Net microsoft

Xem 1-20 trên 1085 kết quả Net microsoft
 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 1 của Hồ Hoàn Kiếm giới thiệu tới các bạn những nội dung của môn học. Bên cạnh đó, bài giảng trình bày về Microsoft.NET; Microsoft .NET Framework Architecture; các đặc điểm của Visual Studio .NET; thực thi một chương trình .Net;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_09 27-11-2015 19 1   Download

 • The purpose of this book is to provide experienced software developers with the means to quickly become productive in Microsoft's Visual Basic .NET development environment. The only assumption I make about you as a programmer is that you're comfortable with the concepts and processes of software development. This book will not teach you how to program. However, if you're currently a working Visual Basic, C++, or Java developer, this book will help you transfer your existing skills to this new environment....

  pdf375p maiphuong 12-08-2009 370 192   Download

 • . ASP NET và. The.NET Framework. Tìm hiểu về ASP. Controls NET. Tìm hiểu về ASP. Các trang NET. Cài đặt ASP. NET. Tóm tắt Tổng quan về khung ASP.NET Hãy bắt đầu bằng cách xây dựng một trang ASP.NET đơn giản. Chú ý Để biết thông tin về cài đặt ASP. NET, xem phần cuối cùng của chương này.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 308 183   Download

 • Tham khảo sách 'asp.net', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt74p tuonglai0412 19-08-2010 160 91   Download

 • ASP.NET is Microsoft’s platform for developing web applications. Using ASP.NET, you can create e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. Best of all, you don’t need to paste together a jumble of HTML and script code in order to program the Web. Instead, you can create full-scale web applications using nothing but code and a design tool such as Visual Studio. The cost of all this innovation is the learning curve. To master ASP.NET, you need to learn how to use an advanced design tool (Visual Studio), a toolkit of objects (the .

  pdf900p hotmoingay3 09-01-2013 244 79   Download

 • Tham khảo sách 'oop with microsoft visual basic .net and microsoft visual c# step by step', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf319p vantinh12a8 23-09-2010 188 71   Download

 • Get the hands-on, step-by-step guide to learning the latest enhancements in ASP.NET code name Orcas. ASP.NET continues to be an important application platform that delivers a simplified, high-performance, and powerful Web development experience. Building on your familiarity with the Microsoft .NET Framework and Microsoft Visual C#®, you can teach yourself the essentials of working with ASP.NET in the Microsoft Visual Studio® environment one step at a time. With STEP BY STEP, you work at your own pace through hands-on, learn-by-doing exercises.

  pdf589p phitan 04-07-2012 145 59   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng asp .net bản full', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf172p namcongtu2881991 04-03-2013 113 55   Download

 • Bạn cần hiểu rằng tất cả các ASP.NET kiểm soát các sự kiện xảy ra trên máy chủ. Ví dụ, sự kiện Click không được đưa lên khi bạn thực sự nhấn vào một nút. Các sự kiện Click không được đưa lên cho đến khi trang chứa button được đăng trở lại máy chủ. Khung ASP.NET là một trang web phía máy chủ ứng dụng

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 98 37   Download

 • Sử dụng điều khiển ASP.NET AJAX Toolkit Các ASP.NET AJAX Control Toolkit trên chưa bao gồm với ASP.NET 4 Framework. Các bộ công cụ được cập nhật liên tục, một phiên bản mới của bộ công cụ có sẵn mỗi tháng vợ chồng. Các bộ công cụ được duy trì như là một dự án tại Microsoft CodePlex. Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của ASP.NET AJAX Control Toolkit tại http://ajaxcontroltoolkit.codeplex.com/.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 108 33   Download

 • Tìm hiểu Lập động Lạ thay, khi bạn tạo ra một trang ASP.NET, bạn đang thực sự tạo ra các mã nguồn cho một lớp học NET.. Bạn đang tạo ra một thể hiện mới của lớp System.Web.UI.Page. Toàn bộ nội dung của một trang ASP.NET, bao gồm tất cả các kịch bản và nội dung HTML, được biên dịch vào một lớp học NET..

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 99 28   Download

 • Bạn không phải nhập khẩu tất cả các tên miền không gian. ASP.NET cung cấp cho bạn các không gian tên thường được sử dụng miễn phí:. Hệ thống. System.Collections. System.Collections.Generic. System.Collections.Specialized. System.ComponentModel.DataAnnotations. System.Configuration. System.Data.Entity.Linq. System.Data.Linq. System.Text.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 85 21   Download

 • The time that I spent working at Microsoft was an unexpectedly transforming experience. The first half of my career regularly put me and the companies I worked with in competition with Microsoft, and I was often surrounded by anti-Microsoft stories and propaganda. However, when I heard about .NET, I decided I wanted to know more and that the best way to do that was to learn at the source. As I got into the technology and the company, what I found was more than a little surprising. The .NET Framework, the C# language, ASP.

  pdf459p hotmoingay3 09-01-2013 69 20   Download

 • Trình Mẫu dữ liệu Khung ASP.NET bao gồm ba điều khiển bạn có thể sử dụng để gửi một hình thức để các máy chủ: Button, LinkButton, và ImageButton. Những điều khiển này có chức năng tương tự, nhưng kiểm soát từng có một vẻ ngoài khác biệt. Trong phần này, bạn học cách sử dụng mỗi ba loại nút trong một trang. Tiếp theo, bạn tìm hiểu làm thế nào để kết hợp kịch bản phía máy khách với các điều khiển Button phía máy chủ....

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 74 19   Download

 • 254 Các công thức thống kê và tài chính được xây dựng trong kiểm soát đồ làm cho nó dễ dàng để thêm các phân tích mạnh mẽ để ứng dụng web của bạn với các mã tùy chỉnh nhỏ. Trong quá khứ, thêm vào những thứ như striplines và thực hiện tính toán bổ sung vào một loạt dữ liệu đã được hoặc là một cái gì đó bạn phải mã chính mình hoặc cái gì đó mà chi phí rất nhiều thêm tiền khi mua điều khiển biểu đồ từ nhà cung cấp. Với ASP.NET 4, tất cả các...

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 72 18   Download

 • Trong phiên bản 1.x ASP.NET, bạn phải sử dụng DataBinder.Eval () khi dữ liệu hiển thị các mục trong mẫu. Tuy nhiên, Microsoft đã tiếc về lập trình sau khi ASP.NET 2.0 và cung cấp cho chúng tôi với cú pháp ngắn hơn.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 81 16   Download

 • Chú ý Cơ chế phân trang được mô tả trong phần này dựa trên cơ chế sử dụng bởi các ASP của Microsoft. Diễn đàn tại http://www.asp.net/forums NET và các diễn đàn XBOX tại http://www.xbox.com. Cả hai của các trang web này giải quyết một số khó tin của bài viết tin nhắn mỗi ngày.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 65 15   Download

 • Chú ý Khi sử dụng Internet Explorer, bạn có thể cấu hình AutoComplete bằng cách chọn Tools, Internet Options, nội dung, và nhấp vào nút AutoComplete. Các ASP. NET Framework không hỗ trợ tính năng AutoComplete cho các trình duyệt khác như FireFox hay Opera.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 63 14   Download

 • Hiển thị hình ảnh Khung bao gồm hai điều khiển ASP.NET để hiển thị hình ảnh: Hình ảnh và Imagemap. Việc kiểm soát hình ảnh đơn giản chỉ hiển thị một hình ảnh. Việc kiểm soát Imagemap cho phép bạn tạo một máy khách, có thể click được, hình ảnh bản đồ.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 64 14   Download

 • Chú ý Trong ASP NET 3.5., LayoutTemplate được yêu cầu và nó cần thiết để có một điều khiển serverside với một ID của itemContainer. Trong ASP NET 4., LayoutTemplate không còn cần thiết.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 80 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản