Netscape communicator

Xem 1-7 trên 7 kết quả Netscape communicator
 • Navigator 4 from Netscape, which is part of the Communicator product suite, includes three new areas of functionality that taken together give you Dynamic HTML. The three components of Dynamic HTML are style sheets, content positioning, and downloadable fonts. Used together, these three components give you greater control over the appearance, layout, and behavior of your web pages.

  pdf202p emilynguyen 08-08-2009 243 82   Download

 • Secure Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) là hai giao thức nổi bật để cung cấp dịch vụ bảo mật cho lưu lượng dữ liệutrên kênh truyền.SLL 3.0: Netscape Communications đã phản ứng lại sự thách thức PCT của Microsoft bằng cách giới thiệu SSL 3.0 vốn giải quyết các vấn đề trong SSL 2.0 và thêm một số tính năng mới.

  pdf39p soyalah 08-11-2010 726 287   Download

 • Netscape Communications Corporation has not authorized, sponsored, endorsed, or approved this publication and is not responsible for its content. Netscape and the Netscape Communications Corporate Logos are trademarks and trade names of Netscape Communications Corporation. All other product names and/or logos are trademarks of their respective owners.

  pdf640p thutrang 18-08-2009 276 132   Download

 • Bong bóng Dot-com là một bong bóng thị trường cổ phiếu khi các cổ phiếu của các công ty công nghệ cao, nhất là các công ty mạng, được đầu cơ. Bong bóng này, theo Alan Greenspan - cựu Chủ tịch Fed, sinh ra vào ngày 9 tháng 8 năm 1995 khi mà Netscape Communications bắt đầu niêm yết cổ phiếu của mình và vỡ vào ngày 10 tháng 3 năm 2000 khi chỉ số tổng hợp NASDAQ đạt đỉnh cao nhất.

  pdf3p cq511225 23-09-2010 114 14   Download

 • Dự án Mozilla đã được bắt đầu tháng ba năm 1998 với mục tiêu phát triển sự kế thừa cho Netscape Communicator 4.x của bộ trình duyệt. Hôm nay Mozilla được sử dụng bởi các nhà phát triển như một nền tảng cho việc tạo các ứng dụng mà có thể được cài đặt cục bộ hoặc chạy từ xa thông qua Internet.

  pdf9p kaka 28-07-2010 39 7   Download

 • Transport Layer Security: SSLv3 and TLSv1 Secure Sockets Layer 3 (SSLv3) phiên bản được giới thiệu bởi Netscape Communications Corporation vào năm 1995. SSLeay thực hiện cả hai SSLv2 và SSLv3 và TLSv1 của việc phát hành của SSLeay-0.9.0. SSLv3 được thiết kế với công cộng và đầu vào của ngành công nghiệp và được công bố như là một tài liệu Internet-Dự thảo.

  pdf28p hoa_thuyvu 13-10-2011 43 6   Download

 • Before, we dive into the evolution of ASP, we should review some basic Web client/server fundamentals. At the highest level, communication in a Web-based environment occurs between two entities: (1) a Web client (most commonly a Web browser such as Internet Explorer or Netscape Navigator), which is an application that requests files from a Web server, and (2) a Web server, which is a software application, usually residing on a server, that handles client requests.

  pdf409p ledung 13-03-2009 249 93   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản