intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghị định ngành kế toán

Xem 1-20 trên 155 kết quả Nghị định ngành kế toán
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV" nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất – thương mại Phước Thành IV; đưa ra những nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất – thương mại Phước Thành IV.

  pdf129p boghoado04 11-01-2024 5 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận 2022 số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  pdf504p minhquan0791 02-11-2023 6 3   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2021 bao gồm số liệu chính thức các năm 2015, 2018, 2019, 2020 và sơ bộ năm 2021. Số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý, bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê và được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  pdf508p minhquan0791 02-11-2023 4 1   Download

 • Bài nghiên cứu đưa ra những đánh giá về chương trình thực tập thực tế dành cho sinh viên Kế toán Kiểm toán thông qua phương pháp điều tra khảo sát dành cho sinh viên, Nhà tuyển dụng, Nhà trường từ đó đưa ra những bài học và khuyến nghị nhằm cải tiến chương trình thực tập thực tế này.

  pdf10p kimphuong1128 20-09-2023 6 2   Download

 • Bài viết phân tích các doanh nghiệp ngành May Việt Nam đang thực hiện sản xuất tinh gọn, thực hiện khảo sát và điều tra bảng hỏi để xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khi doanh nghiệp vận dụng kế toán tinh gọn. Đồng thời bài viết cũng đưa ra những khuyến nghị đề xuất nhằm thực hiện kế toán tinh gọn được thành công và hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

  pdf12p kimphuong1123 18-08-2023 4 3   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng nhân lực ngành kế toán được thực hiện thông qua quá trình khảo sát, xây dựng mô hình nghiên cứu, định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng nhân lực ngành kế toán. Từ kết quả nghiên cứu, đưa ra các khuyến nghị cho các ứng viên, cho nhà tuyển dụng và các cơ sở đào tạo.

  pdf8p viannee 04-08-2023 7 4   Download

 • Nội dung "Niên giám Thống kê huyện Mèo Vạc năm 2020" bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Mèo Vạc đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf156p hoangnhanduc06 14-04-2023 7 2   Download

 • Nội dung "Niên giám Thống kê huyện Quang Bình năm 2020" bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Quang Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf171p hoangnhanduc06 14-04-2023 5 2   Download

 • Nội dung "Niên giám Thống kê huyện Vị Xuyên năm 2020" bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf196p hoangnhanduc06 14-04-2023 6 2   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Bắc Quang trong 5 năm qua. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf160p hoangnhanduc06 14-04-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum" khảo sát sự hài lòng của sinh viên đang theo học chuyên ngành Kế toán đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường CĐ KTKT Kon Tum. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của Nhà trường.

  pdf125p runthenight06 31-01-2023 11 6   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang 2019 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf564p trangxanh0906 12-01-2023 14 3   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf172p trangxanh0906 12-01-2023 11 2   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019,2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf192p trangxanh0906 12-01-2023 7 2   Download

 • Niên giám Thống kê năm 2018 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2018 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf488p trangxanh0906 30-12-2022 19 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh" là nghiên cứu tổng quan về thông tin kế toán và việc công bố thông tin kế toán trên TTCK; xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin kế toán của các CTNY ngành bất động sản; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán trên TTCK Việt Nam.

  pdf113p unforgottennight05 19-09-2022 14 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dược niêm yết trên thị trường chứng Khoán Việt Nam" xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhóm ngành dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó xác định được mức độ và hướng tác động của các nhân tố đó đến hiệu quả hoạt động; đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đã nghiên cứu.

  pdf124p unforgottennight04 14-09-2022 8 3   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam" nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến CBTT nói chung và CBTTTN trong ngành ngân hàng; đánh giá thực trạng mức độ CBTTTN trong BCTN tại các NHTM của Việt Nam; xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến mức độ CBTTTN trong các NHTM tại Việt Nam; đề xuất một số khuyến nghị đến các cơ quan quản lý nhằm mục tiêu minh bạch hóa thông tin trong ngành ngân hàng.

  pdf146p unforgottennight04 14-09-2022 15 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc ngành BĐS trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc ngành BĐS trên TTCK Việt Nam; trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đưa ra một số hàm ý chính sách và khuyến nghị nhằm gia tăng khả năng thanh khoản của các công ty niêm yết thuộc ngành BĐS trên TTCK Việt Nam.

  pdf137p unforgottennight04 14-09-2022 9 3   Download

 • Nghiên cứu xác định được được 4 nhân tố có tác động tích cực và 1 nhân tố tác động tiêu cực đến việc áp dụng Kế toán trách nhiệm xã hội tại các Doanh nghiệp ngành nhựa tại Hà Nội. Qua đó tác giả đưa ra các kiến nghị để việc thực hiện Kế toán trách nhiệm xã hội trong các Doanh nghiệp ngành nhựa tại Hà Nội một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p huangminghao_1902 27-02-2022 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2