Nghiên cứu khoa học phản ứng tổng hợp adn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nghiên cứu khoa học phản ứng tổng hợp adn
 • Taq ADN polymerase (Taq) là enzym xúc tác cho phản ứng tổng hợp ADN được tách ra từ loài vi khuẩn ưa nhiệt Thermus aquaticus và đã được nghiên cứu khá kỹ về tính chất [1, 2, 3]. Thậm chí gen của Taq đã được nhân dòng và biểu hiện thành công trong E. coli [3].

  pdf8p tuanloc_muido 11-12-2012 43 7   Download

 • Bệnh Hemophilia A liên quan đến các đột biến trên gen mã hóa cho yếu tố đông máu số VIII. Vent ADN polymerase có khả năng xúc tác tổng hợp ADN mới chính xác hơn so với Taq ADN polymerase. Mục tiêu: Xác định qui trình phát hiện đột biến ở intron 18 và 19 của gen mã hóa cho yếu tố đông máu số VIII sử dụng Vent ADN polymerase trong kỹ thuật PCR - RFLP. Phương pháp: Phản ứng chuỗi PCR và cắt enzyme giới hạn RFLP.

  pdf5p sunshine_3 28-06-2013 38 12   Download

 • Trong những năm gần đây thuốc trừ sâu vi sinh Bacillus thuringiensis gọi tắt là (Bt) đã được ứng dụng an toàn và có hiệu quả để thay thế dần các thuốc trừ sâu hoá học. B. thuringiensis là vi khuẩn gram dương, mang các gen cry sinh tổng hợp bào tử và protein tinh thể độc tố có hiệu quả diệt đối với nhiều loài côn trùng thuộc các bộ cánh vảy, cánh cứng và hai cánh.

  pdf24p phalinh6 09-07-2011 94 29   Download

 • Trong những năm sau đó, các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra cách ADN điều khiển quá trình tổng hợp protein. Họ đã khám phá được rằng tế bào đã sử dụng ADN như một khuôn để tạo nên phân tử ARN thông tin tương ứng. Dãy nucleotide trên ARN thông tin lại tiếp tục được sử dụng để tạo nên dãy axít amin ở protein; trình tự của dãy nucleotide được dịch mã để tạo thành dãy axít amin được gọi là mã di truyền....

  pdf6p poseidon09 10-08-2011 67 16   Download

Đồng bộ tài khoản