intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiệp vụ quốc tế

Xem 1-20 trên 3836 kết quả Nghiệp vụ quốc tế
 • Môn học "Kinh tế quốc tế" được biên soạn nhằm trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân; nắm bắt được xu hướng phát triển toàn cầu hóa của các mối quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay, nắm được nguyên tắc sử dụng các công cụ và chính sách mà chính phủ và ngân hàng trung ương sử dụng để can thiệp nhằm điều chỉnh những hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia để đạt được mức phúc lợi tốt nhất.

  pdf13p hoangvanlong23 16-07-2024 0 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing Mix tại Công ty cổ phần DOHA Logistics" nhằm phân tích thực trạng hoạt động Marketing – Mix dịch vụ vận chuyển đường biển khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần DOHA Logistics. Đưa các các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix dịch vụ vận chuyển đường biển khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần DOHA Logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam tại phòng giao dịch Lạch Tray" được thực hiện với mục tiêu nhằm đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing cho Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam tại phòng giao dịch Lạch Tray. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá thực trạng nguy cơ căng thẳng liên quan đến nghề nghiệp của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế năm 2022. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại chuỗi bệnh viện Vinmec trên 319 điều dưỡng từ tháng 12/2021- tháng 8/2022 bằng bộ câu hỏi đánh giá căng thẳng liên quan đến nghề nghiệp (Expanded Nursing Stress Scale-ENSS).

  pdf8p viwalton 02-07-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu (Ngành: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổng quan về hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu; Các điều kiện thương mại quốc tế trong kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu; Các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản; Hợp đồng kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p gaupanda039 24-06-2024 13 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương III - Phân tích ổn định khung thép nhà công nghiệp xét đến sự làm việc không gian bằng việc; Chương IV - Các thí dụ tính toán và thiết kế thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p giangmacvien 21-06-2024 3 1   Download

 • Khoá luận "Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận về tuyển dụng nhân lực; tác giả khảo sát đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế trog công tác TDNL; từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm đưa ra giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty.

  pdf86p khanhchi2560 21-06-2024 1 1   Download

 • Khoá luận "Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối và Bán lẻ Quốc tế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu khoa học về tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp và nghiên cứu thực trạng tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối và Bán lẻ Quốc tế để đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối và Bán lẻ Quốc tế.

  pdf99p khanhchi2560 21-06-2024 1 1   Download

 • Bài báo "Một số giải pháp cải thiện hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container tuyến Trung Quốc - Việt Nam bằng đường biển tại Công ty TNHH Giao nhận Toàn cầu GS" muốn mang đến cho đọc giả những hiểu biết thực tế về hoạt động giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển, tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, cũng như đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện quy trình như việc mở rộng thị trường marketing, xây dựng đội ngũ nhân viên đắc lực nhằm lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn, giảm bớt các mối lo ngại về việc trì hoãn.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán: hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kế toán; phát triển số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán hợp lý; nâng cao nhận thức về chất lượng dịch vụ kế toán; nâng cao vai trò, năng lực của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán cũng như năng lực nguồn nhân lực kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán trong quá trình hội nhập" thông qua việc phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán, cụ thể các yếu tố sau: Cơ sở pháp lý dịch vụ kế toán; nguồn nhân lực; công nghệ hỗ trợ thực hiện kế toán; hoạt động của hội nghề nghiệp kế toán, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)" hướng tới mục tiêu nhằm góp phần đảm bảo yêu cầu trên, những người làm nghề kế toán, kiểm toán ở mỗi nước, mà đặc biệt là các tổ chức tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp độc lập đã nỗ lực phát triển các dịch vụ đào tạo, xác nhận năng lực, cung cấp thông tin và quản lý đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho những người hành nghề đủ tiêu chuẩn.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành động chia sẻ kiến thức kế toán của sinh viên các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội" với mục tiêu nhằm để triển khai hoạt động chia sẻ kiến thức kế toán của sinh viên được thành công, một trong những điều kiện tiên quyết là xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ kiến thức để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động này của sinh viên ngành kế toán (Iqbal & cộng sự, 2018).

  pdf16p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Phát triển nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp" trình bày về sự bùng nổ của du lịch trong trong giai đoạn phục hồi tỷ lệ nghịch với số lượng và chất lượng nhân sự du lịch trong chuỗi cung ứng dịch vụ cho du khách. Nút thắt về việc phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cần được tháo gỡ. Trước hết, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào đạo và doanh nghiệp để phát triển một đội ngũ lao động trong du lịch chất lượng, chuyên nghiệp.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp liên kết với doanh nghiệp du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4" tập trung nghiên cứu một số giải pháp liên kết với doanh nghiệp du lịch để có thể nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành dưới tác động cách mạng 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển du lịch văn hóa của Thủ đô Hà Nội theo định hướng công nghiệp văn hóa" bàn về bối cảnh phát triển du lịch văn hóa của Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp trong đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển du lịch văn hóa của Thủ đô theo định hướng phát triển công nghiệp văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế" Chương 5.2: Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái; đường vận động của tỷ giá của đồng yên; thu nhập thực tế và tỷ giá hối đoái Lãi suất thực tế và tỷ giá hối đoái; lạm phát, ngang giá sức mua và tỷ giá hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt58p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Mua hàng online, thanh toán online và kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên các sàn thương mại điện tử đã dần trở thành tác vụ quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ Việt Nam đã từng bước tiếp cận với chuyển đổi số để thích nghi với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Bài viết "Chuyển đổi số ngành bán lẻ ở Việt Nam" được thực hiện nhằm làm rõ xu hướng chuyển đổi số trong ngành bán lẻ và những thuận lợi cũng như khó khăn mà các doanh nghiệp ngành bán lẻ Việt Nam đang phải đối mặt.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ thanh toán (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Đào tạo nghiệp vụ bartender Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" giới thiệu tổng quan lịch sử phát triển của nghề bartender; công tác đào tạo bartender ở Việt Nam; các yêu cầu đối với việc dạy và học bartender ở Việt Nam; đưa ra các kiến nghị với Tổng cục Du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2