Nghệ thuật byzantine

Xem 1-3 trên 3 kết quả Nghệ thuật byzantine
  • Việc đạo Thiên chúa được công khai và công nhận làm quốc giáo của đế chế La Mã đã làm xuất hiện một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật mang chủ đề tôn giáo và thay đổi hẳn tương lai của nền nghệ thuật châu Âu. Năm 313, hoàng đế La Mã Constatine ban hành sắc lệnh Milan cho phép những người theo đạo Thiên chúa được tự do. Năm 380, Theodosius tuyên bố Thiên chúa giáo là quốc giáo.

    pdf8p meoluoi_266 11-09-2012 200 55   Download

  • The answer is choice c, byzantine, an adjective that means "highly complicated and intricate." Here, you are looking for a restatement of the clue words complicated and out-of-datey and for something that needs sifnplifying.

    pdf7p kathy209 06-09-2010 58 6   Download

  • Được thành lập khoảng 4000 năm trước đây và nó đã trở thành trung tâm văn hóa và lịch sử của miền Bắc Hy Lạp. Thessaloniki là một thành phố thịnh vượng ở Hy Lạp và một trong những trung tâm thương mại và truyền thông quan trọng nhất ở Địa Trung Hải. Thessaloniki nhỏ hơn Athens, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với nền kinh tế và du lịch Hy Lạp.

    pdf5p chauchaudaxebo 22-03-2011 47 5   Download

Đồng bộ tài khoản