intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu dân tộc ít người Việt Nam

Xem 1-20 trên 35 kết quả Nghiên cứu dân tộc ít người Việt Nam
 • Xây dựng một lối sống văn hóa, với nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc ở các dân tộc ít người, không thể không chú ý đến sự cần thiết phải xây dựng một lối sống với những chuẩn mực thống nhất của đất nước, cũng như sự chiếu cố thích đáng đến tính địa phương tính dân tộc. Đó cũng chính là vấn đề mà bài viết "Truyền thống và cách mạng trong lối sống của các dân tộc ít người ở Việt Nam" hướng đến trình bày.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 75 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam, tranh thờ và thổ cẩm, nhà rông và tượng nhà mồ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt26p hpnguyen13 30-05-2018 49 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn bảo đảm quyền học tập của người thuộc dân tộc ít người ở Việt Nam; từ đó, đưa ra các định hướng, các luận cứ khoa học nhằm kiến nghị các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền học tập của người thuộc dân tộc ít người ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p tathimu66 21-01-2017 49 3   Download

 • Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Phía bắc và phía đông giáp các địa cấp thị Bách Sắc và Sùng Tả của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

  pdf72p lanlan38 02-04-2013 90 20   Download

 • Tập quán và luật tục bảo vệ môi trường của một số dân tộc ít người ở Việt Nam hoặc liên quan đến doanh nghiệp (ví dụ thu hẹp hoặc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, thay đổi cách thức sản xuất, khó khăn (không phải là tạm thời) trong tiêu thụ sản phẩm dẫn đến phải giảm chỗ làm việc...). Ngoài ra việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của NSDLĐ

  pdf10p keomotmau 20-05-2013 79 11   Download

 • Cuối thế kỷ XIX, việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc ít người tại Việt Nam đã được chú ý. Đến nay đã có hàng trăm công trình của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu về lĩnh vực này đã được công bố. Trên hầu hết các bình diện như cảnh huống và chính sách ngôn ngữ, vấn đề cội nguồn và việc sắp xếp danh mục các ngôn ngữ theo cội nguồn,… đã được làm rõ hoặc nêu vấn đề để giới khoa học tiếp tục thảo luận. Báo cáo trình bày khái quát lịch sử của việc nghiên cứu, những thành tựu đã đạt được cũng như những công việc cần phải tiếp tục khảo sát của giới ngữ học tại Việt Nam.

  pdf9p kaiyuan1121 21-08-2018 62 5   Download

 • Văn học Việt Nam không chỉ cấu thành bởi văn học dân tộc Kinh mà còn có sự góp mặt của nhiều bộ phận văn học dân tộc ít người khác. Người Thái có dân số đông vượt trội, địa bàn cư trú rộng lớn, có bề dày văn hóa. Ở lĩnh vực văn học, tộc Thái có nhiều thành tựu tiêu biểu, trong đó truyện thơ là thể loại điển hình.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 8 0   Download

 • Khái niệm nghĩa hẹp: Dân tộc chỉ một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có những nét đặc thù về văn hoá; xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc; kế thừa phát triển cao hơn những nhân tố tộc người ở bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý thức tự giác tộc người của dân cư tộc người đó.

  ppt84p luluvabjbj 25-05-2010 2275 421   Download

 • Tham khảo sách 'lịch sử địa lý các dân tộc - dân tộc la chí', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoheo1 24-05-2011 136 29   Download

 • Việt Nam với khoảng 58% diện tích là vùng đồi núi, đây là nơi sinh sống của 25 triệu đồng bào thuộc 54 dân tộc, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc ít người mà cuộc sống của họ luôn gắn bó mật thiết với đất rừng và các sản phẩm từ rừng [6]. Đây cũng là nơi hoạt động chủ yếu của ngành lâm nghiệp.

  pdf133p carol123 20-07-2012 131 27   Download

 • Tham khảo sách 'lịch sử địa lý các dân tộc - dân tộc cống', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoheo1 24-05-2011 139 24   Download

 • Tham khảo sách 'lịch sử địa lý các dân tộc - dân tộc chơ ro', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoheo1 24-05-2011 117 22   Download

 • Việt Nam với 2/3 diện tích là vùng đồi núi, đây là nơi sinh sống của hơn 24 triệu đồng bào thuộc 54 dân tộc, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc ít người mà cuộc sống của họ luôn gắn bó mật thiết với đất đai, rừng núi, đây cũng là nơi hoạt động chủ yếu của ngành lâm nghiệp, vì vậy, việc xã hội hoá ngành lâm nghiệp không chỉ là một yêu cầu thực tế khách quan của Việt Nam mà nó còn phù hợp với xu thế phát triển nghề rừng trên thế...

  pdf25p miumiungon 02-02-2012 71 16   Download

 • Tiềm năng, cơ hội và thách thức Việt Nam với 2/3 diện tích là vùng đồi núi, đây là nơi sinh sống của hơn 24 triệu đồng bào thuộc 54 dân tộc, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc ít người mà cuộc sống của họ luôn gắn bó mật thiết với đất đai, rừng núi, đây cũng là nơi hoạt động chủ yếu của ngành lâm nghiệp, vì vậy, việc xã hội hoá ngành lâm nghiệp không chỉ là một yêu cầu thực tế khách quan của Việt Nam mà nó còn phù hợp với xu thế...

  pdf16p miumiungon 02-02-2012 76 14   Download

 • Có những thứ lâu nay vẫn chỉ nghe đồn mà không rõ thực hư, như phong tục sơn đầu của một số dân tộc ít người phía Bắc. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng và cộng sự của ông đã có chuyến du khảo để tìm hiểu phong tục này. Ở Đà Bắc (Hòa Bình) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có một số nhóm người Dao có tập tục sơn đầu (Dao sơn đầu, Mán sơn đầu).

  pdf8p kiwinz 28-06-2013 65 7   Download

 • Ở vùng cao của Lào, Việt Nam và Trung Quốc thuộc Đông Nam Á có hơn 80 triệu người thuộc các dân tộc thiểu số sống rải rác ở các khu vực chính trị và địa lý khác nhau. Gần đây họ mới được các nhà nghiên cứu nước ngoài quan tâm. Nghiên cứu khoa học xã hội về các dân tộc ít người ở vùng này được khắc họa bởi một loạt các thách thức và thương thảo. Những vấn đề này đã đưa các nhà khoa học phương Tây và nghiên cứu sinh sau khi làm nghiên cứu...

  pdf23p banhukute 24-06-2013 60 6   Download

 • Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng các dân tộc rất ít người nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng vừa nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Du lịch cộng đồng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào cuối những năm 1980, loại hình du lịch này mới chính thức phát triển mở rộng, từng bước đem lại lợi ích tích cực về kinh tế cho nhiều địa phương.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 42 4   Download

 • Từ năm 1997, một nghiên cứu dịch tễ học can thiệp được thực hiện tại xã Phan Tiến, thuộc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận, đây là một xã miền núi với cộng đồng người dân tộc ít người. Nghiên cứu nhằm đánh giá tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột (KSTĐR) trên trẻ em tại cộng đồng và áp dụng các biện pháp điều trị toàn dân, phổ biến kiến thức y tế, xây dựng các công trình công cộng: giếng nước, nhà vệ sinh... để kiểm soát bệnh.

  pdf5p nguyentuananh2502 03-04-2019 29 1   Download

 • Số phận của các nền văn hóa cổ truyền trong điều kiện của xã hội đương đại là một vấn đề lớn cần được đầu tư nghiên cứu kĩ lưỡng, trong đó những vấn đề văn hóa của các tộc người thiểu số, nhất là các tộc người có dân số ít cần được quan tâm nghiên cứu.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 20 0   Download

 • Ở Việt Nam ta, xưa cũng như nay, tục ăn trầu và những nghi lễ liên quan đến trầu cau là một nét đẹp thể hiện sự phong phú của văn hóa dân tộc, là một trong những đặc trưng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Thông thường, người dân thường cũng như nhiều nhà nghiên cứu đều cho rằng tục ăn trầu và cả tục nhuộm răng đen có từ... thời các vua Hùng (hoặc cụ thể hơn, vua Hùng thứ 4 hay thứ 6), tức khoảng bốn nghìn năm nay hay chí ít cũng từ khoảng...

  pdf18p gauhaman123 22-11-2011 79 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu dân tộc ít người Việt Nam
p_strCode=nghiencuudantocitnguoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2