intTypePromotion=4
ADSENSE

Nghiên cứu và đào tạ

Xem 1-20 trên 885 kết quả Nghiên cứu và đào tạ
 • Bài viết cũng chỉ ra các lợi ích, thách thức và các vấn đề đặt cho Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu để phát triển nông nghiệp thông minh. Cuối cùng, bài viết đề xuất các quan điểm và định hướng trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực như: Đổi mới tiếp cận trong nghiên cứu và đào tạo; Đổi mới đầu tư công và dịch vụ công để thúc đẩy đổi mới và sáng tạo.

  pdf12p babysexy1803 26-01-2019 19 3   Download

 • Phân tích thực trạng của công tác nghiên cứu và đào tạo triết học ở các viện nghiên cứu và các trường đại học nước ta trong 30 năm trở lại đây và làm rõ một số vấn đề đang đặt ra trong công tác này, bài viết đề xuất một số phương hướng đổi mới. Đó là: đối với việc nghiên cứu triết học Mác - Lênin, không nên tách rời triết học duy vật biện chứng và triết học duy vật lịch sử thành hai mảng riêng biệt, mà nên theo hướng xây dựng tri thức theo các...

  pdf9p bengoan369 08-12-2011 171 35   Download

 • Luận án với nội dunh trình bày tổng quan về nghiên cứu giảm dao động xoắn và các phương pháp tính toán xác định tham số tối ưu của bộ hấp thụ dao động; thiết lập mô hình tính toán và xác định hệ phương trình vi chuyển động mô tả dao động; giải quyết bài toán tính toán giảm dao động xoắn cho trục máy và xác định tham số tối ưu của bộ hấp thụ động lực DVA theo các phương pháp khác nhau; phân tích, đánh giá hiệu quả giảm dao động. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm rõ chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf146p xacxuoc4321 11-07-2019 19 0   Download

 • Tại trụ sở chính của Nike ở Beaverton, Protland, Mỹ, có một cảnh tưởng thú vị đang diễn ra: Một người đàn ông đạo mạo với nhiều thiết bị hiện đại gắn trên người, đi một đôi giày thể thao mới toanh và thực hiện một loạt những động tác di chuyển như chạy ngoặt trong bóng rổ, chạy tốc độ trong điền kinh và chạy lắt léo trong bóng đá. Nhiều người thắc mắc, ông ta đang làm gì vậy? Đó chính là John Mathur, chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Nike, hãng...

  pdf6p dangcap_pro 25-12-2009 194 65   Download

 • Dựa trên việc khảo cứu các nguồn tài liệu đã xuất bản, bài viết hướng đến việc cung cấp một cái nhìn bao quát hơn về tình hình nghiên cứu người Dao trong những năm qua. Trong đó nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế thị trường của người Dao trong mối tương quan với quá trình phát triển chung của vùng núi Tây Bắc nước ta.

  pdf7p visamurai2711 23-07-2019 13 0   Download

 • Chinh phủ đã khẳng định phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước. Thực hiện chủ trương trên, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách giúp thúc đẩy phát triển về KHCN như: Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2010 nêu rõ: “Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, nước ta cần...

  doc31p nhocbuonthich 03-05-2013 89 25   Download

 • Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy triết học là một chủ đề rất lớn. Trong bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một phạm vi rất hẹp là việc dạy triết học cho sinh viên không chuyên triết học, vì đây là đối tượng trẻ và đông đảo. 1. Cần nhìn thẳng vào thực trạng việc giảng dạy và học triết học trong các nhà trường để có sự đổi mới theo kịp sự đổi mới toàn diện của đất nước và hội nhập quốc tế đang diễn ra rất nhanh trong điều kiện toàn cầu hoá...

  pdf8p bengoan369 08-12-2011 71 11   Download

 • Độ bền khí hậu của vữa dán là một chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng quyết định chất lượng của hệ ốp lát, nhất là hệ ốp lát mặt ngoài. Ở các nước châu Âu, độ bền khí hậu (thể hiện bằng cường độ bám dính trong điều kiện tan băng) đã được nghiên cứu và quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với vữa dán. Tuy nhiên, ở nước ta, độ bền của vữa dán trong điều kiện khí hậu chưa được quan tâm nghiên cứu một cách thấu đáo. Bài báo này trình bày các...

  pdf6p mualan_mualan 27-02-2013 70 10   Download

 • Hiện nay, một số cơ quan, tổ chức nghiên cứu về khoa học pháp lý ở nước ta đang quan tâm nghiên cứu và đánh giá về cơ sở dữ liệu bản án điển hình nhằm xác định nhu cầu của cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức tư pháp, lập pháp, hành pháp, nghiên cứu pháp luật, đào tạo luật và nhân dân nói chung đối với cơ sở dữ liệu các bản án điển hình.

  pdf27p phalinh20 25-08-2011 65 7   Download

 • Trong kinh tế tri thức, tri thức là yếu tố chủ yếu sản xuất, lợi thế của cạnh tranh và là chất lượng nguồn nhân lực, song tri thức con người chỉ thông qua giáo dục - đào tạo mới có được. Do vậy, phát triển giáo dục - đào tạo là một động lực, nguồn lực của phát triển kinh tế tri thức, là vấn đề có ý nghĩa sống còn trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến vấn đề này.

  pdf5p danhnguyentuongvi 15-12-2018 19 0   Download

 • Bài viết này nhằm chia sẻ một số suy nghĩ và nhận thức của tôi quanh hai câu chuyện: (1) về nghiên cứu khoa học và công nghệ; và (2) về đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Tôi viết những điều này trong nhiều liên hệ với những kỷ niệm về thầy Tụy, trong sự thông cảm với các đồng nghiệp ở trong nước, và trong mong muốn thẳn thắn nhìn vào thực trạng của chúng ta để tìm cách tiến lên.

  pdf11p nguyenlan4309 26-02-2019 23 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc26p lamvulinh 21-12-2009 3746 1678   Download

 • Dương Thiệu Tống – tác giác cuốn sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý” cho rằng cái thiếu sótlớn lao nhất trong việc đào luyên các nhà nghiên cứu giáo dục nước ta là, cho đến nay, hầu như chưa có một tài liệu nào tương đối hoàn chỉnh và cụ thể về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, bằng tiếngViệt, khả dĩ giúp các thầy giáo và sinh viên đọc và hiểu được các chương trình nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lýđươc phổ biến ngày nay trên thế giới, đồng thời...

  doc7p nhanqtkdtg 25-12-2010 1968 636   Download

 • Tập hợp những nội dung khoa học mà người nghiên cứu phải thực hiện... “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý” cho rằng cái thiếu sótlớn lao nhất trong việc đào luyên các nhà nghiên cứu giáo dục nước ta là, cho đến nay, ...

  ppt200p sutubiduo 26-12-2010 1686 562   Download

 • Báo cáo đề tài: Sự hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế & Quản lý trường Đại học Bách khoa Hà nội với chất lượng đào tạo. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang có nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tránh những tiêu cực trong ngành. Đã có rất nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu khoa học mục đích đưa ra những chính sách, phương án nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường đào tạo ở các cấp. Sớm đưa chất lượng nền giáo dục Việt nam đạt.

  pdf25p thanh12986 13-12-2010 1643 519   Download

 • Phương pháp nghiên cứu xã hội học là môn học bắt buộc và có tầm quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân xã hội học ở nước ta. Ở nhiều nước trên thế giới, môn phương pháp nghiên cứu nói chung cũng là môn bắt buộc ở nhiều ngành thuộc các bậc học cử nhân và trên đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf183p nine4219 20-08-2012 1325 484   Download

 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn. Hướng đến khoa học lãnh đạo trong nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý

  pdf7p gackiem196 27-04-2011 1018 354   Download

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về giáo dục - đào tạo và lý luận quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Nêu kinh nghiệm của một số quốc gia có nền giáo dục - đào tạo tốt để có thể vận dụng vào thực tiễn giáo dục - đào tạo ở nước ta.

  pdf17p anhlehcm2014 16-03-2014 346 132   Download

 • Trong những sáng tác dân gian, ca dao là một thể loại khá tiêu biểu và có một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Tìm hiểu và nghiên cứu ca dao, ta sẽ thấy cách thể hiện độc đáo và sâu sắc về đời sống tâm hồn con người Việt Nam qua bao thế hệ. Trong tiến trình lịch sử, thể loại ca dao đã có sự vận động rõ rệt từ bộ phận ca dao truyền thống đến bộ phận ca dao hiện đại. Đặc biệt bộ phận ca dao hiện đại. Đây thực sự...

  pdf96p cancer23 07-08-2012 376 125   Download

 • Rừng ngập mặn ven biển và rừng tràm là một trong những hệ sinh thái độc đáo của vùng đất ngập nước. Vai trò và ý nghĩa kinh tế - môi trường - xã hội của rừng ngập mặn và rừng tràm đã được khẳng định trong nghiên cứu và trong thực tiễn không những ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt nơi có rừng ngập mặn.

  pdf10p miumiungon 04-02-2012 206 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu và đào tạ
p_strCode=nghiencuuvadaota

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2