Network policies

Xem 1-20 trên 384 kết quả Network policies
 • Mặc dùng chúng ta đã khá quen với các khái niệm và thuật ngữ có liên quan đến Network Access Protection (NAP) của Microsoft và các công nghệ NAC của Cisco nhưng chúng ta vẫn phải xem xét đến tính năng Network Policy Server mới của Windows Server 2008.

  pdf5p nhan321 26-10-2009 195 111   Download

 • Module 6: Configuring and troubleshooting routing and remote access. To support your organization’s distributed workforce, you must become familiar with technologies that enable remote users to connect to your organization’s network infrastructure. These technologies include virtual private networks (VPNs) and DirectAccess. It is important that you understand how to configure and secure your remote access clients by using network policies. This module explains how to configure and troubleshoot routing and remote access in Windows Server 2008.

  pdf52p tangtuy20 28-07-2016 13 1   Download

 • Module 7: Installing, configuring, and troubleshooting the network policy server role service. This module explains how to install, configure, and troubleshoot the network policy server role service. Network Policy Server (NPS) is the Microsoft implementation of a Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) server and proxy in Windows Server 2008. NPS is the replacement for Internet Authentication Service (IAS) in Windows Server 2003.

  pdf38p tangtuy20 28-07-2016 11 1   Download

 • This book is about network policies and how to implement those policies using Cisco IOS access lists. I present a way to think about access lists and network policy, describe how access lists are built, and give examples of how to apply those access lists in different situations. Along the way, there are a number of sidebars and notes about concepts and information important to using access lists, and at the end of the book, there are appendixes with useful reference material.

  pdf227p vinhnghi 17-08-2009 173 50   Download

 • Trong phần 4 này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về làm thế nào để cấu hình thành phần Network Policy Server.

  pdf6p nhan4321 26-10-2009 78 24   Download

 • Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Network Access Protection bằng cách giới thiệu cho bạn cách cấu hình Network Policy Server.

  pdf6p nhan1234 21-10-2009 77 16   Download

 • Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình VPN Server. Với mục đích của bài viết, chúng tôi sẽ cài đặt Network Policy Server trên cùng máy tính vật lý được sử dụng cho VPN Server.

  pdf8p nhan1234 21-10-2009 88 15   Download

 • Tài liệu "Thiết lập nhận thực Wife trong Windows Server 2008" trình bày về quản trị mạng, các lưu ý và yêu cầu trước khi thực thi, cài đặt Certificate Service Role, cài đặt Network Policy and Access Server Role, cấu hình các thiết lập mạng trên máy khách.

  pdf23p merlinvu93 05-10-2014 24 8   Download

 • Group Policy puts an impressively powerful toolset into the hands of administrators working in the Active Directory environment. The Group Policy Object Editor (GPOE) acts much like a centralized, network-aware Registry editor: Make a setting, and Group Policy enforces it for you from that point forward. (Of course, Group Policy goes beyond Registry settings to include a variety of security and software installation capabilities, too.)

  pdf10p emilynguyen 06-08-2009 452 141   Download

 • Tham khảo tài liệu 'module10: triển khai administrative templates và audit policy', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p lnthong 19-01-2010 210 84   Download

 • Network Access Protection là một hệ thống chính sách thi hành (Health Policy Enforcement) được xây dựng trong các hệ điều hành Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Services Park 3 là một giải pháp được thiết kế để khắc phục các vấn đề trên. Mục đích của NAP là bảo đảm các máy tính tuân theo yêu cầu bảo mật trong tổ chức của bạn.

  pdf19p minhqui710 10-09-2010 159 82   Download

 • Trong công tác quản trị mạng việc ứng dụng Group Policy vào công việc là điều không thể thiếu đối với bất cứ nhà quả trị mạng nào. Với Group Policy ta có thể tùy biến Windows theo chủ ý mà với người sử dụng thông thường không thể làm được Local Security Policy (chính sách bảo mật cục bộ). Mình xin giới thiệu về Local security policy ! Có 2 cách vào Local Security Policy: - Vào start\run\gpedit.

  pdf8p bantoisg 09-12-2009 219 57   Download

 • Quản trị hệ thống với Group Policy trong Windows XP – Phần I Trong Windows XP có một công cụ khá hay, đó là Group Policy (GP). Nhiều người sử dụng Windows đã lâu nhưng chưa hề biết có công cụ này vì không tìm thấy nó trong Control Panel, Administrative Tools hay System Tools. GP là một trong các thành phần của Microsoft Management Console và bạn phải là thành viên của nhóm Adminstrators mới được quyền sử dụng chương trình này.

  pdf12p alone 23-07-2010 166 46   Download

 • Các mở rộng của Group Policy trong Windows Vista và Windows Server 2008 (Phần 1) Một số thiết lập GP mới với nhiều hữu dụng trong Windows Server 2008 và Windows Vista. Kể từ khi có Windows 2000 Server, cỗ máy chính cho việc quản lý bảo mật trên mạng Windows đã có các chính sách nhóm (GP). Một vài năm trôi qua, mọi người đều thấy rằng các GP cần phải được mở rộng bởi vì có nhiều khía cạnh của hệ điều hành Windows mà không thể được kiểm soát một cách đơn giản bằng GP.

  pdf7p maicon24 26-07-2010 81 35   Download

 • Các mở rộng của Group Policy trong Windows Vista và Windows Server 2008 (Phần 2) Trong phần đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích rằng Windows Vista và Windows Server 2008 cung cấp đến hàng trăm thiết lập chính sách nhóm bổ sung so với Windows Server 2003 và Windows XP. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về các thiết lập của Group Policy được sử dụng để điều khiển tài khoản người dùng và các thiết bị phần cứng.

  pdf8p maicon24 26-07-2010 110 35   Download

 • Longhorn, Windows Vista, and WindowsXP-sp2 that allow a computer administrator to develop and enforce compliance with health policies for network access and communication. NAP provides administrator-defined requirements for system health policy enforcement that help ensure computers connecting to a network or communicates on a network meet these policy requirements. NAP also provides an Application Programming Interface (API) to help administrators, developers and vendors enforce compliance with health policies for network access and communication....

  pdf9p huyhoang 06-08-2009 177 30   Download

 • Các mở rộng của Group Policy trong Windows Vista và Windows Server 2008 (Phần 4) Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích User Account Control có liên quan đến các thiết lập chính sách nhóm có thể thực hiện những gì.

  pdf7p maicon24 26-07-2010 99 30   Download

 • AVVID (Architecture for Voice, Video, and Integrated Data), the latest development from Cisco Systems is redefining the way businesses communicate. AVVID allows businesses to transmit voice, data, and video over a single integrated architecture, whereas in the past three separate systems were required. Administering Cisco AVVID Applications is a professional reference detailing the strategies, tactics, and methods for utilizing Cisco software to configure and maintain Cisco networks and hardware infrastructures.

  pdf70p hoa_thuyvu 17-10-2011 79 30   Download

 • Các mở rộng của Group Policy trong Windows Vista và Windows Server 2008 (Phần 3) Bảo mật là một trong những mối quan tâm lớn của Microsoft khi phát triển hệ điều hành Windows Server 2008 và Windows Vista, chính vì điều đó mà không hề ngạc nhiên rằng có nhiều thiết lập của Group Policy mới được bổ sung trong hai hệ điều hành này.

  pdf7p maicon24 26-07-2010 104 29   Download

 • Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1 Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình Outlook 2007 thông qua Active Directory Group Policies. Giới thiệu Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ sử dụng Group Policies để trợ giúp các quản trị viên Exchange quản lý một số tính năng của Outlook 2007. Có rất nhiều thắc mắc về việc cấu hình Outlook 2007 trong forum công nghệ của Microsoft, hầu hết các thắc mắc đó đều có thể được xử lý thông qua Group Policy.

  pdf9p alone 22-07-2010 100 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản