Nghiên cứutài nguyên thiên nhiên

Xem 1-1 trên 1 kết quả Nghiên cứutài nguyên thiên nhiên
  • Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất,thông tin tồn tại khách quan với y muốn con người có giá trị tự thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai, phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của loài người.

    ppt8p lotus_123 09-12-2012 166 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nghiên cứutài nguyên thiên nhiên
p_strCode=nghiencuutainguyenthiennhien

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản