Ngân hàng đầu tư và phát triển lạng sơn

Xem 1-5 trên 5 kết quả Ngân hàng đầu tư và phát triển lạng sơn
 • Đất nước ta đang trong thời kỳđổi mới, thời kỳ thay da đổi thịt, chính vì vậy nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Từ một nước có nền kinh tế kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Chính vì vậy để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội chúng ta cần có vốn.Hiện nay khi thị trường chưa phát triển thì ngân hàng là hệ thống quan trọng cho hoạt động kinh tế.

  pdf17p nhanma1311 09-12-2012 85 14   Download

 • Nội dung của bản tóm tắt luận văn trình bày một số vấn đề cơ bản về Marketing hỗn hợp đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại, thực trạng Marketing hỗn hợp đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn, giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing hỗn hợp đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn.

  pdf26p roongkloi1994 02-10-2017 5 1   Download

 • Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Thực chất vốn của ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, người chủ sở hữu cử chúng gửi vào ngân hàng với mục đích thanh toán, tiết kiệm hay đầu tư

  pdf65p hild89 10-01-2012 80 37   Download

 • Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Ngân hàng thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dưới hình hức tiền tệ, làm tăng nhanh quá trình luận chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển

  pdf65p camelia89 11-01-2012 68 35   Download

 • Ngân hàng No&PTNT Lạng sơn đã thực hiện phát hành kỳ phiếu để tăng nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn huy động từ kỳ phiếu có tác dụng thu hút một lượng tiền mặt lớn trong lưu thông, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ. Trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng No&PTNT Lạng sơn thì nguồn vốn bằng kỳ phiếu chiếm một tỷ lệ tương đối lớn. Năm 2002 nguồn vốn huy động từ kỳ phiếu là 22.

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 49 13   Download

Đồng bộ tài khoản