garbage collection Namespace .Tổng quan ngôn ngữ C# Đặc điểm ngôn ngữ Quá trình biên dịch CT C# Các loại CT C# Cấu trúc chương

  ppt48p thienthanoze 11-01-2011 186 79   Download

 • Thay đổi ngôn ngữ và năng động Có một số thay đổi chào mừng bạn đến C # và VB.NET, và cải tiến chính cho các ngôn ngữ thường gặp Runtime (CLR) và Base Class Library (BCL) trong NET 4.0.. Tôi có những thay đổi này tách thành hai chương: ngôn ngữ (chương này) và CLR và BCL (Chương 4), mặc dù có là tất nhiên một số chồng lên nhau.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 102 47   Download

 • Trong chương này bạn sẽ xem xét các thay đổi trong thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR) trong NET 4.0. Rằng bao gồm các thay đổi cho an ninh thu gom rác thải,, luồng, và quốc tế. Sau đó bạn sẽ nhìn vào các loại mới được giới thiệu trong NET 4.0. Và những cải tiến đã được thực hiện đến các lớp học hiện có.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 102 35   Download

 • Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để thiết kế website, phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime). ...

  pdf127p bluesky_12 19-12-2012 83 34   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf226p mylinh 12-08-2009 155 32   Download

 • Như đã đề cập thì CLR thực hiện quản lý bộ nhớ, quản lý thực thi tiểu trình, thực thi mã nguồn, xác nhận mã nguồn an toàn, biên bịch và các dịch vụ hệ thống khác. Những đặc tính trên là nền tảng cơ bản cho những mã nguồn được quản lý chạy trên CLR. Do chú trọng đến bảo mật, những thành phần được quản lý được cấp những mức độ quyền hạn khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nguyên thủy của...

  pdf125p longqttbk50 27-10-2012 122 28   Download

 • Theo quan điểm của người lập trình, NET có thể hiểu như môi trường thực thi mới và thư viện lớp cở sở cải tiến. Môi trường thực thi là: Common language Runtime-CLR. Vai trò chính CLR: cocate, load, manage.Net types...

  pdf0p trantam876 27-09-2012 58 26   Download

 • Đặc điểm của ứng dụng .NET: Chạy trên nền (.NET framework). Mã nguồn được biên dịch qua MSIL, MSIL được thông dịch qua mã máy lúc thực thi nhờ vào CLR, Độc lập nền tảng, Về lý thuyết có thể chạy trên mọi nền! Install .NET Framework redistribute package (dotnetfx.exe) để chạy ứng dụng .NET trên máy client.

  ppt48p thienthanoze 18-01-2011 95 24   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 114 22   Download

 • Microsoft .NET · · · · · · · Tổng quan Kiến trúc .NET Framework Common Language Runtime (CLR) Thư viện .NET Framework Phát triển ứng dụng client

  pdf7p suadaunanh 21-07-2010 76 16   Download

 • Introduction Chapter 1: Introducing SQL CLR Chapter 2: Your First CLR Stored Procedure Chapter 3: SQL CLR Structure and Common Tasks Chapter 4: Creating SQL CLR Objects Chapter 5: Comparing T-SQL with Managed Code Chapter 6: Replacing Extended Stored Procedures, Functions, and Other T-SQL Objects Chapter 7: The .NET Framework’s Base Class Library Chapter 8: Using SQL CLR Stored Procedures in Your Applications Chapter 9: Handling Errors in CLR Stored Procedures Chapter 10: CLR Administration and Security Chapter 11: Case Study...

  pdf432p trasua_123 29-12-2012 43 15   Download

 • Khả năng liên tác và mã lệnh không được quản lý Microsoft .NET Framework là một nền cực kỳ cao vọng, là sự kết hợp của một ngôn ngữ mới (C#), một bộ thực thi được-quản-lý (CLR)

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 54 7   Download

 • Dig deep and master the intricacies of the common language runtime (CLR) and the .NET Framework 4.0. Written by a highly regarded programming expert and consultant to the Microsoft® .NET team, this guide is ideal for developers building any kind of application-including Microsoft® ASP.NET, Windows® Forms, Microsoft® SQL Server®, Web services, and console applications. You'll get hands-on instruction and extensive C# code samples to help you tackle the tough topics and develop high-performance applications....

  pdf896p rose_12 06-12-2012 58 6   Download

 • We believe that .NET developers cannot achieve systematically high-performance software solutions without thoroughly understanding all three areas. For example, .NET memory management (facilitated by the CLR garbage collector) is an extremely complex field and the cause of significant performance problems, including memory leaks and long GC pause times. Without understanding how the CLR garbage collector operates, high-performance memory management in .NET is left to nothing but chance. Similarly, choosing the proper collection class from what the .

  pdf361p hotmoingay3 09-01-2013 77 6   Download

 • Như đã đề cập thì CLR thực hiện quản lý bộ nhớ, quản lý thực thi tiểu trình, thực thi mã nguồn, xác nhận mã nguồn an toàn, biên bịch và các dịch vụ hệ thống khác

  pdf6p suadaunanh 21-07-2010 47 5   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

  pdf29p kyniemchieumua_09 20-12-2017 6 4   Download

 • Tất cả ngôn ngữ .NET đều được dịch sang dạng ngôn ngữ trung gian của Microsoft (MSIL – Microsoft Intermediate Language) trước rồi mới được dịch sang dạng mã thực thi bởi một trình dịch JIT (Just – in Time) trên nền .NET. CLR và MSIL cho phép tất cả các ngôn ngữ .NET làm việc với nhau.

  pdf45p xingau8 04-09-2011 113 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản