intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định phát hành trái phiếu chính phủ

Xem 1-20 trên 34 kết quả Nghị định phát hành trái phiếu chính phủ
 • Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát...

  doc8p cvbn123 31-07-2012 230 23   Download

 • Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bản cáo bạch: là tài liệu pháp lý bao gồm tài liệu hoặc số liệu công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan, liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của người phát hành và các điều khoản, điều kiện phát hành trái phiếu do Người phát hành cùng các tư vấn pháp lý soạn thảo. Bản cáo bạch sẽ được Người bảo lãnh phát hành cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng và các đối...

  pdf16p lananh 07-07-2009 414 134   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu chính phủ , trái phiểu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  pdf27p hkquoc 12-01-2011 211 50   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2006/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

  doc18p loankhoii 01-05-2011 107 11   Download

 • Phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  doc27p datqueqp 11-04-2011 52 7   Download

 • VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố -------Số: . . . V/v: đề nghị thẩm định đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------......, ngày....... tháng....... năm..... Kính gửi: Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương ngày 05 tháng 01 năm 2011 của...

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 137 5   Download

 • Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ có sự phát triển tích cực với những bước tiến nổi bật cả về lượng và chất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, so với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, sự phát triển của thị trường trái phiếu còn có những khoảng cách nhất định.

  pdf3p thayboitinhyeu 05-03-2020 22 0   Download

 • Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của các loại hình doanh nghiệp bao gồm: công ty cổ phần, công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  doc10p angola 04-06-2009 624 138   Download

 • Nghị định 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  doc10p diennghia 19-08-2009 236 58   Download

 • Chương 3 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN DƯỚI HÌNH THỨC TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI 3.1 Những định hướng chung về việc phát hành trái phiếu trong những năm tới 3.1.1 Định hướng chung Làm thế nào để thị trường trái phiếu KBNN nói riêng và thị trường vốn nói chung tiếp tục được phát triển sôi động đây quả là một vấn đề lớn có liên quan đến các chính sách kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước ta, vì vậy để tạo điều kiện...

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 147 32   Download

 • Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

  doc8p hoanglinh 19-08-2009 214 22   Download

 • Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Chính phủ ban hành

  pdf17p luuduchoa 10-10-2009 91 14   Download

 • Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawqds3 09-12-2009 135 14   Download

 • Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 68 3   Download

 • Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 72 3   Download

 • Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawdt10 02-12-2009 62 1   Download

 • Nghị quyết số: 72/NQ-CP "Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 năm 2015" trình bày các kết quản thảo luận phiên họp thường kỳ của các thành viên chính phủ và kết luận của Thủ tướng chính phủ họp vào tháng 9 năm 2015 được tổ chức trong 2 ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 20 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 24 0   Download

 • Nghị định 53/2009/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu quốc tế

  pdf20p lythong 18-08-2009 244 29   Download

 • Nghị định số 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

  pdf12p hobichngoc 17-10-2009 131 25   Download

 • Nghị định số 23/CP về việc phát hành trái phiếu quốc tế Chính Phủ do Chính Phủ ban hành

  pdf4p hienthuc 17-10-2009 82 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định phát hành trái phiếu chính phủ
p_strCode=nghidinhphathanhtraiphieuchinhphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2