Nghiệp cụ ngân hàng

Xem 1-20 trên 1044 kết quả Nghiệp cụ ngân hàng
 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Giới thiệu môn học bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn cùng theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf3p nguoibakhong05 05-03-2018 3 1   Download

 • Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về Vốn tự có, vốn huy động, hoạt động huy động vốn, vốn đi vay, nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p nguoibakhong05 05-03-2018 2 1   Download

 • Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng ngân ngắn hạn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, đảm bảo tín dụng, kỹ thuật cấp tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nguoibakhong05 05-03-2018 2 1   Download

 • Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Tín dụng trung và dài hạn" trình bày các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ trung và dài hạn, hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, kỹ thuật cho vay trung và dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p nguoibakhong05 05-03-2018 3 1   Download

 • Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại" trình bày các khái niệm: Chức năng của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức bộ máy, vai trò của ngân hàng thương mại,... Mời các bận cùng tham khảo.

  pdf10p nguoibakhong05 05-03-2018 2 1   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương do ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội biên soạn, có kết cấu gồm 4 chương có nội dung: Nghiệp vụ phát hành tiền và quản lý ngoại hối, nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán của NHTW, nghiệp vụ thị trường mở của NHTW, thanh tra của NHTW và kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm được cụ thể các nội dung kiến thức.

  pdf128p truckiettuyetmai 27-01-2015 190 91   Download

 • Chương 6 Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu về thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf73p luongmylm 26-03-2014 118 56   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương do ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội biên soạn, có kết cấu gồm 4 chương có nội dung: Nghiệp vụ phát hành tiền và quản lý ngoại hối, nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán của NHTW, nghiệp vụ thị trường mở của NHTW, thanh tra của NHTW và kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm được cụ thể các nội dung kiến thức.

  pdf128p thanhpham11 07-03-2014 57 24   Download

 • Chương 4 Bao thanh toán nằm trong Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày về tổng quan nghiệp vụ bao thanh toán, công cụ tài trợ các khoản trả chậm, tiện ích với doanh nghiệp bên bán hàng và doanh nghiệp xuất khẩu.

  ppt29p top_12 18-04-2014 37 6   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 - Chương 3 trình bày về nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các loại giấy tờ có giá. Nội dung cụ thể trong chương này gồm: Giấy tờ có giá là gì? Huy động vốn ngắn hạn bằng phát hành giấy tờ có giá, huy động vốn trung và dài hạn bằng phát hành giấy tờ có giá, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng trung ương, một số biện pháp tăng vốn của ngân hàng thương mại.

  pdf16p youcanletgo_05 21-01-2016 17 6   Download

 • Mục tiêu của môn "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại" nhằm giúp học viên nhận biết và phân loại được các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp; thực hiện được các nghiệp vụ tác nghiệp cụ thể để cung cấp được các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng.

  pdf17p nganga_04 27-09-2015 35 5   Download

 • Hiện nay, trước bối cảnh Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng sẽ mở cửa mạnh mẽ với khu vực và trên thế giới. Chính vì thế, đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới là một trong những chiến lựơc để tồn tại và phát triển của bất cứ ngân hàng nào.

  pdf69p nhanma1311 28-12-2012 157 67   Download

 • Lịch sử hình thành và phát triển của NHNO & PTNT Việt Nam Tên đầy đủ: NHNO & PTNT Việt Nam Tên tiếng anh: Vietnam bank for agriculture and rural develotment Tên giao dịch quốc tế: Agribank Logo - Agribank – 2012: Bông lúa hình chữ S biểu trưng cho nền nông nghiệp của Việt Nam.

  ppt18p tuyetxinhdep1989 11-01-2013 124 40   Download

 • Khái niệm về ngoại hối (Foreign Exchange): Ngoại hối là một thuận ngữ dùng để chỉ các phương tiện sử dụng trong giao dịch quốc tế (International transaction) bao gồm: -Ngoại tệ (Foreign Currency): Ngoại tệ là đồng tiền nước ngoài hoặc đồng tiền chung của một nhóm nước.

  pdf14p le_1307 22-05-2013 67 11   Download

 • ( Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 1998- 2002 Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ) Nhìn vào bảng 6 ta thấy tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của dân cư chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn huy động tại chỗ và không tăng bao nhiêu qua các năm 1998- 2002. Năm 1998 là 4,012 tỷ đồng và tăng không đáng kể qua các năm 19992002. Từ 2,418 tỷ đồng năm 1999, năm 2000 là 2,727 tỷ đồng và năm 2002 là 2,634 tỷ đồng. Bởi vì, thường thì tiền gửi tiết kiệm của dân...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 33 9   Download

 • Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính trung gian lớn nhất tại bất cứ quốc gia nào. Song song với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang lớn mạnh không ngừng cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ cung cấp.

  doc27p penhen 29-12-2010 1296 499   Download

 • Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong quá trình điều hành các hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ thực sự có ý nghĩa và thể hiện đúng vai trò vị trí của mình hay không lại phụ thuộc vào quá trình sử dụng các công cụ để thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

  doc30p daisyshop 31-07-2010 1069 487   Download

 • Các bộ tín dụng phải chắc chắn rằng khách hàng có đủ năng lực vay vốn và có đủ tư cách pháp lý trong việc ký kết hợp đồng vay vốn.Không có ngân hàng nào lại đưa ra bất cứ quyết định nào nếu chưa hiểu rõ công việc kinh doanh của khách hàng.

  pdf84p kimtuyen 24-12-2009 581 437   Download

 • Ngân hàng trung ương là ngân hàng độc quyền phát hành tiền Với vai trò phát hành độc quyền tiền trên toàn quốc như phương tiện trao đổi, ngân hàng trung ương trực tiếp quản lý cung ứng tiền mặt. Việc quản lý mức độ cung ứng tiền mặt là công cụ thứ nhất giúp ngân hàng trung ương điều tiết mức cung ứng tiền tổng hợp.

  pdf40p le3kut3_tn 12-02-2012 808 349   Download

 • Với vai trò phát hành độc quyền tiền trên toàn quốc như phương tiện trao đổi, ngân hàng trung ương trực tiếp quản lý cung ứng tiền mặt. Việc quản lý mức độ cung ứng tiền mặt là công cụ thứ nhất giúp ngân hàng trung ương điều tiết mức cung ứng tiền tổng hợp.

  doc11p tc11k53 22-04-2011 1042 325   Download

Đồng bộ tài khoản