intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ tình thái

Xem 1-20 trên 370 kết quả Ngôn ngữ tình thái
 • Bài viết nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của các phương tiện tình thái chức phận biểu đạt sự cầu khiến bằng tiếng Anh và so sánh với tiếng Việt, thông qua các câu hỏi nghiên cứu cần làm rõ: Các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt sự cầu khiến tiếng Anh và tiếng Việt; Sự giống và khác nhau của các phương tiện ngôn ngữ tình thái chức phận biểu đạt sự cầu khiến về cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và tần suất xuất hiện trong tiếng Anh và tiếng Việt.

  pdf3p sansan4 30-05-2018 64 4   Download

 • Nghiên cứu tập trung làm rõ vấn đề tình thái hóa được thể hiện như thế nào thông qua các phụ ngữ tình thái trong năm bài phát biểu của các diễn giả nói tiếng Anh dựa trên quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 52 3   Download

 • Bài viết khảo sát các yếu tố ngôn ngữ tình thái được sử dụng trong lời xin lỗi qua đó thể hiện thái độ của người xin lỗi đối với người được xin lỗi. Mời các cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết.

  pdf3p sansan4 30-05-2018 15 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Quán ngữ tình thái tiếng Việt được thực hiện nhằm tìm hiểu về đặc điểm ngữ nghĩa, chức năng của quán ngữ tình thái tiếng Việt. Luận văn hữu ích với các bạn chuyên ngành Ngôn ngữ học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf94p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 109 34   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là chỉ ra những đặc điểm cơ bản về hình thức và ngữ nghĩa – chức năng của quán ngữ tình thái được sử dụng trong các tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài. Từ đó, góp phần thấy được nét đặc trưng trong phong cách giao tiếp, nói năng của các nhân vật trong tác phẩm của ba nhà văn này.

  pdf39p truongtien_03 10-03-2018 58 8   Download

 • Bài viết tập trung khảo sát một số từ ngữ hình thái thường được sử dụng để thực hiện hành vi nịnh và thảo luận cụ thể về hai loại từ ngữ tình thái này. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf12p nguathienthan 04-10-2019 33 3   Download

 • Khác với cách nghiên cứu trước đây về tình thái, vốn chỉ quan tâm đến thái độ hay cam kết của người nói đối với nội dung mệnh đề, cách tiếp cận dị thanh nhấn mạnh đến khía cạnh đối thoại của tình thái. Do đó, cách tiếp cận dị thanh (vốn phát triển từ ngữ pháp chức năng hệ thống) là thích hợp nhất để nghiên cứu ngữ nghĩa của các quán ngữ tình thái tiếng Việt.

  pdf10p vilisbon2711 02-01-2020 20 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Tình thái giảm nhẹ trong diễn ngôn tiếng Việt tập trung khảo sát, luận văn xác lập, phân loại và miêu tả các phương tiện biểu thị TTGN trong diễn ngôn tiếng Việt. Với các bạn chuyên ngành Ngôn ngữ học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf146p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 100 46   Download

 • Tài liệu "Một số phạm trù tình thái chủ yếu trong ngôn ngữ" do PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệp biên soạn trình bày về tính tương đối của sự phân loại tình thái nói chung và tình thái trong ngôn ngữ nói riêng, một số đối lập chủ yếu của tình thái trong ngôn ngữ.

  pdf0p pechi1412 01-12-2015 79 8   Download

 • Bài viết giới thiệu những nét khái quát nhất về lí thuyết ngữ pháp về thiết kế trực quan do G. Kress và T. van Leewen xây dựng (1996/2006), sau đó tóm lược các khuynh hướng nghiên cứu tình thái đa thức phổ biến hiện nay, từ đó đưa ra một số nhận xét ban đầu trong việc áp dụng những nghiên cứu tình thái đa thức vào việc biên soạn sách giáo khoa và giảng dạy trong bối cảnh phát triển văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ thông tin hiện nay ở Việt Nam.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 21 1   Download

 • Việc nghiên cứu thái độ ngôn ngữ, mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ với hành vi ngôn ngữ và sự lựa chọn ngôn ngữ là hết sức cần thiết và có ý nghĩa. Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ với sự lựa chọn ngôn ngữ của người Việt qua tư liệu tiếng Việt trên cơ sở nghiên cứu trường hợp đối với việc sử dụng một số tiểu từ tình thái cuối câu của cộng đồng phương ngữ Bắc (PNB) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM).

  pdf11p nhanmotchut_2 04-10-2016 90 6   Download

 • Bài viết nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở một địa bàn dân tộc thiểu số, bao gồm hai nội dung là: nhận diện và xác định môi trường, hoàn cảnh và không gian người dân tộc thiểu số sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ quốc gia; nhận diện thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số. Những số liệu và kết luận của việc nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ là những cơ sở quan trọng cho việc hoạch định và thực hiện chính sách ngôn ngữ.

  pdf7p sansan4 30-05-2018 74 1   Download

 • Bài viết này đặt vấn đề phân biệt các quán ngữ tình thái với các tổ hợp từ tự do có cùng hình thức và vị trí xuất hiện trong câu. Áp dụng các thủ pháp phân tích ngôn ngữ, cải biến có thay đổi nghĩa và cải biến không thay đổi nghĩa, chúng tôi cố gắng tìm ra những dấu hiệu hình thức phân biệt quán ngữ tình thái với những tổ hợp tự do có cùng hình thức và vị trí xuất hiện trong câu.

  pdf7p trinhthamhodang8 02-11-2020 8 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Phương tiện biểu hiện nghĩa tình thái ở hành động hỏi tiếng Anh và tiếng Việt tìm hiểu những vấn đề sau: lí thuyết hành động ngôn từ, hành động hỏi, tình thái hành động ngôn từ, tình thái nhận thức, tình thái đạo nghĩa và các phương tiện biểu hiện trong các ngôn ngữ. Nhận diện hành động hỏi trực tiếp và hành động hỏi gián tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt. Miêu tả những phương tiện biểu hiện nghĩa tình thái ở hành động hỏi trực tiếp và hành động hỏi gián tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lanxichen 05-05-2020 54 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Từ điển Anh-Việt do Viện Ngôn ngữ học biên soạn. Bảng từ của Từ điển dựa trên chính bảng từ của một cuốn Từ điển tường giải tiếng Anh hiện đại do chính người Anh biên soạn. Từ điển còn cung cấp cho người dùng một hệ thống lời giải thích, chí giải khá đầy đủ và tường tận về sắc thái nghĩa của từ, về các kiểu ý nghĩa ngữ pháp và các lối biệt dụng tinh tế rất cần cho người học và dùng tiếng Anh.

  pdf1013p uocvongxua07 31-08-2015 614 271   Download

 • Ngôn ngữ giao tiếp của con người tồn tại ở hai dạng cơ bản là nói và viết. Về mặt thuật ngữ, trước đây chúng ta vẫn thường gặp các tên gọi “phong cách nói” hoặc “phong cách khẩu ngữ” đặt trong thế đối lập với “phong cách viết” hoặc “phong cách sách vở”. Xét về mặt lịch sử, tình hình nghiên cứu về ngôn ngữ nói bắt đầu có sự chuyển biến tích cực từ thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, một số nhà ngôn ngữ học đã đạt được sự nhất trí rằng, lời nói mới là sự hoạt động chính của ngôn...

  pdf77p carol123 29-07-2012 361 127   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Lôgích và tiếng Việt trình bày các nội dung phần 1 Đại cương về lôgích bao gồm: Về ngôn ngữ và lôgíc, khái niệm, phán đoán, lôgích mệnh đề, lôgíc vị từ, lôgích tình thái, lôgích đa trị và lôgích mờ, lôgích thời gian, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Tài liệu này.

  pdf191p tsmttc_002 20-05-2015 270 91   Download

 • Ở kiểu ngôn ngữ này, tác giả xưng "tôi" khi trình bày hay bàn luận về các vấn đề, sự kiện, hiện tượng,... được đề cập trong tác phẩm. "Cái tôi" này thường là "cái tôi" nhân chứng cho nên nó có tác dụng làm tăng độ xác thực, độ tin cậy của thông tin. Chính việc đàm thoại trực tiếp với độc giả từ danh tính của "cái tôi" cá nhân đầy cụ thể đã giúp cho tác giả thể hiện một cách tự do thái độ, tình cảm của mình. Vì lẽ đó, ngôn ngữ mang "cái tôi" trần...

  pdf10p phuonguyen123 05-07-2010 308 78   Download

 • Kiến thức: Giúp cho học sinh hiểu khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao. Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của chương trình dịch, biết thế nào là biên dịch và thông dịch. Thái độ: Giúp học sinh nhận thức được quá trình phát triển của ngôn ngữ lập trình gắn liền với quá trình phát triển của tin học nhằm giải các bài toán thực tiễn ngày càng phức tạp. Từ đó ham muốn được học một ngôn ngữ lập trình cụ thể để có thể tự giải các bài toán bằng máy tính. ...

  doc9p big_hieu 16-12-2010 400 78   Download

 • Tài liệu đã cung cấp một bức tranh đa diện, đa tầng, đa chiều về những phương thức và phương tiện cụ thể chuyển tải nghĩa tình thái trong hai ngôn ngữ Anh và Việt. Tài liệu có kết cấu trình bày nội dung chia làm 5 chương. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cụ thể trong tài liệu này.

  pdf209p chieu_mua 22-08-2012 206 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngôn ngữ tình thái
p_strCode=ngonngutinhthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2