intTypePromotion=4
ADSENSE

Nghiên cứu lối sống gia đình

Xem 1-20 trên 217 kết quả Nghiên cứu lối sống gia đình
 • Lối sống gia đình là phương thức mà các thành viên gia đình sử dụng để làm chủ các quan hệ và điều kiện xã hội, trên cơ sở đó hình thành phương thức ứng xử trong gia đình. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Lối sống gia đình ở cộng hòa dân chủ Đức".

  pdf0p namamanh 06-05-2016 40 2   Download

 • Thập thiện nghiệp trong việc hoàn thiện lối sống gia đình Phật tử trình bày: Ba nghiệp thiện của bản thân; Bốn nghiệp thiện của khẩu; Ba nghiệp thiện của ý,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p hokhaikyky 17-04-2018 12 0   Download

 • Giá trị là khái niệm trung tâm để nghiên cứu văn hóa và lối sống gia đình. Giá trị thay đổi sẽ thay đổi lối sống gia đình. Giá trị biểu hiện bộ mặt văn hóa của gia đình trong điều kiện và tình huống lịch sử xã hội xác định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Những cơ sở lí luận nghiên cứu giá trị của gia đình" để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này.

  pdf6p vuhaoquang 01-05-2016 39 2   Download

 • Định hướng giá trị cuộc sống gia đình của các vợ chồng trẻ ở nông thôn Bài tạp chí này tác giả đưa ra đánh giá nhu cầu của các vợ chồng trẻ về xây dựng mô hình gia đình trẻ Việt Nam với khía cạnh đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp, kinh tế, văn hoá

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 38 4   Download

 • Là một yếu tố cấu thành của cơ cấu xã hội tổng thể, gia đình phản ánh chân thực những mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp. Bài viết "Đề tài gia đình trong một nội dung nghiên cứu của viện xã hội học những năm sắp tới" là điểm hội tụ của hai hướng nghiên cứu chính là cơ cấu xã hội và định hướng giá trị văn hóa và lối sống.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 56 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng lối sống của thanh niên học sinh, sinh viên; từ đó xác định và lý giải những nguyên nhân ảnh hưởng đến lối sống của họ, đồng thời đề xuất những phương hướng giáo dục lối sống cho thanh niên, học sinh, sinh viên đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong giai đoạn sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p longnguyentran000 27-12-2016 69 21   Download

 • Bài viết trình bày một số chính sách nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình ở một số quốc gia trên thế giới. Chính sách gia đình là một bộ phận của chính sách phúc lợi xã hội, và chính sách nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình là một phần trong chính sách gia đình của mỗi quốc gia với mục tiêu quan trọng là điều tiết các mối quan hệ trong gia đình như quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái và giữa con cái trưởng thành và cha mẹ cao tuổi.

  pdf13p tangtuy12 01-06-2016 48 3   Download

 • Do yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế hệ sinh viên đã, đang và nhất định sẽ gánh vác những trọng trách to lớn nhưng vô cùng khó khăn phức tạp. Mặt khác, hiện nay một bộ phận sinh viên tại các trường đại học suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão. Đó là một trong những lý do đã thôi thúc tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p vascaravietnam 16-08-2012 1588 474   Download

 • Bài tập nhóm xã hội học sức khỏe: Tác động bạo lực học đường đối với sức khỏe (Nghiên cứu học sinh Trung học phổ thông) nghiên cứu, đề tài không có mục đích đưa ra lý thuyết mới, mà chủ yếu vận dụng các lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu thực tiễn, để tìm hiểu, xác định vai trò của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục lối sống đạo đức cho thế hệ trẻ.

  pdf25p small_12 12-06-2014 521 118   Download

 • Thực hiện đường lối Đổi mới trong quản lý lâm nghiệp, vấn đề xã hội hóa lâm nghiệp đã được đẩy mạnh thông qua thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, tạo cơ sở để người dân sở tại tham gia vào quản lý rừng và hưởng lợi từ rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống gắn bó với rừng từ lâu đời. Đến 2002 Nhà nước đã giao cho hàng triệu hộ gia đình, cá nhân và tập thể với diện tích: 2.738. 917 ha rừng...

  pdf8p miumiungon 06-02-2012 105 25   Download

 • Bài nghiên cứu này đề cập tới một số vấn đề trong cách định nghĩa về phạm trù “lối sống” và cách tiếp cận trong nghiên cứu về lối sống. Trong phần thứ nhất tác giả phân tích mối liên hệ giữa văn hoá và lối sống theo các chiều cạnh khác nhau nhằm chỉ ra sự chồng lấn và ranh giới giữa hai thực thể và hai khái niệm trên. Trong phần thứ hai tác giả giới thiệu một số định nghĩa về phạm trù “lối sống” của một số tác giả Việt Nam và nước ngoài....

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 262 25   Download

 • Từ nhiều năm nay, vấn đề lối sống của thanh niên chiếm vị trí nổi bật trong các công trình nó nghiên cứu xã hội học. Hiện tượng thanh niên với những khía cạnh mới mẻ và tính khác biệt so với những năm 60 về trước, sự “bùng nổ” vấn đề thanh niên trong nhiều quốc gia đã thúc đẩy các nhà xã hội học hướng nhiều vào việc tìm hiểu lớp người trẻ. Những biến đổi lối sống của thanh niên có gốc rễ ở những quá trình chuyển biến quan trọng từ gia đình đến xã...

  pdf11p banhukute 24-06-2013 122 26   Download

 • Du lịch vùng nông thôn nước ta khá phát triển, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, du lịch miệt vườn cần chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia trong chuỗi giá trị du lịch. Người nông dân tham gia làm du lịch cần chủ động hơn, tự quyết định giá bán sản phẩm chứ không chỉ dựa vào định suất của các công ty du lịch. Nghiên cứu về chuỗi giá trị du lịch miệt vườn cù lao Thới Sơn là một điển hình....

  pdf8p sunshine_4 18-07-2013 129 27   Download

 • Vấn đề hôn nhân và gia đình tưởng chừng như là một vấn đề bình thường trong sự phát triển tự nhiên của xã hội loài người. Nhưng khi đặt nó trong quan niệm và nghi lễ Phật giáo thì nó đã chuyển sang một hình thức khác liên quan đến tôn giáo và tâm linh trước sự biến chuyển tâm lý, giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong tục tập quán của con người trong xã hội Á Đông, vốn mang nhiều ý thức hệ Nho giáo trong quan niệm về hôn nhân – gia đình. Từ...

  pdf12p phalinh17 11-08-2011 94 23   Download

 • Tư tưởng triết lý của đạo hồi chi phối mạnh mẽ đến đời sống sinh hoạt của người Chăm An Giang. Cho nên mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với một số dân tộc thiểu số khác nhưng người Chăm vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận và chấp nhận các thông tin, đặc biệt là kế hoạch hoá gia đình. Dưới đây là kết quả điều tra từ đề tài Tri thức về chăm sóc sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ của đồng bào Chăm tại An Giang của Trung...

  pdf198p lanlan38 01-04-2013 98 20   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc đánh giá chất lượng truyền dẫn tín hiệu hình được điều chế bằng phương pháp M-QAM qua tuyến thông tin quang có sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA, trên cơ sở xác định tỷ số công suất sóng mang trên tạp âm CNR (Carrier to Noise Ratio), tỷ lệ lỗi bít- BER ở đầu thu phụ thuộc vào các nguồn tạp âm từ EDFA và các bộ tách sóng PIN hoặc APD.

  pdf6p phalinh16 17-08-2011 100 19   Download

 • Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Khoa học xã hội ngày càng được khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, trong công cuộc xây dựng CNXH, trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong phát triển toàn diện con người và trong bảo vệ Tổ quốc XHCN. Các kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tảng tư tưởng, xác lập cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến...

  pdf12p bengoan369 07-12-2011 87 19   Download

 • Thực trạng lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong lối sống của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Qua nghiên cứu trên chứng tỏ giá trị truyền thống trong gia đình, sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ- một giá trị nhân văn rất quan trọng trong đạo lý làm người nói chung và của Việt nam ta nói riêng vẫn được sinh viên đánh giá ở bậc cao nhất. Đồng thời nghiên cứu còn cho thấy trong việc lựa chọn các giá trị cụ thể sinh viên chưa quan tâm...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 75 11   Download

 • Đâu là gia đình lý tưởng cho sự nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ tốt? Các nhà khoa học cho ta những câu trả lời khác nhau với câu hỏi này. Vấn đề này là một trong những chủ đề gây tranh cãi và được nghiên cứu rộng rãi bởi các nhà tâm lý, gia đình và sức khỏe tinh thần ngày nay. Chúng tôi sẽ trình bày những quan điểm tương quan về một câu hỏi cơ bản:nhau đáng kể (Lytton & Romney, l991). Các nghiên cứu được trích dẫn bởi những người ủng hộ sự cần thiết vai...

  pdf3p bibocumi40 24-04-2013 58 10   Download

 • Vấn đề bảo tồn các loài cá quý hiếm đang là vấn đề quan trọng. Vì thế, việc bảo tồn đa dạng sinh học cá và các nguồn gen quý hiếm ở sông Cái Lớn là rất cần thiết. Nghiên cứu thành phần loài, phân tích độ đa dạng về các loài cá trên hệ thống sông Cái Lớn ở tỉnh Kiên Giang có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần đánh giá đầy đủ hơn về tiềm năng nguồn lợi cá của tỉnh, từ đó đưa ra những dẫn liệu khoa học giúp các sở, ban, ngành của tỉnh hoạch định kế hoạch khai thác, bảo vệ và phát triển các loài cá hợp lí.

  pdf14p nganga_03 21-09-2015 67 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu lối sống gia đình
p_strCode=nghiencuuloisonggiadinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2