intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghĩa vụ thương nhân

Xem 1-20 trên 442 kết quả Nghĩa vụ thương nhân
 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Luật thương mại - Thương nhân để hiểu hơn về các luật liên quan đến thương nhân và thương mại. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc25p quechi140287 22-06-2015 68 10   Download

 • “Cung ứng dịch vụ (DV) là hoạt động thương mại, theo đó một bên (bên cung ứng DV) có nghĩa vụ thực hiện DV cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng DV (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng DV và sử dụng DV theo thỏa thuận.” (khoản 9 Điều 3)

  ppt53p k085021524 02-01-2011 305 114   Download

 • Đề tài Cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh trình bày về khái niệm, phân loại và danh mục hàng hóa được phép kinh doanh, phạm vi và địa điểm kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại, quyền và nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh.

  pdf32p top_12 21-04-2014 272 55   Download

 • Mục tiêu của chương 3 Các điều kiện thương mại quốc tế trong Nghiệp vụ thương mại quốc tế nêu lịch sử hình thành và phát triển Incoterms và mục đích và phạm vi áp dụng và vai trò của Incoterms. Phạm vi áp dụng của Incoterms, giới hạn trong những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa đối với việc giao nhận hàng hóa được bán.

  pdf44p next_12 17-04-2014 126 22   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Đại diện và thương nhân trung gian - Bài 3: Pháp luật về môi giới thương mại" để nắm khái niệm của hoạt động môi giới thương mại; đặc điểm của hoạt động môi giới thương mại; khái niệm hợp đồng môi giới thương mại; quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại.

  pdf22p kequaidan9 16-12-2020 15 1   Download

 • Theo BLDS Điều 351, bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. “Nghĩa vụ” được ghi nhận trong điều luật là một nghĩa vụ pháp lý, nghĩa là được pháp luật bảo đảm thực hiện, chứ không phải là một nghĩa vụ tự nhiên hoặc nghĩa vụ đạo đức.

  pdf42p vimanoban2711 06-04-2021 30 0   Download

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

  doc82p thanhdong000 07-10-2009 2418 320   Download

 • âu 18: Công ty có cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình vận chuyển hàng hoá không? Lựa chọn Có Không Số công ty 22 0 Tỷ lệ (%) 100 0 PHỤ LỤC 3 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------------------------THỂ LỆ BỐC DỠ, GIAO NHẬN VÀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2106/ Đ-GTVT ngày 23/08/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải )...

  pdf15p iiduongii5 16-04-2011 361 151   Download

 • Như chúng ta đã biết, các ngành kinh tế của Việt Nam đã có rất nhiều những thành tựu lớn trong đó có ngành Thương Mại, ngành này đã có những đột phá và đạt được những kết quả rất quan trọng từ khi thực hiện đường lối đổi mới. Quan hệ kinh tế đối ngoại không ngừng được mở rộng. Hội nhập kinh tế Quốc Tế được tiến hành chủ động và đạt được nhiều kết quả: ký hiệp định Thương Mại với 80 nước. Điểm lại các mốc lịch sử đã qua, chúng ta thấy ngành Thương Mại...

  pdf20p hotmoingay6 21-01-2013 112 27   Download

 • Phân loại thời gian Có lẽ không gì người ta dễ đồng ý cho bằng về thời gian, đồng ý đến độ không có vấn đề. Nhưng đó là đợt thường nghiệm. Thoạt khi bước vào địa hạt Triết, nghĩa là thử suy tư về bản chất của thời gian, mới thấy khó khăn ùn ùn kéo tới và không biết có bao giờ người ta định nghĩa nổi thời gian chăng. Tuy khó khăn, nhưng triết lý vẫn phải khảo sát để cố rọi vào ít nhiều tia sáng hướng dẫn. Nếu không hiểu nổi thời gian tự...

  pdf4p hoadongtien1209 20-01-2011 74 10   Download

 • "Bài giảng Luật Thương mại - Bài 3: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân" trình bày được các nội dung về doanh nghiệp tư nhân bao gồm khái niệm, đặc điểm, vấn đề vốn và cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của doanh nghiệp tư nhân; nhận biết được quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

  pdf21p kequaidan9 16-12-2020 21 3   Download

 • Quy định 76 của Bộ Chính trị ngày 15-6-2000 “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (QĐ-76) là một chủ trương quan trọng, giúp các cấp uỷ đảng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đa số đảng viên đang công tác thấy rõ trách nhiệm về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

  pdf4p nangthothubon_vn20 02-06-2020 34 1   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định hiện hành về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử, từ đó đưa ra một số nhận xét đánh giá và đề xuất kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử.

  pdf29p mucnang888 16-04-2021 22 3   Download

 • Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của một chu kỳ kinh doanh đó là một mặt của hành vi thương mại – mua bán hàng hóa. Theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu về hàng hóa cho người mua và người mua có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận hàng theo thỏa thuận của hai bên. Nói cách khác thì tiêu thụ hàng hóa là hành vi thương mại trong đó người bán mất quyền sở hữu về hàng hóa......

  doc52p trangtoan123 12-04-2011 635 394   Download

 • Là cam kết bằng văn bản của NH bảo lãnh với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho KH khi KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh

  ppt59p ngochaktkt 04-12-2010 792 362   Download

 • Hợp đồng ngoại thương là sự thoả thuận giữa các bên mua và bán ở các nước khác nhau, trong đó quy định bên bán có nghĩa vụ cung cấp hàng hoá, giao chứng từ sở hữu hàng hoá và chứng từ liên quan đến hàng hoá, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền hàng.

  ppt26p mrbinhson89 14-11-2010 997 352   Download

 • Trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Bộ phận tài chính kế toán luôn là bộ phận không thể thiếu trong bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Nhiệm vụ của công tác tài chính kế toán là thu nhận, xử lý, cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình tài sản, tình hình biến động của tài sản và các hoạt động kinh tế, tài chính của......

  doc33p pt1506 17-03-2009 967 277   Download

 • Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên.

  ppt84p duyck5a1 17-06-2011 605 200   Download

 • Tranh chấp kinh doanh, thương mại là những xung đột chủ yếu về quyền và nghĩa vụ liên quan đến lợi ích kinh tế phát sinh giữa các thương nhân trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

  ppt55p duyck5a1 17-06-2011 698 181   Download

 • Khái niệm : là cam kếtbằng văn bản của TCTD với bên cóquyền về việc thựchiện nghĩa vụ tài chínhthay cho KH khi KH không thực hiện hoặc thực hiện không đúngnghĩa vụ cam kết vớibên nhận bảo lãnh...

  ppt23p hien19 17-06-2011 450 152   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghĩa vụ thương nhân
p_strCode=nghiavuthuongnhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2