intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngự sử đài

Xem 1-20 trên 4044 kết quả Ngự sử đài
 • Bài viết này nhằm xem xét số phận của các viên quan thuộc Ngự sử đài đặt trong mối quan hệ với vua. Những kiến giải của bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn chức năng, vai trò và số phận của “ngôn quan” dưới thời Lê Sơ.

  pdf7p vihitachi2711 03-05-2019 20 0   Download

 • Số đếm và số thứ tự trong Hán ngữ hiện đại Về cơ bản, cách sử dụng số đếm và số thứ tự không khác nhau lắm giữa Hán ngữ cổ đại và Hán ngữ

  doc5p tuani1 30-09-2010 647 224   Download

 • Về cơ bản, cách sử dụng số đếm và số thứ tự không khác nhau lắm giữa Hán ngữ cổ đại và Hán ngữ hiện đại. Số đếm gắn thêm chữ 第 (dì, đệ) thì thành số thứ tự. Thí dụ: nhất 第 là một, 第 第 (dìyì, đệ nhất) là thứ nhất; 第 (shí, thập) là 10, 第 第 (dìshí, đệ thập) là thứ 10. Vì vậy ở đây chúng ta chỉ cần tập trung vào số đếm trong Hán ngữ hiện đại. Chú ý: Các chữ Hán ở đây có hai phiên âm: Pinyin và Hán Việt. Quý vị nên đọc bài Phát âm...

  doc4p cochunhotn90 09-11-2012 126 38   Download

 • Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân. Ở phần đầu câu chuyện, Jushin đã bị diệt vong và bị phân tách thành nhiều thái ấp...

  pdf0p thanlorax 17-04-2013 45 2   Download

 • Bài viết đánh giá khái quát bộ giáo trình tiếng Anh cơ bản đang sử dụng cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế, tìm hiểu và phân tích những gánh nặng từ vựng mà sinh viên không chuyên ngữ gặp phải khi sử dụng bộ giáo trình này. Với phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm tác giả đã tập trung tìm hiểu danh mục từ vựng trong 4 cuốn của bộ giáo trình English Elements đối chiếu với danh mục từ xuất hiện với tần suất sử dụng cao trong British National Corpus.

  pdf10p danhvi95 05-12-2018 54 1   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả thực nghiệm hình thức dạy học Blended Learning thông qua Wikispaces Classroom đối với 57 sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức trong học phần Văn học Anh - Mỹ.

  pdf8p angicungduoc10 05-03-2021 0 0   Download

 • Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi». Thí dụ: «人人» (mỗi người=每人), «天天» (mỗi ngày=每天), v.v...

  pdf25p long32 21-10-2010 794 207   Download

 • Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi». Thí dụ: «ụ. » (mỗi người=ờ. ), «) , » (mỗi ngày=ỗ, ), v.v... Phía sau danh từ chỉ người, ta có thể thêm từ vĩ «ừ» (môn) để biểu thị số nhiều. Thí dụ: ụ ( (các giáo viên). Nhưng nếu trước danh từ có số từ...

  doc20p hoangngoc8766 28-12-2010 346 124   Download

 • Đề tài tập trung xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Kiểm định sự khác biệt về Sự hài lòng của sinh viên theo các yếu tố: giới tính, chuyên ngành, học lực và năm học. Đề xuất hàm ý quản trị để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

  pdf120p sensacoolfree 23-05-2019 144 35   Download

 • Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi». Thí dụ: «ụ l » (mỗi người=ờ l ), «) , » (mỗi ngày=ỗ , ), v.v... Phía sau danh từ chỉ người, ta có thể thêm từ vĩ «« » (môn) để biểu thị số nhiều. Thí dụ: ụ , (các giáo viên). Nhưng nếu trước danh từ...

  doc16p fighting 12-09-2010 143 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấu trúc đề thi môn toán, vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử , đại lí, ngoại ngữ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p cobetocroi 24-05-2011 144 32   Download

 • Bài viết trình bày 3 giai đoạn phát triển của chữ Quốc ngữ Việt Nam từ thế kỉ XVII đến nay: Từ đầu thế kỉ XVII đến 1860, từ 1861 đến 1945 và từ 1945 đến nay. Bên cạnh đó, bài viết trình bày một số vấn đề tồn tại trong bảng chữ cái Quốc ngữ hiện đại cũng như trong tiếng Việt hiện hành; từ đó, đề xuất những ý tưởng nhằm hoàn thiện tiếng Việt trong tương lai.

  pdf16p nhanmotchut_2 04-10-2016 160 19   Download

 • Trong bài viết này, trước hết trình bày một số vấn đề lí luận về ngôn ngữ trong lớp học tiếng Anh nói chung (Classroom language) và mô hình phân tích ngôn ngữ trong lớp học của Sinclair and Coulthard (1975). Sau đó, dựa trên những phân tích định tính và định lượng tác giả có những ý kiến nhận xét về chương trình này ở hai khía cạnh nội dung và phương pháp thực hiện. Cuối cùng là một số ý kiến đóng góp về việc triển khai đại trà nội dung học phần này ở các địa phương trong tương lai gần đây.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 83 8   Download

 • Lê Phụ Trần là danh tướng đời Trần Thái Tông, không rõ năm sinh, năm mất. Có sách chép nguyên tên là Lê Tần, hoặc Lê Tân Trần, sau được Trần Thái tông ban tên là “Phụ Trần” để tưởng thưởng công lớn trong cuộc kháng Nguyên giữ nước. Ông người ở Ái Châu (Thanh Hóa), làm Ngự sử trung tướng. Đinh Tị 1257, ông nổi tiếng trong nhiệm vụ bảo giá Thái tông lui quân sang sông Lô, kháng cự mãnh liệt với quân Nguyên. Yên giặc, Thái tông phong ông làm Ngự sử Đại phu, gả bà hoàng...

  pdf5p abcdef_38 16-10-2011 75 5   Download

 • Trong những năm gần đây phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ đã khẳng định quan điểm giao tiếp - cá thể hóa là quan điểm chủ đạo của dạy - học ngoại ngữ và mục đích cơ bản của việc dạy - học là nắm vững ngoại ngữ như một phương tiện giao tiếp, hay nói cách khác, cái đích cuối cùng của dạy - học ngoại ngữ là năng lực giao tiếp.

  doc15p thiendiadaodien_5 08-01-2019 24 1   Download

 • Bài viết nhằm khảo sát số lượng biên chế, quyền hạn, chức trách và số phận của các Đài quan thời Lê sơ. Qua đó thấy được những đóng góp cũng như hạn chế của họ trong tiến trình phát triển lịch sử thời kỳ này.

  pdf12p cothumenhmong 01-11-2019 6 0   Download

 • Bài viết này đi sâu phân tích việc phân loại động lượng từ dựa theo nhận thức, tư duy chủ quan của chủ thể sử dụng, phân tích các điều kiện và nguyên tắc kết hợp giữa động lượng từ và động từ, đồng thời phân tích tính chủ quan của chủ thể sử dụng dưới góc độ tri nhận ngôn ngữ, từ đó có thể giúp người học hạn chế những lỗi sai khi kết hợp hai thành phần này.

  pdf7p kequaidan11 13-04-2021 0 0   Download

 • Giáo trình Tiếng Hoa sơ cấp (dành cho người tự học) gồm 3 chương. Chương I trình bày các phát âm Bắc Kinh. Chương II trình bày nội dung Hán ngữ hiện đại. Chương III tóm tắt ngữ pháp Hán ngữ hiện đại. Cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên sư phạm ngành Tiếng Trung.

  pdf199p nqd_9x_11 15-08-2012 4705 1405   Download

 • Giáo trình Tiếng Hoa dùng cho người tự học trình bày những kiến thức cơ bản trong tiếng Hoa như ngữ âm Hán ngữ hiện đại; thanh mẫu, vật mẫu, thanh điệu, biến âm trong tiếng Hoa; văn tự chữ Hoa; hình thể chữ Hán; lục thư; kết cấu chữ Hán. Đặc biệt một số bài tập trắc nghiệm về ngữ âm sẽ giúp các bạn củng cố được những kiến thức trong lĩnh vực này.

  pdf100p nqd_9x_11 15-08-2012 1714 711   Download

 • Đây là một cuốn giáo trình rất cơ bản về lý luận tiếng Việt do một giáo sư uy tín lớn về chuyên ngành Ngôn ngữ học ở nước ta biên soạn. Tài liệu có nội dung phong phú về học thuật, có lý luận ngôn ngữ hiện đại, xuất phát từ thực tiễn của tiếng Việt. Tác giả đã trình bày có hệ thống hàng loạt các vấn đề then chốt của ngữ pháp tiếng Việt bằng một nghệ thuật sư phạm khá chuẩn mực, nhờ đó người đọc dễ dàng lĩnh hội nội dung Tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu để tích lũy thêm kiến thức.

  pdf390p namde01 21-03-2013 1500 684   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngự sử đài
p_strCode=ngusudai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2